Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

skifte. At tilhøre kategorien med “utilfredsstillende boligforhold” har

i 1976 formentlig ikke været så belastende som i 2000, simpelthen

fordi det i 1976 var en situation, en relativ stor andel af befolkningen

var i, mens andelen i 2000 var beskeden. Utilfredsstillende forhold

bliver mere belastende, når kun få deler skæbne med én. En levekårssituation,

som i almindelighed anses for ugunstig, kan også opleves

forskelligt, alt efter hvilken livsfase man befinder sig i. For yngre

mennesker kan en mere beskeden bolig fx opleves som en midlertidig

tilstand på vej mod noget bedre.

Som eksempel på den omvendte situation, nemlig at en oprindelig

eksklusiv position deles af flere, kan nævnes den kategori, der er placeret

på erhvervsuddannelsesvariablens højeste trin. I 2000 har langt

flere en længerevarende videregående uddannelse end i 1976. Ikke

alene udgør denne uddannelsesgruppe en mindre eksklusiv gruppe

end tidligere. Uddannelsen giver i dag adgang til et mere varieret stillingsudbud,

hvoraf en del næppe kan siges at forlene indehaveren

med samme status som de traditionelle akademiske positioner. På

samme måde er andelen, der tilhører socialgruppe I i 2000, mere end

fordoblet i forhold til 1976, og det kræver en grundigere analyse at

afgøre betydningen af denne udvikling.

Husmænd og husmødre

Den mest gennemgribende forandring i arbejdskraftens sammensætning

udgøres af kvindernes øgede erhvervsdeltagelse til et punkt,

hvor der ikke er nævneværdig forskel på kønnenes erhvervsfrekvens.

Denne udvikling var allerede i gang i 1976, men på dette tidspunkt

talte kategorien “husmoder” stadig så mange individer, at det var en

relevant analysekategori. I 2000 eksisterer “husmoderen” praktisk taget

ikke.

Også stillingskategorier, som i 1976 var forholdsvis udbredte, er i

mellemtiden på det nærmeste forsvundet. Det gælder fx en kategori

som “husmand”. Husmandsbruget blev tidligere størrelsesmæssigt

afgrænset ved op til 10 ha. Selv om denne brugsstørrelse ved ændringer

i landbrugslovene efter anden verdenskrig blev “blødt op” (Solvang

2000), og selv om brug under 10 ha stadig hyppigere dækker over

andet end husmandsbrug, kan man i nogen grad følge udviklingen

i husmandsbrugene gennem opgørelser af landbrugsbedrifternes areal-

36

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR 1976-2000

More magazines by this user
Similar magazines