På Rødovre Ungdomspension bor 15 unge mellem 14 og 18 år

sindoe.dk

På Rødovre Ungdomspension bor 15 unge mellem 14 og 18 år

RUP

Rødovre Ungdomspension


Den selvejende institution

Rødovre Ungdomspension

Elektravej 2 - 2610 Rødovre

Tlf: 3670 1158 Fax: 3670 1397

E-Mail: info@roedovre-up.dk

RUP

RUP ejes af Den selvejende institution, Rødovre Ungdomspension.

Institutionen har eksisteret på sin nuværende adresse siden 1939 med

forskellige formål.

Bestyrelsen har siden 01-01-2007 driftsaftale med Rødovre Kommune,

aktuelt i henhold til Servicelovens § 67


Hvem bor her

I RUP bor 15 unge mellem 14

og 18 år - drenge og piger.

De unge bor her fordi de har

problemer med familie og med

sig selv, der gør, at de ikke kan

bo hjemme og derfor har brug

støtte og hjælp.

Alle unge er visiteret af socialforvaltningerne

i kommunerne

ud fra deres kendskab til den

unge, familien og institutionen.

Opholdet i RUP kan derfor have

forskellig karakter alt efter, hvad

der skønnes at være fornuftigt i

forhold til den enkelte unge.

Nogle bor her i ganske kort tid -

andre i en lang periode. Til RUP

visiteres primært unge med en

indadvendt adfærd, og unge

som vil have gavn af et stabilt,

roligt og omsorgsfuldt miljø.

Alkohol, hash og andre euforiserende

stoffer er forbudt i RUP.

Hvis unge har problemer med

disse rusmidler, skal de indgå i

en aftale om at gøre noget ved

det, ellers kan de ikke bo i RUP.

Vold medfører bortvisning.

Hverdagen

Et gammelt udtryk siger, “at

lediggang er roden til alt ondt”!

Så enkelt er det nok ikke, men vi

tror på, at det er meget vigtigt, at

du har en aktiv dagligdag.

Derfor vil vi gøre en stor indsats

for, at du fortsætter din skolegang

eller bevarer dit arbejde,

når du flytter ind i RUP. Hvis du i

en periode ikke har noget at

foretage dig i dagligdagen,

hjælper vi dig med at finde

noget, men vi forventer, at du

selv deltager aktivt.

Vi forventer, at du selv komme

op om morgenen, men vi vil

gerne hjælpe dig, hvis du har

svært ved det.


Det er vores mål at støtte dig i

en hverdag, der giver mening og

indhold. Men det er også i et

samarbejde mellem dig og

pædagogerne, at vi sammen

skal forsøge at komme tættere

på de problemer, som er

årsagen til, at du flytter ind på

RUP. Det betyder, at vi vil tale

med dig om de ting, du har

oplevet i dit liv - om ansvarlighed,

selvindsigt, drømme om

fremtiden, grænseafprøvning,

glæde og sorg.

I samarbejde med dig og din

sagsbehandler kan vi træffe

aftaler med psykologer og

terapeuter, samt forskellige

former for beskæftigelses- og

aktiveringsprojekter.

Når du går i byen, skal du altid

fortælle, hvor du går hen, og vi

laver en aftale om, hvornår du er

tilbage. Kl. 23.00 skal der være

ro på RUP.

Din familie og dine venner er

velkomne gæster i RUP, men

husk at tale med pædagogerne

eller madmor, hvis du gerne vil

have, at de spiser med.

Gæster skal gå senest kl. 22.30


Aktiviteter

RUP er som døgninstitution

først og fremmest et sted, hvor

man bor i en periode i sit liv. Det

vil sige, at vi stort set foretager

os alt det, man må forvente, at

man foretager sig i et hjem -

f.eks. madlavning, oprydning,

lektielæsning, hygge på

værelserne og fællesstuerne. Vi

ser TV, spiller forskellige spil,

snakker og pjatter, taler alvorligt,

går ture og meget mere. Det er

fint, hvis du går i klub, til

svømning eller sport eller

deltager i andre aktiviteter uden

for RUP. I løbet af året

arrangerer RUP forskellige ture.

Det kan være sightseeing i

fremmede byer, ski- kano- eller

hytteture i ferierne. Sommetider

laver vi også ture i weekenden.

Vi holder jule- og sommerfest

for alle unge og deres familier -

ligesom vi fejrer fødselsdage og

andre mærkedage

Praktiske oplysninger

RUP er beliggende på en

villavej tæt ved Roskildevej og

offentlige transportmidler, så det

er nemt at komme alle steder

hen. Som beboer vil du få dit

eget værelse, og du kan låse

døren, når du går. Værelset er

nyistandsat og møbleret, når du

flytter ind, men du kan godt

medbringe dine egne møbler og

andre af dine ting. Hvis du har

kæledyr kan det måske og

lade sig gøre. Det må dog ikke

være dyr med pels. Vores

gadedør er altid låst, men du får

en nøgle til den.

Dagligstue, køkken, badeværelser,

vaskemaskiner og

vores store have og meget mere

må du dele med de andre unge.

afdelingen vil du lære 8

pædagoger og vores madmor

særligt godt at kende, men du vil

også møde andre voksne i RUP


Indflydelse og samarbejde

Mens du bor i RUP, har du 2 kontaktpersoner. Vi kalder dem for dine

primærpædagoger. Det er bestemte medarbejdere, der har et særligt

ansvar for dig. Det er i samarbejdet med dine primærpædagoger, at du

for alvor har mulighed for at starte en anderledes positiv udvikling. Din

vilje til at samarbejde er nødvendig for et godt ophold i RUP.

Dine primærpædagoger vil have jævnlige samtaler med dig om det, der

vedrører dig og dit ophold i RUP. Ligeledes vil der blive afholdt møder

med dig, dine forældre og din sagsbehandler, hvor vi følger op på den

handleplan, der blev udarbejdet i socialforvaltningen, da du flyttede ind.

Som beboer får du tøj- og lommepenge hver uge, også selv om du har

et fritidsjob. Tøj- og lommepengene er afhængig af din alder. Hvordan

tøjpengene skal bruges skal du tale med dine primærpædagoger om.

Går du ikke i skole, men har et fast arbejde i dagligdagen får du ikke tøj-

og lommepenge, men skal muligvis betale lidt til kost og logi.

RUP holder vi beboermøde hver anden uge. Her taler vi om de ting,

der har med os alle sammen at gøre. Det kan være, hvordan der er på

RUP lige nu, ris og ros, forslag og ønsker eller snakke om aktuelle

emner.


RUP Målsætning

RUPs opgave er at sikre dig et trygt ophold, hvor vi i fællesskab kan

arbejde på - og rette op på - de problemer, som gjorde, at du måtte flytte

hjemmefra. Sådan at dit fremtidige liv bliver præget af andre og bedre

muligheder.

Målet er derfor at lære dig så godt at kende, at vi kan rådgive dig, din

familie og din sagsbehandler om hvad der vil være godt for dig i dit

videre liv - hjemme hos din familie, et andet sted, eller for dig selv i egen

bolig.

Det betyder, at vi:

• altid vil huske dig på dit personlige ansvar,

• altid vil have forventninger til dig,

• altid vil tage dig alvorlig og arbejde med de ting,

du fortæller er vigtige for dig,

• altid vil fortælle dig det, der har med dig og os at gøre,

• altid vil fortælle dig, hvorfor vi behandler dig, som vi gør,

• altid vil give dig stor indflydelse på beslutninger vedrørende dit liv, og

minde dig om, at dine forældre og din sagsbehandler har meget at

skulle have sagt.

More magazines by this user
Similar magazines