Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Generationsmobiliteten blandt de mandlige årgange 1947-56 er i

nogen henseende forskellig fra generationsmobiliteten i de forudgående

årgange. Her finder vi nemlig, at “kun” 22 pct. af sønnerne

af selvstændige i landbrug er blevet ikke-faglærte (samme niveau som

sønnerne af “almindelige” funktionærer og arbejdere), mens 12 pct.

(mod 4 pct. i de mandlige årgange 1937-46) af sønnerne fra klassen

af ledende funktionærer og liberale erhverv er ikke-faglærte i år 2000.

Fra klassen af ledende funktionærer og liberale erhverv er 45 pct. af

sønnerne gået til professionerne, hvad der er en lavere andel end i de

mandlige årgange 1937-46. Tilstrømningen til professionerne af sønner

fra de selvstændige i landbrug omfatter en lige så lav andel af

disse sønner i årgangene 1947-56 som i årgangene 1937-46. Derimod

er den andel af de selvstændige landmænds sønner, som i år

2000 er funktionærer med ledelse, 29 pct. i årgangene 1947-56 mod

kun 6 pct. i årgangene 1937-46 (tabel 17.3).

Kvindernes generationsmobilitet viser, som ventet, et noget andet

mønster end mændenes. Den store forskel er tilstrømningen til

klassen af “almindelige” funktionærer. I gennemsnit var den andel,

hvis destination blev “almindelig” funktionær, blandt mændene 11

pct. i årgangene 1937-46 og 14 pct. i årgangene 1947-56, mens andelen

blandt kvinderne var 38 pct. i årgangene 1937-46 og 36 pct. i

årgangene 1947-56. Det bemærkelsesværdige ved andelene blandt

kvinderne, som i år 2000 er “almindelige” funktionærer, er, at procentdelen

er tocifret blandt døtre fra alle oprindelsesklasser. I årgangene

1937-46 således 30 pct. af døtrene fra klassen af ledende funktionærer

og liberale erhverv, 35 pct. af døtrene af de selvstændige

landmænd, 21 pct. af døtrene af selvstændige i byerhverv og 48 pct.

af døtrene af “almindelige” funktionærer og arbejdere. I årgangene

1947-56 er de tilsvarende tal ( i samme rækkefølge) 24 pct., 29 pct.,

35 pct. og 47 pct.

Et mere komprimeret billede af generationsmobiliteten kan vi få

gennem den synsvinkel, at “almindelige” funktionærer, faglærte

arbejdere og ikke-faglærte arbejdere tilsammen danner vor tids

arbejderklasse. I så fald kan vi ud fra den betragtning, at der går en

væsentlig klassegrænse mellem denne “udvidede” arbejderklasse og

de øvrige sociale klasser, se på den andel fra de fire oprindelsesklasser,

som gennem social mobilitet har overskredet denne klassegrænse.

SOCIAL MOBILITET

343

More magazines by this user
Similar magazines