Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

gangerne fra 1976 til at lade sig geninterviewe for trejde gang på et

senere tidspunkt. Men i gennemsnit, er hypotesen, vil gengangere fra

1976 være dem, der er mest tilbøjelige til at lade sig geninterviewe.

I tabellerne 3.13 og 3.14 vises resultaterne af den statistiske analyse

af bortfald mellem 1986 og 2000 i form af partielle log-oddsratios

og tilhørende signifikanssandsynligheder. Log-oddsratios for dødsfald

fremgår af tabel 3.13.

Tabel 3.13

Resultater for multinominal regression af om respondenter fra 1986 er døde inden undersøgelsen

i 2000. Beregnet for deltagelse i 1976, køn, civilstand, familiesocialgruppe og alder.

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

Koefficient Signifikans

Død i 2000

Konstantled -6,838 0,000

Deltog ikke i 1976 0,621 0,000

Deltog i 1976 0,000 -

Mand 0,690 0,000

Kvinde 0,000 -

Civilstand: Gift -0,470 0,000

Civilstand: Ugift 0,000 -

Familiens socialgruppe, ikke placerbar 3,831 0,001

Familiens socialgruppe I -1,872 0,076

Familiens socialgruppe II -2,890 0,004

Familiens socialgruppe III -0,389 0,560

Familiens socialgruppe IV -1,117 0,095

Familiens socialgruppe V 0,000 -

Alder 0,111 0,000

Familiens socialgruppe, ikke placerbar •alder -0,057 0,002

Familiens socialgruppe I •alder 0,028 0,112

Familiens socialgruppe II •alder 0,037 0,027

Familiens socialgruppe III •alder 0,000 0,996

Familiens socialgruppe IV •alder 0,017 0,139

Familiens socialgruppe V •alder 0,000 -

Antal observationer 4.535

Kilde: Egne beregninger.

65