Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

capitalone.dk

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

Indre værdi

12

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S

Selskabets administrator udregner løbende selskabets indre værdi. Indre værdi udtrykker kursen på

aktiekapitalen i Selskabet ved at sætte egenkapitalen i forhold til aktiekapitalen. I udregningen tager

administrator højde for eventuelle nedskrivninger og benytter følgende principper: Nedskrivninger

foretages på pantebreve som er mere end 60 dages, 90 dages og 12 måneders restance med henholdsvis

50%, 75% og 90% i forhold til anskaffelsesværdien.

Ledelse

Selskabets ledelse forestås i følge vedtægterne af bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, og kan

genvælges. Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af en direktør.

Forvaltning af formueporteføljen

Selskabet har indgået aftale om pantebrevsadministration med Capital One ApS som forvalter

handle inden for rammerne af Selskabets vedtægter og lovgivningen og med godkendelse af pantebrevs

køb af selskabets bestyrelse.

Aftale om forvaltning af formueporteføljen og pantebrevsadministration indgår som bilag 2.

Administrationsomkostninger

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til forvaltning, pantebrevsadministration,

indgår i Selskabet årsrapport.

Bank

Sydbank A/S

Rådgivere

Revisor Advokat

Deloitte Bonde & Noringriss

Birkerød Kongevej 25C Købmagergade 62,2

3460 Birkerød 1150 København K

Similar magazines