Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 3.2

Interviewresultat for de tre levekårsundersøgelser. Procent.

Interviewresultat 1976 1986 2000

Opnået interview 87 83 66

Nægtere 7 13 23

Ikke truffet, bortrejst 4 2 6

Sygdom, handicap m.v. 2 2 5

I alt pct. 100 100 100

Pct.grundlag 5.960 5.512 7.602

Tabel 3.3

Aldersgrupperet interviewresultat i 2000 for den gamle stikprøve. Procent.

Aldersgruppe Interview Nægter Ikke truffet, Sygdom, I alt

opnået flyttet handicap Pct. Antal

m.v.

43-49 år 70 22 5 3 100 871

50-59 år 65 27 4 4 100 1.424

60-69 år 66 26 4 4 100 890

70-79 år 64 27 1 8 100 684

80-93 år 53 22 3 22 100 376

Alle i gl. stikprøve 65 25 4 6 100 4.245

Den voksende tendens til nægtelse fremgår klart af tabel 3.2. Samtidig

bidrager andre bortfaldsårsager dog også med en større andel i 2000 end

i 1976 og 1986, nemlig med 11 pct. i 2000 mod 6 pct. i 1976 og 4 pct.

i 1986. Noget af bortfaldet inden for kategorien sygdom, handicap

mv. kan forklares med aldringen af den oprindelige stikprøve (se tabel

3.3), men selv om man tager højde herfor, udgør andre bortfaldsårsager

end nægtelse stadig en større andel i 2000 end de tidligere år.

Bortfaldets skævhed

Vi vil nu se på, hvordan interviewede og bortfald fordeler sig på hhv.

den oprindelige og den nye stikprøve. For begge stikprøver har vi de

sædvanlige oplysninger om køn, alder, bopælsområde og civilstand.

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

49

More magazines by this user
Similar magazines