Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Det omfattende edb-arbejde i forbindelse med de statistiske analyser

er udført af stud.scient.soc.’erne Nanna Gabrielsen, Malene Marie Buch

Andersen og Lea Drews samt stud.scient.pol. Pia Bruun Hovgaard.

Til undersøgelsen har været knyttet en følgegruppe. Manuskriptet er

desuden kommenteret af Finn Kenneth Hansen, CASA. Både følgegruppe

og referee takkes for konstruktive bemærkninger og forslag.

Undersøgelsen er finansieret af Sygekassernes Helsefond, Statens

Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet

og Undervisningsministeriet.

København, maj 2003

Jørgen Søndergaard Bjarne Hjorth Andersen

Socialforskningsionstituttet Sociologisk Institut

FORORD

3

More magazines by this user
Similar magazines