Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

10 FAGLIG ORGANISERING, 168

ARBEJDSLØSHED

OG ARBEJDSMILJØ

8

AF JØRGEN ELM LARSEN

Indledning 168

Fagforeningsmedlemskab og arbejdsløshedsforsikring 169

Arbejdsløshedsrisiko, beskæftigelseschance og 171

angsten for arbejdsløshed

Arbejdsmiljøforholdene 175

Arbejdstider og arbejdsformer 175

Indflydelse på arbejdstidens placering og 180

tilrettelæggelsen af det daglige arbejde

Indflydelse på arbejdstids- og produktions- 181

forholdene i øvrigt

Fysisk krævende arbejde 181

Psykisk anstrengende arbejde 182

Ensformigt arbejde 183

Udnyttelse af evner i arbejdet 183

Arbejdsskader og –ulykker, tunge byrder, støj, 184

træk og støv

Et samlet mål for arbejdsmiljøet 187

Arbejdsmiljøet og helbredstilstanden 189

En ekstrem case 190

Hvordan udviklede arbejdsmiljøforholdene sig 191

for det enkelte individ fra 1976 til 2000?

Hvilke elementer har bidraget til en 196

forbedring og hvilke til en forværring?

De, der både i 1976, 1986 og 2000 havde dårlige 196

arbejdsmiljøforhold

De, der hverken i 1976, 1986 eller 2000 havde 197

dårlige arbejdsmiljøforhold

Afgang fra arbejdsstyrken til førtidspension 197

og efterløn

Konklusion 198

INDHOLD