Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

KAPITEL 16

BEFOLKNINGENS EGNE

VURDERINGER

AF BJARNE HJORTH ANDERSEN

Indledning

En af hovedkonklusionerne efter gennemførelsen af levekårsundersøgelsen

i 1986 var, at “de gennemsnitlige levekår inden for alle grupper

i den voksne danske befolkning på de fleste områder er synligt

bedre end for ti år siden” (Hansen 1986, s. 107). På samme måde er

den generelle levekårsudvikling på de fleste områder i perioden 1986-

2000 kendetegnet ved fremgang. Men lige som i 1986 er der områder,

hvor dette mønster brydes. Ser man på den erhvervsaktive

befolkning, gælder det især et så vigtigt område som det samlede

arbejdsmiljø. Endvidere er der andre levekårsområder, hvor ikke alle

befolkningsgrupper har oplevet, at forholdene i 2000 var bedre end

i 1986.

Når man som i levekårsundersøgelserne beder respondenterne oplyse

om en række forskellige sider af deres daglige leveforhold, må man

være opmærksom på, at svarene vedrørende mange af disse forhold

er udtryk for den enkeltes vurdering af sin situation. Mens oplysninger

om fødselsår, arbejdsstilling, antallet af værelser i boligen eller

familiens bruttoindkomst kan betragtes som objektive data (om end

med varierende grad af pålidelighed), må oplysninger om visse

arbejdsmiljøforhold, helbred eller arten af sociale relationer opfattes

som mere eller mindre subjektive indikatorer på disse forhold. Selv

om et spørgsmål om eksempelvis store temperatursvingninger på

310

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

More magazines by this user
Similar magazines