17.07.2013 Views

side 3 Menighedsrådsvalg 2012 - Hjortshøj Kirke

side 3 Menighedsrådsvalg 2012 - Hjortshøj Kirke

side 3 Menighedsrådsvalg 2012 - Hjortshøj Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Socialisme eller liberalisme? - side 3

Menighedsrådsvalg 2012 - side 2

den nye præst - side 10

KirKebladet

HjortsHøj sogn

www.hjortshoejkirke.dk

4 · 12

september

oktober

november

1


Menighedsrådsvalg

SÅ er der ValG!

som den opmærksomme læser allerede har opdaget,

så er der valg til menighedsråd i 2012. I den forbindelse

inviterer det siddende menighedsråd til orienterings-

og opstillingsmøde i sognegården onsdag d. 12. september

kl. 19.30.

HVad laVer et MeNiGHedSrÅd?

På denne aften vil menighedsrådet fortælle lidt om de

forgangne år og om kommende planer. Vi vil redegøre

for økonomien, så det bliver tydeligt for enhver, hvad vi

bruger medlemmernes penge til. Vi vil også forsøge at

give et overblik over, hvordan menighedsrådet forvalter

de mange penge, og hvordan det kirkelige system

hænger sammen. Men først og fremmest vil vi gerne

fortælle, hvorfor vi synes, det er så spændende at sidde

i menighedsrådet. og vi vil opfordre interesserede

til at stille op til den nye periode.

2

beMÆrK at Hjortshøj menighedsråd er med i en forsøgsordning,

sådan at man kun stiller op til rådsarbejdet

for en to-årig periode. Det er vores tanke, at

denne kortere periode vil gøre det nemmere at overskue

for mange, der måske også har arbejde eller er

engageret til anden side.

KaMPValG eller aFtaleValG?

Hvis der er kandidater til overflod, og hvis man ikke kan

enes om at stille en fælles liste med et nyt menigheds-

Den danske folkekirke står ved en korsvej. Hvor står

du i en række af de mest presserende sager? Svar på

10 kontroversielle spørgsmål på fremtidenskirke.dk

FREMTIDENS

KIRKE.DK

24012634_LM_Poll_Plakat_A3.indd 1 30/01/12 19.37

råd bestående af syv medlemmer og tre suppleanter,

på denne afgørende aften, så bliver der kampvalg med

valgurner, stemmesedler og hele pivtøjet. Det er dog

vort håb, at vi kan klare det i fordragelighed på denne

aften, så det kan nemt ske, at det nye menighedsråd

reelt er sat på denne aften. Man kan få den tanke,

at det er udemokratisk på den måde at afblæse valget,

men det er i den grad demokratisk at man tager

en snak frem og tilbage og ser, om man kan blive enige

til dette opstillingsmøde. Kan man ikke det, står det

enhver frit for at stille op og dermed udløse valg.

KOM Frit FreM

Det er dog som nævnt vores håb, at alle interesserede

vil møde op på denne aften og at vi på den måde kan få

et godt, nyt menighedsråd.

På menighedsrådets vegne

Morten Skovsted


Hvordan laver vi det

gode samfund?

jeg vil gerne fremhæve bare en af de

mange ting, vi har på plakaten dette

efterår.

I dette efterår byder vi på hele to politiske

foredrag dette efterår.

I kirken er vi optaget af, hvordan vi

mennesker færdes sammen i gensidig

respekt og kærlighed. Men hvordan

kommer man så derfra og til indretningen

af et samfund med love og

regler, fængsler, privilegier og skatteprocenter?

Det gør man ikke, for politik

og religion bør holdes adskilt. religion

har med personlig tro, åbenbaring og

oversanselige sager at gøre, mens politik

har at gøre med fornuft, argumenter,

ideologier og flertal.

Men de to samfundsområder læner

sig op ad hinanden, og de har mange

fælles interesser. Derfor har vi fundet

det interessant at stille spørgsmålet:

Hvem indretter det bedste samfund?

socialisten eller liberalisten? Eller dem

midt imellem?

Vi slår dørene op d. 17. september

kl. 19.30 til foredrag og

debat med ole Birk olesen,

medlem af Folketinget for

Liberal Alliance, og forfatter

til den provokerende

bog ”taberfabrikken”, hvor han hævder

at velfærdssamfundet skaber flere problemer

end det løser.

tirsdag d. 6. november kl. 19.30 er det

så vores egen Hjortshøjsocialist,

søren Egge rasmussen,

der i en årrække

har været suppleant

til Folketinget, som skal

overbevise os om socialismens fortrin

indhold

så er der valg! 2

Hvordan laver vi det gode samfund? 3

Efterårets aktiviteter 4

Interview med Peter Kjærgaard 6

torsdagscafé 8

sommerhøjskole 2012 9

orientering fra Mr 10

FDF og praktiske oplysninger 11

Kalender 12


og velsignelser. Med eller uden revolution.

Vi håber, at mange vil møde op begge

aftner for at få belyst både den ene og

den anden side. Den slags bliver man

nemlig klogere af. og måske vi en gang

for alle kan få besvaret spørgsmålet:

Var jesus socialist?

3


Efterårets aktiviteter

4

Indskrivning af konfirmander

Det kommende års konfirmander, det vil sige elever

fra de to 7. klasse på Virupskolen, indbydes hermed

til indskrivning i sognegården på en af to dage.

Der er åbent for indskrivning mandag d. 3. september

kl. 19-20.30 og onsdag d. 5. september kl.

15.30-17.

Det er vores håb at både alle konfirmanderne og

mindst en af deres forældre på en af disse dage kan

møde op for at hilse på præsten, sognemedhjælperen

og organisten, som alle vil deltage i forløbet.

Man bedes medbringe CPr nummer og vil så blive

skrevet op sammen med mobilnumre, mailadresser

m.m. Der vil være materiale om konfirmationsforløbet

og selvfølgelig mulighed for en snak med undertegnede,

som glæder sig til at møde de unge mennesker...

og deres forældre.

Vær opmærksomme på allerede nu, at der i løbet af

konfirmationsforberedelsen altid vil være information

tilgængelig på kirken hjemmeside www.hjortshoejkirke.dk

under ”konfirmandernes side”.

De unge mennesker vil desuden få besked via

skolen i slutningen af august.

Fredagsklub

Fredagsklubben starter op igen d. 24. august. Vi holder

åbent fra 20.00 – 23.00. 7. Klasserne får nærmere

besked om regler og opstart i forbindelse med

indskrivningen. Det skal blive godt at hygge , spille

bordtennis, spise slik og meget andet igen. Vi ses.

legestue

så startede vores hyggelige

legestue op igen d. 28.

august. Børn ifølge med

deres mødre, fædre, barnepiger

eller bedsteforældre

mødes hver tirsdag fra 10.00 – 12.00 til sang,

dans, leg, madpakker, eller hvad vi nu finder på. Alle

er velkomne.

Hvordan skaber vi det gode

samfund?

Kom til to foredrag d. 17. september og 6. november

om, hvordan socialisten og liberalisten vil indrette

det gode samfund. Læs mere på side 3.

bUSK

BUsK står for Børn Unge skole Kirke og er en årligt tilbagevendende

familiegudstjeneste, som vi i Hjortshøj

laver i samarbejde med FDF. Det er søndag d. 28.

oktober kl. 14 og alle er velkomne: børn, forældre,

bedsteforældre, oldeforældre, tanter m. fl.

allehelgen

søndag d. 4. november kl. 15 er der allehelgengudstjeneste,

hvor vi særligt mindes dem, vi har mistet.

Der vil være musikindslag for cello, navnene på årets

døde vil blive læst op, og i det hele taget vil gudstjenesten

kredse om livet, som det leves i dødens

skygge. som sådan er gudstjenesten relevant for

alle, ikke kun for dem der har mistet, og stemningen

vil blive højtidelig, men forhåbentlig ikke for tung,

for bag ethvert savn og ethvert dødsfald gemmer

der sig liv og kærlighed. Denne søndag får det hele

plads.

Spaghettigudstjenester

Spaghettigudstjenesterne er flyttet til tirsdage.

tidspunktet er den samme: kl. 17.00. Datoerne er: 28.

august, 25. september, 30. oktober, og 27. november.

tilmeldingen sker på

hjemmesiden senest en

uge før. Bare gå ind under

kalenderen, find datoen

og klik. Vi glæder os til at

ses igen til sang, fortælling,

drama og et dejligt

måltid mad. Hjertelig velkommen!


Kunstudstillingen

Vi har Benedicte Cathrine Besenbachers farvestrålende

malerier oppe at hænge i sognesalen. overskriften

er ”glansbilleder og

Livsøjeblikke”. Hun fortæller

selv:

”jeg arbejder med fortællinger,

stemninger og de sanselige

erindringer. jeg lader mig inspirere

af farver, mønstre, silhuetter

og genkendeligheder. Alt det, der vækker noget i

mig, uden jeg helt kan forklare hvorfor. Erindringernes

forsider og bagsider. Det, der står klart og mindre

klart, eller måske ”putter sig” lidt i mellemrummene,

og imellem linjerne.

I både farver, motiv og udtryk leger jeg bevidst med

brudstykker og tvetydighed, krydret med en blanding

af - Humor, glæde, melankoli, erindringer, kærlighed,

sorg - alt der hører livet til.

jeg forsøger, i hvert enkelt billede at fortælle en eller

flere historier, med almen gyldighed, fra en given tid

eller oplevelse, med personligt eller fiktivt udspring.

Et udsnit af historier der kan formes og udvikles af

den der ser, og dermed blive til den enkeltes helt

egen fortælling. små unikke eventyr; erindringer

illustreret i billeder.

glansbilleder og livs øjeblikke. Først mine nu dine.”

Meditation i kirken

Flere og flere af os længes

efter at kunne være rolige

og nærværende i øjeblikket

i stedet for allerede at være

et andet sted i tankerne end

der, hvor vi fysisk er til stede.

Vi danskere går som aldrig før til yoga, meditation,

mindfulness kurser mm. Kristen meditation er

en århundrede gammel tradition i kirken, men hvordan

kan vi bruge det i vores liv? Kunne du tænke dig

(efter en travl arbejdsdag og inden du skal videre i

babysalmesang

Et nyt hold med babysalmesang starter op d. 3. september.

Det er mandage fra klokken 10.30 for babyer

i alderen 2 - 9 måneder. Et forløb varer 10 gange -

altså frem til d. 5. november.

Vi starter med

en halv time i kirken,

hvor vi synger,

leger, sanser

og oplever kirkerummetsammen.

Derefter er

der mulighed for at spise jeres medbragte frokost i

sognegården, hvor der bliver serveret en kop kaffe/

the.

Det er gratis at deltage, men der er kun plads til 12

babyer på et hold. Derfor er tilmelding en nødvendighed

og kan ske fra d. 13. august til organist Anne

Kragh på 40 28 33 36, der sammen med sognemedhjælper

Dorthe Davidsen Langås, der står for forløbet.

dagens program) en stille stund i kirken? tænde et

lys, høre nogle få visdomsord, der sætter dine nu og

her tanker i perspektiv, eller blot sidde i stilhed. Uden

krav. Blot være.

Vi vil fra tirsdag d. 2. oktober til og med d. 27. november

have meditationer fra 15.00 – 15.20. rammerne

er 20 minutter i Hjortshøj kirke om eftermiddagen i

kirken en gang om ugen i en prøveperiode dette efterår.

Har du nogle tanker eller indspil, så skriv gerne til

Dorthe på:

sognemedhjaelper@hjortshoejkirke.dk

5


Interview

med Peder Kjærgaard, formand

Peder, du har siddet i menighedsrådet

siden 2000 og været formand

siden 2003. Er det frugten af mange

års kirkeligt engagement, eller

hvad?

nej, slet ikke. jeg blev valgt uden

på nogen måde at have været kirkelig

i mange år. jeg var en af de mange,

der blev konfirmeret ud af kirken.

siden da havde mit liv i mange år

været præget af familie og arbejde,

som det gælder for så mange andre.

Hvad skete der så?

Jeg havde i flere år været nabo til

kirken uden egentlig at lægge mærke

til den. så var jeg ude at rejse, bl.a. til

Israel, og pludselig fik jeg øje på kirken

på en helt ny måde. Den gjorde

mig bevidst om, at jeg i grunden havde

mange ting med mig... og så var

det også i min nye pensionisttilværelse

et ønske, at jeg ville engagere

mig i det lokale liv.

jeg havde også haft en længere

sygeperiode og i forbindelse med

den havde jeg et behov for at søge tilbage

eller genoptage kontakten med

den religiøse side af tilværelsen. Det

var meget det, der optog mig i starten.

Hvordan var det at begynde at komme

i kirken.?

Det var svært. Den høje tærskel til

kirken, som Hanna rasmussen fortalte

om i sidste nummer af Kirkebladet,

den var meget høj. Der er en

del blufærdighed forbundet med det

at gå i kirke i Danmark. Det religiøse

6

har jo i mange år ikke været samtaleemne.

Det er det blevet lidt mere

nu, hvor vi forsøger at afklare vores

eget ståsted i forhold til islam, som

vi møder som et tydeligt og markant

religiøst fællesskab.

Allehelgen dag 1999 var min første

gudstjeneste i mit voksenliv. Det var

en god dag at starte på, for der kommer

mange, der har mistet, og den

dag er det som om, man ikke behøver

forklare, hvorfor man kommer.

jeg har gode minder med mig fra

barndommen, fra bibelfortællingerne

i starten af min skoletid. Det var fortællinger,

der ville noget. jeg synes,

det er vigtigt, at børn møder det religiøse

univers gennem fortællinger,

hvor forklaringer ikke er det bærende.

Lige som eventyr: De skal ikke forklares.

Der tager man hele urfortællingen

med, og der udvider man barnets

univers med de store fortællinger.

Derfor er jeg generelt meget optaget

af børnearbejdet, fordi det har haft så

stor betydning for mig selv.

og derfor er jeg heller ikke så ked

af, at vi ”konfirmerer” børnene ud af

kirken, så længe de har en kristen

ballast og grundfortælling med sig

som referenceramme i deres voksenliv.

På den måde undgår de at skulle

definere alle sandheder og værdier

på egen hånd.

Da jeg så først begyndte at komme

fast i kirken, fik jeg rigtigt gode venner,

som også fik mig til at engagere

mig i de forskellige by- og sogneaktiviteter,

også omkring Lokalcenteret.

jeg blev med andre ord mere og

mere involveret i fællesskabet og

aktiviteterne omkring kirken.

Peder, du har været medlem af

menighedsrådet i snart 12 år og formand

i 9 år. Er der sket markante

ændringer i den tid?

ja, det er blevet tydeligt, at kirken

også er en virksomhed. Det kommer

til udtryk via nye overenskomster

med personalet, med stadig mere

kompliceret regnskabsføring og

meget andet formelt: CVr, moms og

bygninger, som vi skal tage os af.

Heldigvis har vi haft så stort en

vækst i nye aktiviteter med den nye

sognegård, at det formelle heldigvis

ikke overskygger alt indholdet. Men


”... jeg er generelt meget optaget af børnearbejdet, fordi

det har haft så stor betydning for mig selv.”

begge dele kræver en vis form for

professionel tilgang til tingene. jeg vil

dog gerne fastholde, at kirken fortsat

bliver ledet af glade amatører. For det

er der, idéer og udfordringer kommer

fra. så er det amatørernes opgave at

ansætte professionelle til at varetage

den formelle del af det. F.eks. har

vi lige ansat ny præst i Egå, og vi har

ansat gode folk i mange andre stillinger.

så må vi sørge for at fortælle

dem, hvad vores ide er om, hvordan

man er kirke i Hjortshøj.

Er der nogle særligt gode tiltag du vil

pege på i din tid i menighedsrådet?

Vi har opprioriteret børnearbejde

både med mini-konfirmander og børnekor.

og de sidste par år har vi haft

vores fredagsklub for de unge. Vi skal

som kirke tage de unge meget alvorligt.

Vi må godt lade dem holde en

fest med diskotek og fuld gang i den.

Det må vi godt investere tid og engagement

i.

Nu er der valg til menighedsrådet i

november. Er det så med plakater og

valgmøder eller hvad skal der foregå?

ja, det bliver med plakater og med

et stort valgmøde, hvor vi vil fortælle

om, hvordan vi bruger pengene og

hvad vi har af drømme om de kommende

år. Den aften, d. 12. september

skal vi så have sat et hold, der

kan være med til at udføre det vigtige

arbejde.

Kommer der så slet ikke noget egentligt

valg?

jo, men det kommer til at foregå

ligesom på en generalforsamling i

store og små foreninger med beretning,

regnskab og opstilling af kandidater.

Derefter til sidst en valghandling.

Så på den aften, hvor der er orienterings-

og opstillingsmøde, bliver det

hele altså afgjort?

ja, det satser vi på. Vi håber, at

det på den måde kan klares i al fredsommelighed.

jeg ser ikke kirkelige

fløje eller anden strid, der skulle

give anledning til et egentligt kampvalg.

jeg tror, vi i enighed kan sætte

et godt hold. Vi skal vælge 7, der i

de næste 2 år skal være de formelt

ansvarlige for virksomhedsdriften.

Nu siger du 2 år. Plejer det ikke at

være 4 år?

jo, men vi er med i et valgforsøg,

som gør, at vi har en valgperiode på 2

år. Det tror jeg er en fordel, fordi det er

nemmere at binde sig for 2 år end 4.

Vi har oplevet i den nuværende periode,

at vi er løbet tør for suppleanter

pga fraflytning, sygdom og desværre

også et dødsfald. Vi håber, at vi på

den måde kan få flere til at bruge et

par år på det spædende arbejde.

Den 12. september er den vigtigste

dag for menigheden. Der skal man

sætte kryds i kalenderen, så man på

den måde får man lov til at sætte sit

kryds. og møder man op, har man al

mulig demokratisk indflydelse på

det, der sker.

Har du et par ord om dine fremtidsdrømme

her til sidst?

Personligt har jeg et stort ønske

om, at vi også laver en slags tilbud i

form af studiekreds til voksne mennesker.

jeg drømmer også om, at sognegården

i endnu højere grad kan være

ramme om fællesskab, som det f.eks

var tilfældet ved vores Valdemars

aften, d. 15. juni, hvor der var et godt

og velbesøgt cafe arrangement, hvor

forskellige generationer kunne komme

og hygge sig sammen om kultur

og fællesskab i skyggen af kirken.

Desuden har vi ansvar for kirkens

drift og vedligehold. Vi har fået et

større beløb fra provstiet, som skal

bruges på en indvendig istandsættelse

af kirken. Det bliver det kommende

menighedsråd, der får ansvaret

for den vigtige opgave. Vi starter

kalkning i januar, men skal derefter

arbejde med farvesætning, alterskranke,

belysning m.m.

Der er meget at arbejde med. jeg

glæder mig til det, og jeg håber inderligt,

at andre også har lyst til at være

med. så vi ses forhåbentlig d. 12. september

kl. 19.30

Morten Skovsted

7


den 6. september

8

på nævnte torsdage fra 14.30 – 16.30

Salon Musik

Vi kan igen glæde os til

en eftermiddag med dejlig

”salonmusik” med

salon Kvintetten.

(Udtrykket ”salonmusik” stammer fra 1800-tallet, brugt

om et lettere repertoire spillet af et mindre ensemble

til ”salonen”.) ”salonkvintetten” gæstede os i efteråret

2011, så vi ved, at vi har noget at glæde os til.

den 20. september

Årets Østjyde 2011

Henrik Bille Krebs er leder af Ungemiljøet Kaosambassaden

i randers. Blev indstillet af de Unge selv i 2011.

De skrev: ”Henrik Bille gør en

stor forskel i hverdagen. Han

hjælper rigtigt mange unge

på ret køl og hjælper andre

mennesker i gang med deres

liv.”

den 4. oktober

Unge på døgninstitution

Forstander Knud Byskov, Holmstrupgård,

vil fortælle om det pædagogiske arbejde

på en døgninstitution for unge med psykiatriske

vanskeligheder.

den 25. oktober

Hjortshøj Sogn anno 1942 – et tidsbillede

Ved Bent sørensen, født i sognet,

præstegårdsforpagter i en årrække,

var meget aktiv i foreningslivet

i sognet. Flyttede til skanderborg

i 1981.

Landbrugstekniker, senere rejsearrangør,

specielt kultur- og haverejser.

Har stor interesse for kulturhistorie, fotograferer

og kan lide at beskrive med ord.

den 8. november

Sangkor og Seniororkester

Vi får besøg af seniorkoret, ledet af Kirsten Berg og

seniororkesteret ledet af Poul Bech Christensen. En

eftermiddag, hvor ørerne skal nyde lyden og stemmerne

klinge.

den 29. november

dekorationer med lykke

Vi får besøg af ”Lykke-blomster”.

I år vil hun lære os at lave

adventskranse og adventspynt.

Vi betaler selv for materialerne

vi bruger.


Sommerhøjskole 2012

”Glæden i min hverdag”. sådan lød

opgaven til sommerhøjskolens foredragsholdere

i år.

Hvad er definitionen på glæde? Jeg

fandt i hvert fald et forslag i et lille

andagtsstykke skrevet af sognepræst

Werner Fischer – nielsen fra

Haslev: ”glæde er at være optaget af

noget eller nogen uden for sig selv”!

sådan blev det også på forskellig

måde udlagt af foredragsholderne,

da sommerhøjskolen fandt sted

i Den gamle skole d. 7. og 8. august.

