Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 3.15

Uddannelse og status på arbejdsmarkedet, 2000. Uvægtede tal. Rækkeprocent.

Uddannelse Beskæftiget Ledig Uden for Total Alle

arbejdsstyrken

Ufaglært 20 3 77 100 1.192

faglært 74 6 20 100 803

Kort videregående

uddannelse

84 1 15 100 201

Mellemlang eller lang

videregående uddannelse

84 2 13 99 338

I alt 51 4 45 100 2.534

Note: Chi 2 test størrelse for uafhængighed mellem uddannelse og status på arbejdsmarkedet: 931,4. Signifikanssandsynlighed 0,000.

Tabel 3.16

Uddannelse og status på arbejdsmarkedet, 2000. Vægtede tal. Rækkeprocent.

Uddannelse Beskæftiget Ledig Uden for Total Alle

arbejdsstyrken

Ufaglært 23 4 74 100 1.182

Faglært 74 6 20 100 918

Kort videregående

uddannelse

85 0 14 100 222

Mellemlang eller lang

videregående uddannelse

83 3 14 100 281

I alt 53 4 43 100 2.603

Note: Chi 2 test størrelse for uafhængighed mellem uddannelse og status på arbejdsmarkedet: 866,6. Signifikanssandsynlighed 0,000.

grundskarakteristika og svartilbøjelighed kun i begrænset omfang er

korreleret, som ovenstående analyser har vist, så kan et højt bortfald

betyde, at også relativt flere med “gennemsnitlige” baggrundskarakteristika

ikke kommer med i dataindsamlingen, og bortfaldet får dermed

en højere grad af tilfældighed, og dermed bliver det mindre problematisk.

Dette kan være forklaringen på, at virkningerne af det

større bortfald mellem 1986 og 2000 i forhold til 1976 til 1986 ikke

givere sig udslag i større systematiske effekter. Denne forklaring stemmer

også overens med det forhold, at respondenternes socialgruppe

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

69