Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 17.5

Indstrømningstabel. 54-63-årige mænd i 2000 fordelt procentvis efter social oprindelse.

Særskilt for hver social destination. Destination 2000. Egen social klasse.

Social oprindelse Profes- Funktio- Selvst. Selvst. Alm. Faglærte Ikke- I alt Antal

(Faders stilling, sionerne nærer med uden funktio- arbej- faglærte

da den inter- med ansatte ansatte nærer dere arbejviewede

var barn) ledelse dere

Ledende funktionær

eller selvstændig i

liberale erhverv

30 11 8 10 5 9 2 13 51

Selvst. i landbrug 16 16 37 55 16 30 42 28 113

Selvst. i byerhverv 21 18 16 7 7 9 9 13 53

Alm. funktionær

eller Arbejder

30 56 37 21 63 50 42 42 168

Uoplyst 3 - 3 3 9 2 6 4

I alt pct. 100 101 101 100 100 100 101 100

Pct.grundlag 100 45 38 29 43 64 82 401

Tabel 17.6

Indstrømningstabel. 54-63-årige kvinder i 2000 fordelt procentvis efter social oprindelse.

Særskilt for hver social destination. Destination 2000. Egen social klasse.

Social oprindelse Profes- Funktio- Selvst. Selvst. Alm. Faglærte Ikke- I alt Antal

(Faders stilling, sionerne nærer med uden funktio- arbej- faglærte

da den inter- med ansatte ansatte nærer dere arbejviewede

var barn) ledelse dere

Ledende funktionær

eller selvstændig i

liberale erhverv

34 11 (17) (22) 12 (-) 4 15 50

Selvst. i landbrug 21 19 (28) (11) 19 (25) 23 21 68

Selvst. i byerhverv 24 22 (33) (-) 10 (-) 20 17 56

Almindelig funktionær 17

eller Arbejder

44 (22) (56) 54 (50) 49 42 137

Uoplyst 3 4 (-) (11) 5 (25) 4 4 14

I alt pct. 99 100 (100) (100) 100 (100) 100 99

Pct.grundlag 70 27 18 9 123 4 74 325

346

SOCIAL MOBILITET

More magazines by this user
Similar magazines