Det lyste ud af Margaret Lindhardts

indlæg. I 17 år har hun formidlet

utallige hilsner gennem radioprogrammet

”giro 413” til glæde for lytterne

søndag efter søndag. Det var

vigtigt for hende, at hilsnerne blev

givet så personligt som muligt. Hun

oplevede også glæden, når de indsendte

penge blev uddelt til de børn

og unge, som trængte til dem.

glæden ved at udøve sang og musik

var ganske tydelig, da Betty og

Peter Arendt tog over og fortalte om

deres engagementer både her i landet

og ude omkring verden. ”Hvorfor

kaldes kirken et skib, når det aldrig

gynger?”, spurgte Peter, og så måtte

vi synge og gynge med på Holger

Lissners slutsalme fra ”spillemandsmessen”.

Aftenens offentlige koncert i kirken

gav alle mulighed for at synge med

og for at lytte til Bettys smukke, lyse

stemme.

onsdag morgen startede i kirken,

og efter ”Morgenstund har guld i

mund” gav sognemedhjælper Dorthe

D. Langås os nogle minutter til

i stilhed til at tænke over glæden i

vores egen hverdag.

jette Dahl – stiftspræst for ånde-

ligt søgende i ribe stift – eller ”medvandrerpræst”,

som hun hellere

vil kaldes, finder glæden i nærværet

med det enkelte menneske. Et

menneske, der opsøger hende i forbindelse

med personens religiøse

spørgsmål. Ligeledes i nærværet

med et forpint menneske på psykiatrisk

hospital i Esbjerg, hvor hun ind

imellem selv mærker afmagten.

Hun kan give sit nærvær i situationen,

men håbet er det kun gud, der

kan give, som hun udtrykte det.

jette Dahl gennemgik de 7 pilgrimsord:

Langsomhed, bekymringsløshed,

enkelhed, frihed, stilhed, spiritualitet

og fællesskab. Hun bad os

derefter vælge et af dem og dele det

med vores ”nabo”.

Helle Uysal fortalte med stor indlevelse

om glæden ved sit arbejde

som hospice-sygeplejerske i randers.

om glæden og det livsbekræftende

i at give døende og deres pårørende

den bedst tænkelige omsorg

og pleje. om de små tings betydning:

en blomst på morgenbakken,

en sang eller salme, et stykke

musik, lidt nænsom massage og det

vigtige nærvær.

Dukkemager Astrid Bernth fra Dukkegården

i sejling imponerede os

alle med sine fantastiske dukker. Der

lå en vældig fantasi, kreativitet og

fingerfærdighed bag arbejderne, og

hun fortalte om dem til vores udelte

begejstring. Hvilken kunstner!

Lene juul Langballe gav os en fornøjelig

sangtime og smittede os alle

med sin musikglæde, så vi følte os

opløftede og oplagte, selv om det var

sent på eftermiddagen.

Efter Hannas grundige evaluering,

gik vi til den festlige middag og

afslutning på højskoledagene.

Højskoledage er foruden gode og

givende foredrag, musik og fællessang

tillige hyggelige kaffepauser,

dejlig mad og socialt samvær. I køkkenet

var Birte nielsen suveræn til

at fremtrylle dejlig mad, som vi nød

mens vi glædede os over Elses skønne

blomsterarrangementer.

Fyldte til randen med indtryk – og

glæde kunne vi begive os hjemad i

skæret fra den sidste af de lyse nætter

over Hjortshøj.

Doris Berg

9


orientering fra Menighedsrådet

Mens hyldene blomstrede blev jeg ringet op af formand

for Egå menighedsråd Arne Vestergaard, der kunne fortælle,

at menighedsrådene i Hjortshøj og Egå havde

peget på mig, som den nye præst i sognene. Det er jeg

utrolig glad for. jeg hedder Ane ørgård Bramstoft. jeg

er 41 år og har været præst i 9 år. Privat er jeg gift med

Mads Bramstoft og sammen har vi 3 børn.

når et menighedsråd peger på en præst, siger man,

at de kalder en præst. At kalde er noget andet end at

vælge. For i udtrykket at kalde ligger en nærhed og et

ansvar. Man kalder på dem, man gerne vil noget sammen

med. jeg glæder mig til at skulle være kirke sammen

med jer, og jeg håber I hver især vil kalde på mig,

både hvis I gerne vil have besøg i glæde eller i sorg, eller

når vi sammen skal holde gudstjenester eller mødes

til undervisning eller diskussioner om livets store

spørgsmål.

Godt nok sagde en tysk filosof tilbage i begyndelsen af

det forrige århundrede: om det man ikke kan tale, må

man tie. Han ønskede med moderniteten at lukke munden

på det religiøse. Men snakken om gud og det gud-

Markering af nyt kirkeår

Den første søndag i Advent begynder et nyt kirkeår

og samtidig begynder det nyvalgte menighedsråd

deres arbejde.

