Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 15.8

De erhvervsmæssigt beskæftigede fordelt efter hvor hyppigt de i deres arbejde anvender tekster

på et andet sprog end dansk. Opdelt efter køn. Procent.

Anvender fremmedsprogede tekster Mænd Kvinder Alle

Daglig 13 5 9

Ofte 18 10 14

I nogen grad 18 18 18

Sjældent 23 28 26

Aldrig 28 40 33

I alt 100 101 100

Pct.grundlag 1.706 1.407 3.113

Anm.: For en nærmere definition af hyppighederne, se appendix til kap. 15.

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens levekår i 2000.

Hver tiende person på arbejdsmarkedet er på den anden side dagligt

i berøring med mindst tre af de anførte teksttyper. Hertil kommer

lidt flere (14 pct.), som ofte anvender fremmedsprogede tekster og

oplysninger (mindst tre teksttyper anvendes hver uge, enkelte måske

dagligt). Alt i alt er det således en lille fjerdedel (23 pct.), der har en

hyppig kontakt med tekster på et andet sprog end dansk.

Tallene viser en stor spredning i befolkningens kontakt i arbejdssituationen

med fremmedsprog. Forskellene træder tydeligt frem,

når befolkningen opdeles efter forskellige kendetegn. Mænd er således

også på denne passive måde hyppigere end kvinder i berøring med

fremmedsprog. 31 pct. af mændene og 15 pct. af kvinderne er det

hyppigt. Samtidig er andelen uden nogen som helst kontakt med

fremmedsprogede tekster 40 pct. blandt kvinder, men kun 28 pct.

blandt mænd.

Opdeles efter uddannelsesniveau ses meget klare forskelle (tabel 15.9).

Generelt gælder, at jo mere uddannelse en person har fået, jo mere

sandsynligt er det, at personen i sit arbejde ofte kommer i berøring

med tekster og oplysninger på et fremmed sprog. I den ene ende har

vi således en gruppe respondenter, som ikke har fået nogen uddannelse

ud over grundskoleniveauet (10. klasse). Blot 7 pct. fra denne

gruppe er ofte i kontakt med fremmedsprogede tekster; knap 60 pct.

er det aldrig. Omvendt er hver anden med en lang videregående

292

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines