Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Af tabellen fremgår, at næsten ingen de af variabler, der er inddraget

i analysen, påvirker bortfaldet signifikant. Der er dog signifikant

mindre bortfald for personer i socialgruppe III end for andre grupper.

Hvor bogstaveligt denne effekt, altså det mindre bortfald for socialgruppe

III, skal tages, er uklart. Hvis man ser på tabellen ovenfor, ses

det, at det generelt er sådan, at bortfaldet er størst for socialgrupperne

IV og V. Det er imidlertid kun for socialgruppe III, at bortfaldet

er signifikant mindre i forhold til socialgruppe V. Men der er

altså en tendens til, at bortfaldet er størst for de laveste socialgrupper.

At det lavere bortfald i socialgruppe I og II i forhold til socialgruppe

IV og V ikke er signifikant, kan hænge sammen med, at både gruppe

I og II er relativt små grupper.

Da interaktionsleddet mellem alder og personer fra socialgruppe III

er positivt og signifikant, betyder det, at det mindre bortfald for socialgruppe

III især ses for de yngre personer i denne gruppe. For de ældre

er bortfaldet stort set det samme i alle socialgrupper.

Der har også været inddraget andre baggrundsvariabler i analysen,

uden at der har kunnet påvises andre signifikante sammenhænge,

end de her viste.

Samlet fremgår det af analyserne, at især ældre fra de lavere socialgrupper

ikke er blevet geninterviewet i 1986. Dette skyldes først og

fremmest deres større dødelighed, men nogle fra de lavere socialgrupper

er gledet ud af undersøgelsen af andre årsager.

Betydningen af bortfald mellem

1976 og 1986

Med udgangspunkt i bortfaldsanalysen i forrige afsnit er der blevet

beregnet en vægt til korrektion for det bortfald, der ikke skyldes dødsfald

mellem de to interview. Vægtene er beregnet som:

P (ikke deltaget i 1986| x)

P (ødd eller deltaget i 1986| x)

× C

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

61

More magazines by this user
Similar magazines