Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 3.9

Resultatet for multinominal regression af om respondenter fra 1976 ikke er interviewet i 1986.

Beregnet for køn, civilstand, familiesocialgruppe og alder.

i udgangspunktet, altså for de unge årgange, skal nå at “uddø”, inden

de når denne maksimale aldersgrænse (der godt kan variere mellem

socialgrupper), skal deres dødelighed stige relativt hurtigere end den

skal for de grupper, der i forvejen havde en høj dødelighed. Men det

er, ifølge beregningerne, stadig således, at fx personer fra socialgruppe

I har lavere dødelighed for alle aldersgrupper end personer fra socialgruppe

V. Dødeligheden for socialgruppe I stiger ganske vist hurtigere,

men fra et meget lavere niveau.

I tabel 3.9 vises log-oddsratios for ikke at deltage i interviews i 1986

af andre årsager end dødsfald.

60

Koefficient Signifikans

Ikke interviewet i 1986

Konstantled -1,302 0,000

Mand 0,116 0,186

Kvinde 0,000 -

Civilstand: Gift -0,217 0,081

Civilstand: Tidligere gift 0,298 0,076

Civilstand: Enke eller ugift 0,000 -

Familiens socialgruppe, ikke placerbar -0,987 0,127

Familiens socialgruppe I -3,146 0,092

Familiens socialgruppe II -0,931 0,097

Familiens socialgruppe III -1,304 0,001

Familiens socialgruppe IV -0,509 0,147

Familiens socialgruppe V 0,000 -

Alder -0,012 0,067

Familiens socialgruppe, ikke placerbar •alder 0,018 0,192

Familiens socialgruppe I •alder 0,032 0,045

Familiens socialgruppe II •alder 0,025 0,048

Familiens socialgruppe III •alder 0,028 0,001

Familiens socialgruppe IV •alder 0,013 0,113

Familiens socialgruppe V •alder 0,000 -

Antal observationer 5.116

Kilde: Egne beregninger.

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

More magazines by this user
Similar magazines