Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

hvis vi opfatter samfundet som bestående af socialgrupper eller sociale

lag, der tilsammen danner en hierarkisk struktur. Opfatter vi derimod

samfundet som bestående af to eller flere sociale klasser mellem hvilke

der er store, næsten uoverstigelige interessemodsætninger, kan vi dog

også studere social mobilitet. I så fald som bevægelser hen over klassegrænserne,

hvor bevægelser ind og ud af arbejderklassen traditionelt

anses som overskridelse af den mest markante klassegrænse.

Valget mellem en hierarkisk og en klassemæssig opfattelse af samfundet

er bestemmende for såvel hypoteser som konklusioner om

den sociale mobilitets omfang og retning. Ret afgørende for konklusionerne

på analyserne er endvidere, hvor detaljeret en socialgruppe-

eller socialklasseinddeling vi vælger. Eller med andre ord:

Hvor mange socialgrupper eller sociale klasser mener vi der er? Et

prekært spørgsmål fordi det ret banalt er således, at jo mere findelt

socialgruppeinddelingen eller socialklasseinddelingen er, jo mere

social mobilitet vil vi, alt andet lige, kunne påvise.

Oprindelse og destination

Det sociale miljø en person vokser op i, vil vi i analyserne af generationsmobiliteten

benævne oprindelses-socialgruppen eller oprindelsesklassen.

Og den socialgruppe eller sociale klasse han eller hun befinder

sig i på et senere tidspunkt i livsforløbet, sædvanligvis som midaldrende,

vil vi betegne socialgruppe-destinationen eller socialklassedestinationen.

Når den sociale mobilitet fra oprindelse til destination

skal analyseres, vil kravet umiddelbart være, at der skal bruges den

samme klassifikation af oprindelsen som af destinationen. Som vi vil

vende tilbage til senere, er denne tilsyneladende selvfølgelige fremgangsmåde

slet ikke så indlysende endda. Blandt andet fordi oprindelse

og destination selvsagt vedrører to forskellige historiske perioder.

Der skal også tages stilling til, om en persons sociale oprindelse skal

klassificeres efter faderens eller efter moderens socialgruppe/socialklasse

eller måske en kombination af faderens og moderens socialgruppe

eller sociale klasse, som vi i så fald benævner familiesocialgruppe

eller familiesocialklasse. Tilsvarende om en persons destination

som voksen skal klassificeres efter hans eller hendes individuelle

placering i samfundsstrukturen eller for det flertal, der lever i parforhold,

efter kombinationen af den mandlige og den kvindelige parts

individuelle socialgruppe eller sociale klasse, altså familiesocialgruppe

SOCIAL MOBILITET

329

More magazines by this user
Similar magazines