Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

skydning inden for ikke-faglærte arbejdere, idet reduktionen af socialgruppe

V primært skyldes den mindre andel med privat ansættelse,

mens andelen af offentligt ansatte ikke-faglærte arbejdere en nogenlunde

konstant.

Den oven for beskrevne tendens ses også, når befolkningen inddeles

i familiesocialgrupper. Samtidig ses dog forskellen mellem de to fordelinger,

idet andelen i socialgrupperne I+II i familiesocialgruppefordelingen

er større end ved fordelingen på individuel socialgruppe,

mens andelen, der efter familiesocialgruppeplaceringen tilhører socialgruppe

V er klart mindre end ved placeringen efter individuel socialgruppe.

Denne forskel er forventelig, når man erindrer sig fremgangsmåden

for indplacering i familiesocialgruppe (se Hansen & Andersen,

2000.)

Ser man specielt på den erhvervsaktive befolkning, er udviklingsmønsteret

det samme (se tabel 4.2). Når fordelingen kønsopdeles,

nuanceres dette mønster dog noget. Fra 1986 til 2000 er væksten i

socialgruppe II udelukkende et resultat af den større andel kvinder,

der nu er placeret i denne socialgruppe, og bag den tilsyneladende

stabilitet i samme tidsspænd i andelen tilhørende socialgruppe IV

viser sig en vækst i andelen af mænd og en reduktion i andelen af

kvinder, der tilhører denne socialgruppe.

Tabel 4.2

Den 30-69-årige erhvervsaktive befolkning fordelt efter socialgruppe særskilt for hvert køn. Procent.

Socialgruppe 1976 1986 2000

Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde

I 7 3 10 4 13 7

II 11 6 16 10 16 20

III 31 18 27 15 19 15

IV 27 39 28 49 34 42

V 24 35 19 22 18 15

I alt pct. 100 100 100 100 100 99

Pct.grundlag 1.690 1.061 1.570 1.295 1.393 1.138

Anm.: Tallene er eksklusive uoplyst socialgruppe og dem, der ikke kan socialgruppeplaceres.

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE

79

More magazines by this user
Similar magazines