Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

i 1986 reduceret med 448 personer, primært forårsaget af dødsfald,

mens en mindre del var flyttet til udlandet. Den reducerede stikprøve

udgjorde således i 1986 5.512 personer, idet der ikke blev suppleret

med nye årgange af personer i 20-29 års alderen. Denne gang

opnåedes interview med 4.561, svarende til en opnåelsesprocent på

83. Af disse blev 4.067 interviewet både i 1976 og 1986.

I 2000 var den oprindelige stikprøve reduceret til 4.245 personer,

idet yderligere 1.267 personer var døde, flyttet til udlandet eller af

anden årsag uden for rækkevidde. De 4.245 resterende personer var

i mellemtiden kommet i alderen 43-93 år, hvorfor stikprøven blev

suppleret med 3.357 personer, hvoraf 3.250 personer i alderen 20-43

år udgjorde et aldersmæssigt supplement af nye årgange, mens 107

personer i alderen 43-93 år blev udtrukket som en stikprøve af den

befolkningsgruppe, som i 1976 ikke var omfattet af undersøgelsens

populationsafgrænsning, primært fordi de på dette tidspunkt ikke

havde bopæl i Danmark, men som siden var flyttet tilbage eller nytilflyttet

landet. Den samlede stikprøve i 2000 bestod således af 7.602

personer i alderen 20-93 år.

Bortfaldets størrelse

Af disse 7.602 personer opnåedes interview med 4.981, hvilket svarer

til en opnåelsesprocent på 66, dvs. ca. 2/3 af stikprøven. Heraf blev

2.755 personer fra den gamle stikprøve interviewet, svarende til 65

pct. af de 4.245 tilbageværende personer, mens 2.226 personer fra

den nye stikprøve interviewedes, svarende til 66 pct. af de 3.357

udtrukne personer.

Alt i alt har 9.317 personer således været udtrukket til deltagelse i

levekårsundersøgelserne, hvoraf de 7.929 har deltaget i én eller flere

undersøgelser. Af den oprindelige stikprøve på 5.960 personer har

2.335 medvirket i alle tre undersøgelser. De 1.388 personer, som

ikke på noget tidspunkt har deltaget, er fordelt med 1.131 fra den

stikprøve, som blev udtrukket i 2000, mens kun 257 af de 5.960

personer, som udgjorde stikprøven i 1976, slet ikke har medvirket i

undersøgelsen (se tabel 3.1).

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

47

More magazines by this user
Similar magazines