Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

B. KONSEKVENSER AF

BORTFALDET

AF ANDERS HOLM

For nærmere at bestemme betydningen af forskellene mellem analyseudvalgene

i 1976, 1986 og 2000 udnytter vi forløbsstrukturen i data,

dvs. at nogle af respondenterne er blevet interviewet flere gange, til at

se på bortfaldet ud fra et andet perspektiv, nemlig om det bortfald,

der kan ses for dem, der skulle være geninterviewet, er systematisk,

og hvorledes dette bortfald påvirker statistiske analyser.

Det synes måske ikke umiddelbart at være interessant, hvorvidt gengangere

i 1986 i forhold til populationen i 1976 respektive gengangere

i 2000 i forhold til populationen i 1986 er repræsentative

eller ej. Det interessante er, hvorvidt hvert af tværsnittene i 1976,

1986 og 2000 er repræsentative. Men bortfaldsanalysen i dette kapitel

vil kunne kaste lys over, i hvor høj grad bortfaldet helt generelt i

undersøgelsen er systematisk, dvs. relateret til forskellige karakteristika

ved respondenterne, fx deres socialgruppe.

En sådan bortfaldsanalyse er umulig at gennemføre på tværsnittene,

idet man i sagens natur ikke råder over ret megen information om

dem, der kunne, men ikke deltager i hvert af tværsnittene.

Analysen er organiseret således, at vi først ser på bortfaldet mellem

interviewene i 1976 og 1986 og derefter mellem 1986 og 2000. For

hver analyse ser vi først på hvilke baggrundsfaktorer, der i udgangsårene,

dvs. 1976 og 1986, spiller en rolle for, hvorvidt man deltager

i det efterfølgende interview, dvs. i 1986 og 2000. På baggrund af

disse analyser udregnes nogle sandsynligheder for, at en given respondent

deltager i det efterfølgende interview. På baggrund af disse sandsynligheder

beregnes nogle vægte, der udtrykker, hvor repræsentativ

hver enkelt respondent er. Herefter udføres nogle statistiske analyser

af sammenhængen mellem to variabler, status på arbejdsmarkedet

og uddannelse i hhv. 1986 og 2000. Disse analyser udføres med og

uden vægte for repræsentativitet. På den måde opnås et indblik i,

hvor alvorligt bortfaldet fra en undersøgelsen til den næste er, for

56

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

More magazines by this user
Similar magazines