Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

eller familiesocialklasse. En problematik, hvis baggrund er, at de fleste

klassifikationer af socialgrupper og sociale klasser har det enkelte individs

placering på arbejdsmarkedet som kriterium for indplaceringen.

Det komplicerer karakteristikken af en voksen persons sociale destination

i alle de parforhold, hvor den mandlige og den kvindelige

part har forskellig placering i arbejdsmarkedsstrukturen. Vi vil vende

tilbage til dette spørgsmål i forbindelse med de konkrete analyser.

Krydstabulering

Vore analyser af generationsmobiliteten vil tage form af en række

krydstabeller, der tilsammen viser generationsmobiliteten som

henholdsvis udstrømning og indstrømning. Når det drejer sig om

udstrømning, tager vi udgangspunkt i det antal personer, som

findes i hver af de forskellige oprindelsesmiljøer. Herefter beregner

vi, hvor stor en procentdel fra hvert oprindelsesmiljø, der er tilgået

hver af destinationerne. Ved beregning af indstrømning er udgangspunktet

derimod det antal personer, som findes i hver af destinationerne.

Herudfra beregner vi, hvor stor en procentdel i hver af destinationerne,

der er kommet fra hver enkelt af de forskellige oprindelsesmiljøer.

Anvender vi eksempelvis en tabelskabelon, hvor vi vælger at lade

klassifikationen af den sociale oprindelse stå til venstre (i forspalten) og

klassifikationen af den sociale destination foroven (i tabelhovedet),

fremgår udstrømningen af den horisontale procentfordeling af tabellens

absolutte tal, mens indstrømningen fremgår af den vertikale procentfordeling.

Den horisontale procentfordeling viser således, hvordan

personerne inden for hver af grupperingerne af den sociale oprindelse

senere i livet er fordelt på sociale destinationer. Den vertikale

procentfordeling viser derimod indstrømningen, nemlig personerne

inden for hver af de forskellige sociale destinationer fordelt efter deres

sociale oprindelse.

Strukturændringernes betydning

Sondringen mellem disse to beregningstilgange, hvor de samme absolutte

tal i en krydstabel procentvis fordeles henholdsvis vertikalt og

horisontalt, er afgørende for forståelsen af mobilitetsstrømmene,

fordi strukturændringerne i form af forskydninger i de forskellige

socialgruppers og socialklassers størrelse har været så markante.

Eksempelvis er der i tidligere årtier født mange flere børn i gårdejer-

330

SOCIAL MOBILITET

More magazines by this user
Similar magazines