Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Omvendt kan man registrere fremkomsten af en række arbejdsfunktioner

og -stillinger, som var sjældne i 1976 eller slet ikke fandtes. Her er

især den teknologiske udvikling af betydning. Det gælder ikke mindst

informationsteknologien, hvor stillinger som systemkonstruktør,

systemchef i edb-firma og softwaredesigner ikke figurerede i 1976.

At stillingskategorier forsvinder eller opstår giver ikke umiddelbart de

store analytiske problemer. At sammenligne levekårene for husmænd

eller husmødre med andre gruppers levekår og følge ændringerne i

disse levekår giver kun mening, så længe der eksisterer sådanne kategorier.

Imidlertid kan disse ændringer i erhvervsstrukturen føre til overvejelser

af en anden karakter. Selv om samme stillingskategorier stadig

optræder i såvel 1976 som 2000, kan det arbejdsindhold og den virkelighed,

stillingskategorien refererer til, måske have ændret sig så

radikalt, at det i sig selv gør en analyse af denne kategoris levekår

over tid problematisk. Har de omstændigheder og vilkår, hvorunder

erhvervet udøves af eksempelvis en kategori som “landmænd”, så

meget til fælles i 1976 og 2000, at det er meningsfuldt at måle levekårsændringer

for denne kategori? Eller burde man overveje på et

tidspunkt at opgive en skelnen mellem landmænd og andre selvstændigt

erhvervsdrivende?

Andelen af stillinger, der forudsætter en videregående uddannelse er

steget. Dette fører til behov for flere højtuddannede, og her har

uddannelsessystemet da også været leveringsdygtigt, idet andelen

med videregående uddannelser er steget i mindst samme takt som

arbejdsmarkedets behov for disse uddannelser. Det sker dels ved en

større produktion af uddannede inden for de eksisterende uddannelser,

dels gennem oprettelsen af nye uddannelser. Uddannelsessystemets

produktion af højtuddannede har endda vist tendens til at

løbe forud for behovet for disse uddannelser med deraf følgende tendens

til stigende arbejdsløshed eller beskæftigelse i job, der reelt ikke

kræver kvalifikationer svarende til uddannelsen. En placering på

erhvervsuddannelsesvariablens øverste trin er måske ikke i fremtiden

lige så tæt forbundet med gunstige placeringer på de øvrige levekårsområder

som hidtil.

38

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR 1976-2000

More magazines by this user
Similar magazines