Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

KAPITEL 2

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR

1976-2000

AF BJARNE HJORTH ANDERSEN

Indledning

Denne rapport beskriver og analyserer den danske befolknings leveforhold.

Den er baseret på de oplysninger, som et repræsentativt

udvalg af befolkningen selv har givet i forbindelse med de tre levekårsundersøgelser,

som er gennemført i 1976, 1986 og 2000.

Undersøgelsernes baggrund og gennemførelse er tidligere beskrevet

(Hansen 1978; Hansen 1986). Derfor er omtalen heraf ganske kort,

dog med en lidt mere uddybende beskrivelse af den sidste undersøgelse

i 2000.

Iværksættelsen af den første levekårsundersøgelse i 1976 – dengang

benævnt “Velfærdsundersøgelsen” – skulle afhjælpe nogle mangler i

den viden, man havde om befolkningens leveforhold. For første gang

fik man mulighed for at koordinere en lang række oplysninger om

helbred, uddannelse, familieforhold, fritid, boligforhold, beskæftigelse,

arbejdsmiljø og økonomi for hver enkelt af de personer, som medvirkede

i undersøgelsen. Denne kombination af de enkelte individers

samtidige position på flere levekårskomponenter muliggjorde en indkredsning

af befolkningsgrupper, hvor dårlige levekår hobede sig op.

30

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR 1976-2000

More magazines by this user
Similar magazines