Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

I den statistiske analyse er dem, der optræder i datamaterialet i 1986,

referencegruppe, mens der beregnes partielle log-oddsratios for baggrundsvariabler

for at være hhv. død eller droppet ud af undersøgelsen

i 1986. Der analyseres således både årsager til dødelighed

og anden non-respons i 1986 simultant, selv om det kun er anden

non-respons, der er interessant i denne sammenhæng.

I tabellerne 3.8 og 3.9 vises resultaterne af den statistiske analyse af

bortfald mellem 1976 og 1986 i form af de partielle log-oddsratios

for hhv. død og bortfald med tilhørende signifikanssandsynligheder.

Log-oddsratios for dødsfald fremgår af tabel 3.8.

Det fremgår, at mænd har en partielt set større risiko for at være døde

mellem de to interview. Ligeledes har respondenter, der tidligere

havde været gift inden 1976, også en større dødsrisiko mellem 1976

og 1986. Man skal i den forbindelse huske på, at dette resultat er

opnået, efter at der er kontrolleret for alder. Den høje dødsrisiko for

fraskilte skyldes altså ikke, at de i gennemsnit er ældre end andre

respondenter, men derimod andre forhold.

Jo ældre respondenterne er, jo større er også deres dødsrisiko, hvilket

ikke kan overraske. Modellen er lineær i log-oddsratios, hvilket betyder

at sandsynligheden for at dø vokser aftagende med alderen. Der

sker altså en større tilvækst i sandsynligheden for at dø fx fra 70 års

alderen til 80 års alderen end fra 80 årsalderen til 90 årsalderen.

Personer, der ikke kan placeres i en socialgruppe, 1 har markant højere

dødelighed end de personer, der kan placeres i en socialgruppe. For de

personer, der kan placeres gælder, at jo højere socialgruppe jo lavere

dødelighed. Den laveste dødelighed forekommer altså i socialgruppe I.

Af interaktionsleddene mellem alder og socialgruppe ses det, at det er

de socialgrupper, der i udgangspunktet har den laveste dødelighed, der

også har den største aldersbetingede stigning i dødeligheden. Dette

skyldes det forhold, at de fleste respondenter har en øvre grænse for,

hvor gamle de kan blive, uanset socialgruppe. Hvis de grupper, der

1. Dette skyldes primært, at de er uden for erhverv.

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

59

More magazines by this user
Similar magazines