Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 16.5

Andelen af 30-79-årige, som i 1986 og 2000 vurderede, at leveforholdene i Danmark er blevet

dårligere i løbet af de sidste 10 år, opgjort for familiesocialgruppe. Procentandele.

Familiesocialgruppe

sig, at der især blandt mindre selvstændigt erhvervsdrivende var en

udbredt positiv vurdering af udviklingen i leveforholdene i Danmark

i de seneste ti år, hvilket betød, at respondenter i familiesocialgruppe

III samlet havde den mindste andel, der mente at leveforholdene var

blevet dårligere i løbet af de seneste ti år, mens der ikke var forskel i

de øvrige familiesocialgruppers vurdering. I 2000 ser mindre selvstændigt

erhvervsdrivende i modsætning til andre arbejdsstillingsgrupper

imidlertid ikke mere positivt på udviklingen i leveforholdene.

Det medfører, at forskellen mellem de fem familiesocialgrupper

nu udviser en systematisk stigende andel med en negativ vurdering

af udviklingen i leveforholdene, når man bevæger sig fra socialgruppe

I til socialgruppe V (se tabel 16.5).

Sammenhæng mellem

vurdering af egen situation og

af samfundsudviklingen

Som nævnt i kapitlets indledning kan der være grund til at undersøge,

om eksempelvis oplevelsen af, hvordan man selv klarer sig, smitter

af på vurderingen af udviklingen i samfundet. Svarene på generelt

formulerede spørgsmål påvirkes lettere af fx den kontekst hvori disse

spørgsmål indgår end svarene på konkret formulerede spørgsmål

(Schuman & Presser 1996). Det gælder især holdningsspørgsmål.

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

Dårligere leveforhold Pct.grundlag

1986 2000 1986 2000

I 32 5 356 443

II 33 11 591 674

III 22 12 1.223 755

IV 36 15 1.312 1.169

V 33 16 816 498

I alt 31 13 4.298 3.539

Anm.: “Ved ikke”-svar er udeladt.

317

More magazines by this user
Similar magazines