Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

nærer og liberale erhverv. Ser vi derefter på årgangene 1947-56 er forskellen

i forhold til årgangene før især, at en større del, nemlig knap

20 pct., er opvokset i “klassen af ledende funktionærer og liberale

erhverv”, mens en klart mindre del er opvokset i klassen af selvstændige

i landbrug, kun ca. 16 pct.

Vender vi os dernæst mod udstrømningen, nemlig hvor i klassestrukturen

vi finder de fire oprindelsesklassers børn i år 2000, ser vi, at

forskellen mellem mænd og kvinder er stor (tabellerne 17.1 til 17.4).

Begynder vi med mændenes generationsmobilitet (tabellerne 17.1

og 17.3), bemærker vi, at i de mandlige årgange 1937-46 er det

blandt sønnerne af selvstændige i landbrug, vi finder den største

andel, som er blevet ikke-faglærte arbejdere, nemlig 30 pct., mod 20

pct. af “almindelige” funktionærers og arbejderes sønner og kun 4 pct.

af sønnerne fra klassen af ledende funktionærer og liberale erhverv.

Til professionerne er til gengæld strømmet ikke mindre end 59 pct.

af sønnerne fra klassen af ledende funktionærer og liberale erhverv

og 40 pct. af sønnerne af selvstændige i byerhverv mod “kun” 14 pct.

af sønnerne af selvstændige i landbrug (tabel 17.1).

Tabel 17.1

Udstrømningstabel. De mandlige fødselsårgange 1937-1946 procentvis fordelt efter social

destination i 2000. Særskilt for hver kategori i inddelingen af den sociale oprindelse. Destination.

Egen social klasse. Procent.

Social oprindelse Profes- Funktio- Selvst. Selvst. Alm. Faglærte Ikke- I alt Pct.

(Faders stilling, sionerne nærer med uden funktio- arbej- faglærte grundda

den inter- med ansatte ansatte nærer dere arbej- lag

viewede var barn) ledelse dere

Ledende funktionær

eller selvstændig

i liberale erhverv

59 10 6 6 4 12 4 101 51

Selvst. i landbrug 14 6 12 14 6 17 30 99 113

Selvst. i byerhverv 40 15 11 4 6 11 13 100 53

Alm. funktionær

eller arbejder

18 15 8 4 16 19 20 100 168

Uoplyst (19) (-) (6) (13) (25) (6) (31) (100) 16

I alt pct. 25 11 10 7 11 16 20 100

I alt antal 100 45 38 29 43 64 82 401

SOCIAL MOBILITET

341

More magazines by this user
Similar magazines