Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 17.4

Udstrømningstabel. De kvindelige fødselsårgange 1947-1956 procentvis fordelt efter social

destination i 2000. Særskilt for hver kategori i inddelingen af den sociale oprindelse. Destination.

Egen social klasse.

Social oprindelse Profes- Funktio- Selvst. Selvst. Alm. Faglærte Ikke- I alt Pct.

(Faders stilling, sionerne nærer med uden funktio- arbej- faglærte grundda

den inter- med ansatte ansatte nærer dere arbej- lag

viewede var barn) ledelse dere

Ledende funktionær

eller selvstændig i

liberale erhverv

42 18 3 3 24 3 8 101 76

Selvst. i landbrug 18 22 7 7 29 - 17 100 72

Selvst. i byerhverv 26 18 4 1 35 - 16 100 77

Alm. funktionær

eller Arbejder

16 10 2 1 47 - 24 100 154

Uoplyst (6) (13) (-) (-) (25) (-) (56) (100) 16

I alt pct. 23 16 3 3 36 1 19 101

I alt antal 90 62 13 10 142 2 76 395

Gennem sammenlægning af tallene for destinationerne “almindelige”

funktionærer, faglærte arbejdere og ikke-faglærte arbejdere i tabellerne

17.1 til 17.4 kan vi eksempelvis se – for årgangene 1937-46 og

1947-56, under ét – at 55 til 60 pct. (højest i årgangene 1947-56)

af de mænd, der voksede op i klassen af “almindelige” funktionærer

og arbejdere, også som voksne er i denne nutidens arbejderklasse

(“almindelige” funktionærer, faglærte arbejdere og ikke-faglærte

arbejdere) og en endnu større andel af kvinderne med oprindelse i

klassen af “almindelige” funktionærer og arbejdere, nemlig mellem

71 pct. og 76 pct. (højest i årgangene 1937-46). Vi kan også se, at

46 til 53 pct. (højest i årgangene 1937-46) af sønnerne af de selvstændige

i landbrug er strømmet til nutidens arbejderklasse og 46 til

62 pct. (højest i årgangene 1937-46) af kvinderne. Blandt sønner og

døtre fra klassen af ledende funktionærer og selvstændige i liberale

erhverv er godt en tredjedel som voksne placeret i arbejderklassen.

Eneste undtagelse er de mandlige årgange 1937-46, hvor “kun” 20 pct.

af sønnerne fra klassen af ledende funktionærer og liberale erhverv

er placeret i arbejderklassen.

Ser vi endelig på udstrømningen fra klassen af “almindelige” funktionærer

og arbejdere til professionsklassen, hvad der kan betragtes

344

SOCIAL MOBILITET

More magazines by this user
Similar magazines