Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Som ventet var “karrieremobilitet” på familieniveau hen over klassegrænsen

mellem arbejderklasse og ikke-arbejderklasse, defineret som

ovenfor, af meget mindre omfang end den tidligere nævnte karrieremobilitet

på 40 pct. Eksempelvis viste det sig, at så meget som 82 pct.

af fødselsårgangene 1931 til 1940 havde samme socialklassemæssige

placering i 1986 som i 1976. 10 pct. havde bevæget sig fra ikkearbejderklasse

til arbejderklasse, mens 8 pct. havde bevæget sig den

modsatte vej. Bevægelser der kan skyldes såvel ændring af eget arbejde

som ændring i familiesituationen i form af indgåelse eller ophævelse

af et parforhold.

Karrieremobilitet i år 2000 undersøgelsen

Dataene fra de tre levekårsundersøgelser gør det muligt at fremdrage

dels den andel af de interviewede, som havde samme sociale placering

i alle tre år, nemlig 1976, 1986 og 2000, dels den del der ikke havde.

For disse tre år er kun indplaceringen i de fem socialgrupper en

gennemgående klassifikation. For at opnå et større antal interviewpersoner

i hver kategori har vi slået socialgrupperne sammen i tre

kategorier, nemlig socialgrupperne I+II, III og IV+V. Det giver i alt

27 forskellige mulige “karriereforløb”, som vi kan skildre såvel ved

hjælp af interviewpersonernes individuelle socialgruppeplacering

som deres placering i inddelingen efter familiesocialgruppe.

En belysning af forskelle i karrieremobilitet bør tage udgangspunkt

i den yngste alderskategori blandt de alderskategorier, hvor de fleste

har en placering på arbejdsmarkedet. Derfor vælger vi at følge de i

1976 30-39-årige. De pågældende kan i princippet have skiftet socialgruppe

mange gange, men her er vi nødt til “alene” at se på, om

placeringen er den samme på de tre tidspunkter i tidsforløbet, hvor

de er blevet interviewet, nemlig 1976, 1986 og 2000.

Af de 27 mulige forløb har vi udvalgt fire forløb som de mest interessante.

De er vist i tabel 17.9. De fire forløb omfatter mere end halvdelen

af de i 1976 30-39-årige, som er interviewet i alle tre år. Blandt

disse har, som det ses, 62 pct. af mændene og 65 pct. af kvinderne

befundet sig i den samme af de tre individsocialgrupper i alle de tre år.

En “opadgående” karrieremobilitet fra 30-39 års alderen over 40-49 års

alderen til 54-63 års alderen, nemlig fra individsocialgrupperne IV+V

til individsocialgrupperne I+II er en så stor sjældendhed, at det kun

omfatter 2 pct. af mændene og 1 pct. af kvinderne.

SOCIAL MOBILITET

351

More magazines by this user
Similar magazines