Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

mænd mod 55 pct. af de 30-69-årige kvinder var i arbejde, altså en

forskel på 32 procentpoints. I 1986 var de tilsvarende andele 80 pct.

og 65 pct., altså en forskel på 15 procentpoints, og i 2000 hhv. 79 pct.

og 68 pct., altså en forskel på 11 pct.points. Men også i 2000 er der

således stadig en forskel i kønnenes arbejdsmarkedstilknytning.

Komplementærmængden af beskæftigede udgøres af dem, der ikke er

i beskæftigelse. At være uden beskæftigelse kan være et mere eller

mindre frivilligt valg (efterløn, hjemmegående), udtryk for at man er

i eller har nået en bestemt livsfase (uddannelsessøgende, pensionist)

eller en tvungen situation (arbejdsløshed). Ser vi på, hvorledes de ikkebeskæftigede

fordeler sig på disse kategorier i 1976, 1986 og 2000,

> Tabel 4.8 fortsat

Aldersgruppe

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE

50-59 år 60-69 år

Køn og stilling 1976 1986 2000 1976 1986 2000

Mænd

Pensionister 8 10 8 37 35 38

Arbejdsløse 2 8 4 4 1 0

Hjemmearbejdende - 0 - 1 - 1

Uddannelsessøgende1 - - - - - -

Efterlønsmodtagere2 • • 1 • 24 32

I alt uden for erhverv 10 18 13 41 60 71

Procentgrundlag 450 408 489 382 356 308

Kvinder

Pensionister 14 13 14 51 52 54

Arbejdsløse 1 6 10 2 1 1

Hjemmearbejdende 33 14 3 26 12 3

Uddannelsessøgende - - 1 - - -

Efterlønsmodtagere2 • 1 4 • 16 30

I alt uden for erhverv 48 33 31 78 81 88

Pct.grundlag 464 400 450 452 434 285

1. Inklusive værnepligtige i 1976 og 2000.

2. Inklusive overgangsydelsesmodtagere i 2000.

87

More magazines by this user
Similar magazines