Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Læsning eller anvendelse af oplysninger

på andet sprog end dansk

De erhvervsmæssigt beskæftigede blev spurgt: Hvor ofte skal De –

i Deres arbejde – læse eller anvende oplysninger på et andet sprog end

dansk fra tekster af den type, som jeg nu nævner? – De kan svare dagligt

– flere gange om ugen – en gang om ugen – sjældnere – eller: aldrig.

Herefter blev seks teksttyper nævnt. Det var a) Breve eller notater,

b) Rapporter, artikler, magasiner eller tidsskrifter, c) Manualer, brugerhåndbøger

eller opslagsværker, d) Diagrammer eller skemaer, e)

Regninger, fakturaer, regneark eller budgetskemaer og f) Vejledninger

eller instruktioner til produkter.

Svarene på de seks spørgsmål er samlet i en fælles variabel, som giver

et samlet udtryk for, hvor ofte en person anvender sine sprogkundskaber

på en passiv (læsende) måde. De seks typer af læsestof indgår

ikke i noget logisk hierarki, således at en type kan siges at være udtryk

for en større eller bredere sprogbeherskelse end en anden type. De

er derfor betragtet som ligeværdige.

Respondenterne er samlet i følgende grupper:

1) anvender aldrig nogen fremmedsprogede oplysninger i deres

arbejde. Gruppen udgør 33 pct. af de erhvervsmæssigt beskæftigede.

2) anvender kun sjældent fremmedsprogede oplysninger/tekster i

deres arbejde. Der kan være svaret ‘sjældent’ for en eller flere af de

seks typer, men i intet tilfælde overgår hyppighedsangivelsen

‘sjældent’. Gruppen udgør 26 pct. af de erhvervsmæssigt beskæftigede.

Samlet set består de to første grupper af personer, som i deres arbejde

højst gør meget lidt brug af fremmedsprog i en passiv, læsende forstand.

De udgør næsten 60 pct. af samtlige med erhvervsmæssig

beskæftigelse.

3) anvender i nogen grad fremmedsprogede oplysninger i deres arbejde.

Hermed menes, at én eller to af de nævnte teksttyper benyttes

ugentlig, mens de øvrige anvendes sjældnere. Denne mellemgruppe

omfatter ca. 18 pct.

308

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines