Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

len af beskæftigede 60-69-årige, mens der i de øvrige aldersgrupper

er en kraftig stigning i andelen af beskæftigede.

Den beskedne ændring i den samlede beskæftigelse fra 1986 til 2000

dækker dog over nogle aldersbetingede forskelle. For både 60-69årige

mænd og kvinder gælder, at andelen, der stadig er i beskæftigelse,

falder yderligere. Dette fald kompenseres imidlertid ved, at der

ikke mindst for de 30-59-årige kvinders vedkommende er en vækst

i andelen af erhvervsmæssigt beskæftigede.

De kønsbetingede forskelle i andelen af erhvervsmæssigt beskæftigede

er reduceret kraftigt siden 1976, hvor 87 pct. af de 30-69-årige

Tabel 4.8

Den ikke-erhvervsmæssigt beskæftigede del af de 30-69-årige i 1976, 1986 og 2000.

Underopdelt efter stilling uden for erhverv, opgjort for køn og alder. Procentandele.

Aldersgruppe

30-39 år 40-49 år

Køn og stilling 1976 1986 2000 1976 1986 2000

Mænd

Pensionister 2 2 1 2 4 5

Arbejdsløse 2 5 4 4 5 5

Hjemmearbejdende - - - 0 - 0

Uddannelsessøgende1 1 1 2 0 - 1

Efterlønsmodtagere2 • • • • • •

I alt uden for erhverv 5 8 7 6 9 11

Procentgrundlag 666 627 505 454 549 487

Kvinder

Pensionister 2 1 2 3 4 6

Arbejdsløse 2 12 7 2 5 7

Hjemmearbejdende 24 4 2 25 8 1

Uddannelsessøgende 2 2 5 0 2 1

Efterlønsmodtagere2 • • • • • •

I alt uden for erhverv 30 20 16 30 18 15

Pct.grundlag 590 641 487 451 520 476

86

Fortsættes næste side >

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE

More magazines by this user
Similar magazines