Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Teknologi og arbejde

Først og fremmest IT-området er udviklet kraftigt siden 1976, og det

har ikke alene givet sig udslag i udviklingen af de ovenfor nævnte nye

stillingskategorier. Inden for praktisk taget alle erhverv og brancher

har mange arbejdsprocesser undergået store ændringer. En lang række

operationer, der tidligere krævede muskelkraft, hukommelse eller

beregningsevne, er i dag afløst af maskinbaserede operationer. Det

gælder såvel inden for områder som bygge- og anlægsområdet, landbrug

og gartneri og meget fabriksarbejde, hvor kraner, lifter, motorer

mv. udfører mange operationer, som inden for områder, hvor manuel

arkivering, regnskabsføring og fakturering er afløst af pc-baserede

operationer. Blandt de levekårsområder, som helt oplagt påvirkes af

den nye teknologi, er det nærliggende at pege på såvel det fysiske

som det psykiske arbejdsmiljø.

Befolkningen

Befolkningssammensætningen er en anden faktor, som er ændret

markant siden 1976. Ganske vist var indvandringen i form af “fremmedarbejdere”

startet inden 1976, men 1.1.1976 udgjorde antallet

af udenlandske statsborgere ifølge Danmarks Statistik kun 90.854

(altså knap 2 pct. af den samlede befolkning), hvoraf det største antal

fra 3. verdenslande udgjordes af 7.857 tyrkiske statsborgere, mens der

registreredes 6.396 jugoslaviske statsborgere (Statistisk tiårsoversigt,

1983). Fra 1980 er det muligt at følge udviklingen i antallet af

“indvandrere og efterkommerne”, og mens denne kategori i 1980

talte 152.958 personer, udgjorde den i 2000 378.162 personer

(www.statistikbanken.dk). Mens man således i 1976 stadig med

nogen ret kunne opfatte en undersøgelse af danske statsborgeres levekår

som dækkende for befolkningens levekår, er det nødvendigt at

understrege, at når undersøgelsen i 2000 stadig afgrænser undersøgelsespopulationen

til danske statsborgere, har man hermed udeladt

en større del af den fastboende befolkning, selv om en del indvandrere

og efterkommere har erhvervet dansk statsborgerskab, og dermed

som tidligere nævnt omfattes af undersøgelsen.

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR 1976-2000

39