Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

ekræftes det, at efterlønnens indførelse har spillet en stor rolle for

de 60-69-åriges tilbagetrækningsalder. Andelen af pensionister er

derimod ret konstant alle tre år (se tabel 4.8). Det fremgår ligeledes,

at det største bidrag til den større andel erhvervsaktive kvinder kommer

fra kategorien “hjemmearbejdende”. For alle aldersgrupper af

kvinder gælder, at denne kategori nu er så godt som forsvundet, mens

den i 1976 udgjorde godt en fjerdedel af de 30-69-årige kvinder.

Følger man de 2.335 personer, som har medvirket i alle 3 levekårsundersøgelser,

og som undervejs er blevet 24 år ældre, er der for næsten

alle i de ældre aldersgrupper alene pga. alderen tale om en ændring

i forholdet til arbejdsmarkedet (se tabel 4.9). Ser man i første omgang

på, hvordan de forskellige generationer fordeler sig mht. beskæftigelsesstatus,

altså hvorvidt de på interviewtidspunktet var i arbejde eller

ej, gælder det for 39 pct., at de har haft arbejde på alle tre tidspunkter,

mens den anden yderlighed repræsenteres af de 8 pct., der ikke har

været i arbejde på noget af de tre undersøgelsestidspunkter. Denne

gruppe domineres ikke overraskende af kvinder født i perioden 1906-

1930, som på alle tre undersøgelsestidspunkter var hjemmegående

eller pensionister. Imellem de to ydergrupper befinder sig 53 pct.,

som har været i arbejde på et eller to af undersøgelsestidspunkterne,

hvoraf ca. halvdelen, nemlig 26 pct., var i arbejde i 1976 og 1986,

men ikke i 2000.

Tabel 4.9

Beskæftigelsessituationen 1976, 1986 og 2000 for 5 forskellige generationer. Procent.

I beskæftigelse

Generation 76 76 76 76 86 86 00 På intet I alt Pct.

86

00

86 00 00 tidspkt. pct. grundlag

1906-20 2 11 1 48 - 2 - 37 101 187

1921-30 3 52 1 26 - 4 - 15 101 391

1931-40 25 53 1 7 2 6 0 6 100 519

1941-50 68 11 3 2 8 4 1 3 100 809

1951-56 50 5 4 3 29 4 4 2 101 429

Alle 39 26 2 11 9 4 1 8 101 2.335

88

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE