Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Helt som ventet spiller respondentens køn ingen rolle i forsøget på

at forklare, hvad der karakteriserer befolkningsgrupper med små eller

store økonomiske vanskeligheder i opvækstårene.

Mangel på mad

Et er at huske sin barndom som præget af økonomisk smalhals, noget

andet er at have oplevet så massive økonomiske problemer, at der fra

tid til anden kunne være problemer med at skaffe tilstrækkelig mad

til familien. Her er i højere grad tale om absolut fattigdom, og den

form for vanskeligheder er det da også langt færre, der rapporterer

om. Godt 2 pct. angiver, at der ‘ofte’ var problemer med at skaffe tilstrækkelig

mad, og lægges yderligere de godt 5 pct. til, som svarer,

at problemet ‘af og til’ forekom, kan i alt 8 pct. erindre en barndom,

hvor familien fra tid til anden ikke kunne skaffe sig tilstrækkelig mad.

Hver ottende dansker (13 pct.) i alderen fra 60 til 93 år har haft en

opvækst, som i det mindste lejlighedsvis var præget af forældrenes

manglende mulighed for at skaffe tilstrækkelig mad på bordet (tabel

5.1). Jo yngre årgange vi betragter, jo mindre er andelen, som har

Tabel 5.2

Andelen, som nævner forskellige problemer i barndomshjemmet. Opdelt efter faders beskæftigelsesmæssige

status. Procent.

Interviewpersonens

opvækst var præget af:

TRANGE OPVÆKSTKÅR

Selvstændig Funktionær Arbejder Alle

Land- Lib. Øvr. Over- Selvst. Rutine Faglært Ikke

brug erhv. byerhv. ordnet arb. arb. Faglært

Familien havde det

økonomisk svært

34 9 27 11 20 30 32 51 32

Der var af og til

problemer med at skaffe

tilstrækkelig mad

4 8 7 3 3 5 8 14 8

Der forekom alvorlige

modsætninger i

barndomshjemmet

7 18 18 19 18 19 19 17 17

Pct.grundlag 840 76 688 427 344 383 716 847 4.742

Kilde: Undersøgelserne af Befolkningens levekår i 1986 og 2000.

97

More magazines by this user
Similar magazines