Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Konkluderende betragtninger

I introduktionen til dette kapitel pegede vi på, at fænomenet social

mobilitet er forbundet med stærke ideologiske og forskningsmæssige

modsætninger. Og at konklusioner vedrørende omfanget og arten af

social mobilitet afhænger af valget af forskningsmæssig tilgang. Vi kan

her tilføje: I en sådan grad, at der kan konkluderes forskelligt på de

samme data for det samme land på samme tidspunkt. Alt afhængigt

af hvordan man beskriver og klassificerer samfundsstrukturerne og

hermed de grupperinger i strukturerne, hvorimellem mobilitetsstrømmene

løber.

Dette må vi have i erindring, når vi nu skal forsøge at indkredse de

store linjer i levekårsdataene om generationsmobiliteten frem til år

2000 for fødselsårgangene 1937-46 og 1947-56. Mest iøjnefaldende

er strukturændringernes betydning for generationsmobilitetens omfang

og retning. Vi ser således, at 28 pct. af mændene i årgangene 1937-46

havde social oprindelse i klassen af selvstændige i landbrug mod

“kun” 15 pct. i årgangene 1947-56. Og blandt de førstnævnte ældste

årgange af mænd med denne sociale oprindelse var 30 pct. i år 2000

ikke-faglærte arbejdere mod 22 pct. i de sidstnævnte yngre årgange

af mænd.

Den anden store samfundsmæssige ændring, som afspejles i tallene,

er kvindernes indmarch på arbejdsmarkedet som “almindelige” funktionærer.

Det vil sige som funktionærer uden ledelsesmæssig placering

og uden mellemlang eller lang videregående uddannelse. Til

disse positioner strømmede i begge de to grupperinger af fødselsårgange

ca. 37 pct. af kvinderne, og det drejede sig om tocifrede procenttal

fra alle de fire oprindelsesklasser.

Et karakteristisk træk ved såvel mobilitetstallene fra år 2000-levekårsundersøgelsen

som fra de forudgående levekårsundersøgelser er, at flertallet

af dem, der voksede op i arbejderklassen i bred betydning, nemlig

omfattende både arbejdere og “almindelige” funktionærer, også

befinder sig i denne klasse som voksne. Det betyder dog samtidig, at

et mindretal – for mændenes vedkommende et stort mindretal og for

kvindernes vedkommende et lille mindretal – af dem, der voksede op

i denne store, brede arbejderklasse, nemlig også omfattende “almindelige”

funktionærer, som voksne ikke længere er placeret der. Blandt de

mænd, som voksede op i klassen af arbejdere og “almindelige” funk-

348

SOCIAL MOBILITET

More magazines by this user
Similar magazines