Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Bilag til kapitel 3

Geninterviewprocenten for den del af undersøgelsens svarpersoner,

som medvirkede i 1986 og stadig i 2000 var i live og havde bopæl i

Danmark. Endvidere fordeling af de to interviewede grupper på de

undersøgte variabler. Ud for hver variabel er anført den statistiske

sandsynlighed for, at forskellen i geninterviewprocent mellem de

enkelte kategorier er udtryk for en tilfældig afvigelse. Den kategori

inden for hver variabel, der især bidrager til negativ afvigelse fra den

samlede geninterviewprocent, er forsynet med en stjerne.

Bilagstabel 3.1

Placering i 1986 Geninterview- Fordeling på

procenten variabelkategorier

Køn og alder

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

2000 1986

Mænd (p

More magazines by this user
Similar magazines