Det markerer vi i kirken ved indsættelse under

gudstjenesten kl. 11 og efter gudstjenesten med

præsentation af de nye medlemmer og kirkekaffe i

sognegården.

10

at sætte ord på det unævnelige!

dommelige går alligevel. Det er faktisk muligt at tale

fornuftigt om det, der ligger udenfor vores umiddelbare

erkendelse: om det religiøse, om kristendom og om tro.

For kristendommen er en tænkende tro og ikke en tro,

der sætter fornuften til side og lægger hovedet under

armen. selvom det ikke er nogen let balancegang at

sætte ord på det unævnelige, er det næsten altid interessant,

fordi der er noget på spil. Man balancerer mellem

det forargelige og det dybt meningsfulde.

når vi diskuterer kristendom og kirke, kan det også

være vigtigt at huske på, at vi ikke behøver at være

enige. Folkekirken er ikke de rigtige meningers klub. I

stedet for at være et meningsfællesskab er folkekirken

altid et fortolkningsfællesskab, hvor den frie tanke

kan prøves af og ånden flyver frit.

Kristendommen er en bevægende livstolkning, og jeg

glæder mig til at være med i den bevægelse sammen

med jer.

god sensommer!

Ane Ørgård Bramstoft


nyt fra FDF i Hjortshøj

Med asterix og Obelix på sommerlejr

I anden uge af skolernes sommerferie,

var FDF Hjortshøj på sommerlejr.

Mere præcist var 85 børn

og voksne samlet på lejren ’Det ny

sletten’ tæt ved himmelbjerget. Her

mødte FDFerne Asterix og obelix,

og sammen levede de glade i gallernes

by. FDFerne havde stor fornøjelse

af at banke en flok romere

i olympiaden. Desværre blev romerne

så sure, at de stjal Miraculix og

gallernes trylledrik. Heldigvis lykkedes

det FDFerne at få trylledrikken

tilbage, og jaget romerne væk.

Praktiske oplysninger

Kirkelige handlinger:

Ved fødsler, dåb, navngivelse, vielse,

begravelse og ind- og udmeldelse af

Folkekirken:

Kontakt Hjortshøj-Egå-skæring

kordegnekontor:

tlf. 86 22 79 66, fax 86 22 44 19,

Egå Mosevej 7, 8250 Egå.

egaa.sogn@km.dk

Mand. - fre. kl. 9 - 13,

torsdag desuden kl. 15 - 17.

Kordegne

Anette Ingvartsen, ain@km.dk

Anna Marie stammer Kristoffersen

amsk@km.dk

Alis Iben Atzen, aia@km.dk

Lejren sluttede af med, at FDFerne

lavede masser lækkert bålmad,

som de serverede for forældrene

fredag aften. Blandt retterne var

pizza over bål, pikibrød, luksussnobrød

og planke koteletter.

Udover temarammen var der

også andre store oplevelser. De

ældste i kredsen fik den oplevelse

at overnatte i en ægte bunker - en

kold fornøjelse da en bunker altid

er jordvarm. Dvs. 8 grader og lidt

fugtigt. En del af FDFerne prøvede

kræfter med nogle af de høje træer

i silkeborgskovene. Dem der kom

højest, kravlede ca. 20 meter op i

træet. En flok FDFere prøvede også

kræfter med at bygge deres egen

tømmerflåde. Forsøget var en succes,

da tømmerflåden snildt kunne

bære 10 FDFere. tilmed var det

også muligt at styre den.

Præster:

Morten skovsted, skødstrupvej 2,

8530 Hjortshøj,

tlf. 86 22 02 30, mobil: 28 30 41 11

Fri fredag.

morten@skovsted.dk

Lise juhl nielsen, ljn@km.dk

Menighedsrådsformand:

Peder Kjærgaard, tlf. 86 22 96 68

formand@hjortshoejkirke.dk

Næstformand, menighedsrådet:

ole Prydtz, tlf. 24 85 12 84

naestformand@hjortshoejkirke.dk

Organist:

organist Anne Kragh, tlf. 41885579

organist@hjortshoejkirke.dk

organist Lars Fløe. tlf.: 41855774

organist@egaakirke.dk

Kirketjener:

