Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Det fremgår af analysen, at respondenter der ikke deltog i 1976 har

højere dødelighed end respondenter, der både deltog i 1976 og 1986.

Dette afspejler formentlig en samlet effekt af en lang række udeladte

baggrundsvariabler, der tilsammen munder ud i en tilbøjelighed til en

“stabil” livsførelse, der igen både betyder lavere dødelighed og større

sandsynlighed for at deltage i både 1976 og 1986 undersøgelserne.

Forskellen i dødelighed mellem socialgrupperne ligner også det mønster,

der blev konstateret for dødeligheden mellem 1976 og 1986,

men det er dog bemærkelsesværdigt, at overdødeligheden for personer,

der ikke kan placeres i en socialgruppe, er meget udtalt for dødsfald

mellem 1986 og 2000, især sammenlignet med socialgruppe I og II.

Endvidere er dødeligheden for socialgrupperne III, IV og V mere

ensartet og højere end for socialgruppe I og II, der har nogenlunde

samme dødelighed. For analyserne af dødelighed mellem 1976 og

1986 var der i højere grad en stigende dødelighed jo lavere socialgruppe

respondenterne tilhørte.

Ellers er resultaterne for dødelighed meget lig resultaterne for dødeligheden

mellem 1976 og 1986, blot mere udtalte fordi flere er døde

mellem 1986 og 2000 end mellem 1976 og 1986.

I tabel 3.14 vises log-oddsratios for ikke at deltage i interviews i 2000

af andre årsager end dødsfald.

Ligesom i analysen af dødeligheden, har de, der ikke deltog i undersøgelsen

i 1976 også større sandsynlighed for at falde ud af undersøgelsen

mellem 1986 og 2000.

Men i modsætning til bortfaldet mellem 1976 og 1986 har mænd

mindre bortfaldssandsynlighed end kvinder mellem 1986 og 2000.

Man skal dog her huske, at forskellen mellem mænd og kvinder ikke

var signifikant for bortfaldet mellem 1976 og 1986.

Gifte har mindre bortfaldssandsynlighed end ugifte, hvilket også var

tilfældet mellem 1976 og 1986.

De forskelle i geninterviewprocent blandt socialgrupperne, som

fremgår af Bilag til kapitel 3, skyldes i høj grad andre faktorer, især

hvorvidt man deltog både i 1976 og 1986 eller kun i 1986. Dette

66

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

More magazines by this user
Similar magazines