Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 15.12

Andelen som nævner forskellige årsager til længerevarende udlandsophold. Opdelt efter køn.

Procent.

mænd er fulgt med ægtefællen, når denne har været i udlandet for

en længere periode.

De ældre interviewpersoner (60 år og derover) samler sig i højere

grad end de yngre om den ene begrundelse: eget arbejde i udlandet.

Dette var altså tidligere den helt dominerende grund til at rejse udenlands.

I de lidt yngre aldersklasser fylder andre begrundelser relativt

mere. Gruppen af 20-29-årige er speciel derved, at mange endnu

ikke har afsluttet deres erhvervsuddannelse. Derfor fylder egen

uddannelse relativt meget i billedet for de 20-29-årige og eget arbejde

relativt lidt. Det er endvidere bemærkelsesværdigt at hele 13 pct. af

de 20-29-årige (eller 45 pct. af de unge fra aldersklassen, som har

været udenlands i mindst 3 måneder) angiver begrundelsen: eget

ophold/ rundrejse i udlandet.

Opdeles interviewpersonerne efter socialgruppe, viser det sig, at alle

fem begrundelser optræder med større hyppighed i socialgruppe I

og II end i gruppe IV og V. Dette hænger først og fremmest sammen

med, at flere fra gruppe I og II har været ude, end i gruppe III og IV.

Men det fremgår også af tabellen, at eget arbejde er en meget fremtrædende

begrundelse blandt personer fra socialgruppe IV og V, hvorimod

egen uddannelse optræder med relativt stor vægt blandt personer

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

Mænd Kvinder I alt

Har opholdt sig længerevarende i udlandet

Heraf i forbindelse med:

25 24 24

Egen uddannelse 6 6 6

Eget arbejde i udlandet 16 13 15

Eget ophold/rundrejse i udlandet 7 8 7

Ægtefælles/samlevers ophold i udlandet 1 4 3

Familiens (forældres) ophold i udlandet 3 4 3

Pct.grundlag 2.492 2.489 4.981

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens levekår i 2000.

301

More magazines by this user
Similar magazines