Else Elmer, tlf. 25 47 02 13

kirketjener@hjortshoejkirke.dk

FdF er i gang igen

Kredsen holdte fælles opstart onsdag

den 20. august. Men har du

endnu ikke bestemt dig for, hvad

du skal gå til i sæsonen 12/13, så

er du velkommen til at kigge forbi til

et møde, for at se om FDF er noget

for dig. Læs mere om kredsen og

hvad der sker i hver enkelt klasser

på www.FDF.dk/Hjortshoej

MØdetider

Puslinge og tumlinge

(0. – 2. klasse)

Mandage fra 16.30-18.00

Pilte (3. klasse – 4. klasse)

tirsdage fra 18.00-20.00

Væbnere (5. klasse og ældre)

onsdage fra 18.00-20.00

ring til Morten (Del af kredsledelsen)

for mere information på

tlf.: 27 21 62 53 eller skriv til

springborg@fdf.dk.

Læs mere på www.FDF.dk/Hjortshoej

Sognemedhjælper:

Dorthe Davidsen Langås. træffes efter

aftale i Den gl. skole, tlf. 86 22 83 66

sognemedhjaelper@hjortshoejkirke.dk

Kirkesanger:

Kirkesanger Katrine Brock Møller

sanger@hjortshoejkirke.dk

Mette Lund Korsgaard

m_korsgaard@hotmail.com

Graver:

Finn Matzen, Virupvej 11,

8530 Hjortshøj.

tlf. på kirkegården: 40 35 69 56

graver@hjortshoejkirke.dk

gravermedhjælper: torben nielsen

Kirkens hjemmeside:

www.hjortshoejkirke.dk

11


Kalender

SePteMber

søndag d. 2. kl. 11.00 Høstgudstjeneste ved Morten skovsted

torsdag d. 6. kl. 14.30 torsdagscafe. ”salonmusik” med salon kvintetten.

søndag d. 9. kl. 09.30 gudstjeneste ved Ane ørgård Bramstoft

onsdag d. 12. kl. 19.30 Menighedsrådets orienterings – og opstillingsmøde

torsdag d. 13. kl. 14.00 gudstjeneste Lokalcenter ved Morten skovsted

søndag d. 16. kl. 11.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

Mandag d. 17. kl. 19.30 Foredrags- og debataften med ole Birk olesen

torsdag d. 20. kl. 14.30 torsdagscafe. Årets østjyde 2011 – Henrik Bille

søndag d. 23. kl. 09.30 gudstjeneste ved Lise juhl nielsen

tirsdag d. 25. kl. 17.00 spaghettigudstjeneste ved Morten skovsted

søndag d. 30. kl. 09.30 gudstjeneste ved Lise juhl nielsen

OKtOber

torsdag d. 4. kl. 14.30 torsdagscafe. Unge på døgninstitution. Knud Byskov

søndag d. 7. kl. 11.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

onsdag d. 10. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

torsdag d. 11 kl. 14.00 gudstjeneste Lokalcenter ved Morten skovsted

søndag d. 14. kl. 09.30 gudstjeneste ved Ane ørgård Bramstoft

søndag d. 21. kl. 11.00 gudstjeneste ved Lise juhl nielsen

torsdag d. 25. kl. 14.30 torsdagscafe. ”Hjortshøj sogn anno 1942” Bent sørensen

søndag d. 28. kl. 09.30 gudstjeneste ved Lise juhl nielsen

søndag d. 28. kl.14.00 BUsK gudstjeneste ved Morten skovsted og FDF

tirsdag d. 30. kl. 17.00 spaghettigudstjeneste ved Morten skovsted

NOVeMber

søndag d. 4. kl. 15.00 Alle Helgens gudstjeneste ved Morten skovsted

tirsdag d. 6. kl. 19.30 Foredrags- og debataften med søren Egge rasmussen

torsdag d. 8. kl. 14.00 gudstjeneste Lokalcenter ved Vibeke Boye Liisberg

torsdag d. 8. kl. 14.30 torsdagscafe. sangkor og seniororkester

søndag d. 11. kl. 09.30 gudstjeneste ved Lise juhl nielsen

onsdag d. 14. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

søndag d. 18. kl. 11.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

søndag d. 25. kl. 09.30 gudstjeneste ved Ane ørgård Bramstoft

tirsdag d. 27. kl. 17.00 spaghettigudstjeneste ved Morten skovsted

torsdag d. 29. kl. 14.30 torsdagscafe. Vi laver dekorationer med Lykke

deceMber

søndag d. 2. kl. 11.00 gudstjeneste og indsættelse af nyt Mr ved Morten skovsted

Kirkekaffe i sognesalen og præsentation.

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!