Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 4.3

Andele af ikke-placerede i individuel socialgruppe i 1976, 1986 og 2000, opgjort for køn og alder.

Procentandele.

Alder Køn 1976 1986 2000

20-92 år Mand 10 51 17

Kvinde 8 31 13

30-39 år Mand 1 2 3

Kvinde 4 2 8

40-49 år Mand 1 1 3

Kvinde 7 2 4

50-59 år Mand 1 1 2

Kvinde 14 5 7

60-69 år Mand 1 1 21

Kvinde 34 17 25

70-79 år Mand • 1 33

Kvinde • 29 43

80-93 år Mand • • 33

Kvinde • • 55

Mand 3 1 11

Kvinde 13 9 16

Begge køn 8 5 13

Pct.grundlag 5.166 4.561 4.981

1. For 1986 vedrører tallene kun 29-årige.

ligt omfang, stort set var forsvundet i 1986. Sådan har det været siden,

og da kun en beskeden del af befolkningen stadig er under uddannelse,

når de når 30 årsalderen, burde andelen af ikke-placérbare i

2000 ikke overstige niveauet fra 1986. Det skal tilføjes, at tilbagetrækningsalder

i denne forbindelse ikke spiller nogen rolle, da efterlønsmodtagere

og pensionister jo indplaceres efter den position, de

havde på arbejdsmarkedet på tidspunktet for tilbagetrækningen. Der

er imidlertid for begge køn i alle aldersgrupper tale om en ganske

kraftig stigning i andelen af ikke-socialgruppeplacerede fra 1986 til

2000 (se tabel 4.3).

For fuldstændighedens skyld er i tabel 4.3 medtaget de aldersgrupper,

hvor der ikke er mulighed for sammenligninger alle tre under-

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE

81

More magazines by this user
Similar magazines