Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Litteratur

Arbo-Bähr, H., Christensen, A. & Stokholm, E. (red.) (2000)

Samfundsstatistik 2000. København: Columbus.

Danmarks Statistik (1983)

Statistiske tiårsoversigt 1983. København: Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik (2003)

www.statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp

Dirckinck-Holmfeld, G. (1999)

Den nye Danmarkskrønike, bind 3. København: Gyldendal.

Hansen, E. J. (1978)

Fordeling af levekårene. Bind I. København: Socialforskningsinstituttet.

Publikation 82.

Hansen, E.J. (1986)

Danskernes levekår – 1986 sammenholdt med 1976. København: Hans

Reitzels Forlag.

Solvang, G. (2000)

Danske statshusmandsbrug i 100 år – en kulturhistorisk analyse,

i: Årbog for Køge Museum 1999.

44

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR 1976-2000

More magazines by this user
Similar magazines