Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Dette mønster er naturligvis generationsafhængigt. For den ældste

generation, født 1906-1920, udgøres den største gruppe, nemlig 48

pct. af dem, der var i arbejde i 1976, men ikke i 1986 og 2000 og den

næststørste gruppe, nemlig 37 pct. af dem, der ikke var i arbejde på

noget af de tre tidspunkter. Den største gruppe af ikke-beskæftigede

udgøres af pensionisterne.

For generationen født 1921-1930 er det typiske forløb (det gælder

for 52 pct.), at man er beskæftiget i 1976 og 1986, men ikke i 2000,

mens 26 pct. kun var beskæftiget i 1976. I 1986 var overgangen til

efterløn den væsentligste årsag til, at man ikke mere var på arbejdsmarkedet,

mens langt den overvejende del af denne generation i 2000

naturligvis var pensionister.

Generationen 1931-1940 har som den foregående generation flest

personer (53 pct.), der var beskæftiget i 1976 og 1986, men ikke i 2000,

hvor såvel pensionister som efterlønsmodtagere udgør væsentlige

andele af de ikke-beskæftigede. Den næststørste gruppe udgøres af

dem, der på alle tre tidspunkter var beskæftiget, nemlig 25 pct., hvilket

altså vil sige, at det blandt generationen, der i 2000 var i alderen

60-69 år stadig var hver fjerde, der var i arbejde.

I generationen 1941-1950 var 68 pct. i beskæftigelse i både 1976,

1986 og 2000. Den næststørste gruppe udgjordes af de 11 pct., der

var beskæftiget i 1976 og 1986, men ikke i 2000. Endelig var 50 pct.

af generationen 1951-1956 i beskæftigelse på alle tre tidspunkter,

mens 29 pct. ikke var i beskæftigelse i 1976, men derimod i 1986 og

2000. I denne gruppe finder man især personer under uddannelse.

Det er imidlertid ikke alene generation og livsforløb, der afgør arbejdsmarkedsplaceringen.

Også køn og social placering har selvstændig

betydning for sandsynligheden for at være i arbejde. Det ses især for

den generation., der i hele undersøgelsesforløbet har været i den

erhvervsaktive alder, nemlig 1941-1950 generationen (se tabel 4.10).

Det viser sig, at andelen af mænd fra denne generation, der på alle

tre tidspunkter har været i arbejde, er markant større end den tilsvarende

andel blandt kvinder, samtidig med at det næsten udelukkende

er kvinder, der placerer sig i kategorien, der ikke på nogen af

de tre interviewtidspunkter var i arbejde. De har også en tidligere

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE

89

More magazines by this user
Similar magazines