Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

over for bevarelsen af velfærdsstaten. Opgjort på denne måde, udgør

andelen der ønsker at fastholde en velfærdsstat på i hvert fald det

nuværende niveau, 27 pct. Det kan umiddelbart forekomme at være

en beskeden opbakning, men kriteriet for at tilhøre kategorien “positive

over for bevarelsen af velfærdsstaten” er også ret krævende: man

skal have en positiv holdning til alle seks ydelser. Ikke mindst de

betydelige “ved ikke”-andele er udslagsgivende for, at andelen med

konsekvent positiv holdning til de seks ydelser ikke er større. Man

kan omvendt konstatere, at ikke én eneste af de 4.955, der har svaret

på alle 6 spørgsmål, mener at alle ydelserne er for store.

Selv om en yderligere udbygning af velfærdsstaten har svindende tilslutning,

synes der således ikke at være den store folkelig opbakning

til en almindelig beskæring af velfærdsstaten.

Litteratur

Hansen, E. J. (1986)

Danskernes levekår – 1986 sammenholdt med 1976. København: Hans

Reitzels Forlag.

Olsen, H. (1998)

Tallenes talende tavshed. Måleproblemer i surveyundersøgelser. København:

Akademisk Forlag.

Schuman, H. & Presser, S. (1996)

Questions & Answers in Attitude Surveys. New York: Sage Publications.

324

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

More magazines by this user
Similar magazines