Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Ved tolkningen af generelle vurderende spørgsmål som i dette tilfælde

vedrørende udviklingen i leveforholdene i Danmark, må man

således overveje, hvilke konkrete forhold som eksempelvis egne leveforhold

der kan påvirke sådanne vurderinger. At der på den anden

side ikke blot er tale om, at alle respondenter projicerer deres egen

situation over på den generelle udvikling i samfundet ses af, at der selv

blandt respondenter, der vurderer egen levestandard som ringere end

5 år tidligere, er flere (40 pct.) der mener, at leveforholdene i Danmark

udvikler sig til det bedre, end der er tilslutning til det modsatte synspunkt

(32 pct.).

“Ved ikke”-svar

Som det fremgår af tabelanmærkningerne, er de angivne procentandele

beregnet efter at “ved ikke”-svar er udeladt. Den markante forskel

mellem 1986 og 2000, altså den langt større andel, der vurderer

udviklingen i leveforholdene som bedre, og den langt mindre

andel, der mener det modsatte, ændres ikke ved at inddrage “ved

ikke”-svarene i fordelingerne, men det skal nævnes, at der også her

er en forskel fra 1986 til 2000. I 1986 udgjorde “ved ikke”-andelen

blandt 30-79-årige 1 procent af alle respondenter, i 2000 hele 5 procent.

Der kan være flere grunde til denne forskel, og de skal muligvis

søges hos såvel respondenter som dataindsamlere. Det er ikke tilfældigt,

hvem der svarer “ved ikke”. Personer i socialgruppe V svarer

hyppigere “ved ikke” end andre respondenter, kvinder oftere end

mænd, og 70-79-årige hyppigere end andre aldersgrupper. Inddrager

vi de yngste (20-29 år) og de ældste (80-93 år), bliver dette aldersbetingede

svarmønster endnu tydeligere. 8 pct. af de 20-29-årige og

18 pct. af de 80-93-årige svarede i 2000 “ved ikke” til spørgsmålet

om udviklingen i leveforholdene. Tilbøjeligheden til at give et “ved

ikke”-svar er således respondentafhængigt.

Samtidig kan det imidlertid konstateres, at andelen af “ved ikke”-svar

for alle befolkningsgrupper er større i 2000 end i 1986. Der må altså

også være en generel ændring af enten respondentgruppen eller interviewhåndteringen.

Hvorvidt en større andel af befolkningen er uden

interesse for eller mening om samfundsudviklingen i 2000 end tidligere,

eller om den større andel “ved ikke”-svar skyldes, at interviewerne

i 2000 håndterer interviewingen anderledes end interviewerne

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

319

More magazines by this user
Similar magazines