Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

KAPITEL 4

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE,

BESKÆFTIGELSE

AF BJARNE HJORTH ANDERSEN

Indledning

I de følgende kapitler belyses levekårene på en række konkrete områder.

Som det fremgår af eksempelvis kapitlerne 7 og 10, er der i den

undersøgte periode sket en generel forbedring af boligstandarden og

en generel forværring af arbejdsmiljøet. Når det er konstateret, vil

det være nærliggende at stille spørgsmålet: kan denne udvikling især

knyttes til visse befolkningsgrupper? Er der stadig grupper i befolkningen,

hvor der er relativt mange med dårlige boligforhold eller

grupper, der ikke har oplevet en forværring af arbejdsmiljøet?

Sådanne spørgsmål kan naturligvis kun besvares, hvis man inddeler

befolkningen efter kriterier af relevans for besvarelsen af spørgsmålet.

Hvis man vil afprøve en antagelse om, at det især er kvinder, der

oplever, at de rammes af arbejdsmiljøproblemer, må man selvfølgelig

inddrage variablen køn i analyserne. Og vil man gerne undersøge,

om det især er ikke-faglærte arbejdere, der bor i dårlige boliger, må

man anvende inddelingskriterier, der gør det muligt at udskille denne

gruppe fra andre sociale kategorier.

Derfor vil der i sammenligningerne mellem forskellige befolkningsgrupper

bl.a. blive foretaget opdeling efter køn, alder, familietype,

beskæftigelsesstatus, bopælsområde og social placering. Imidlertid

er det ikke alene levekårene, der kan ændre sig i løbet af de 24 år, de

76

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE

More magazines by this user
Similar magazines