Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

capitalone.dk

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

(Bilag 1)

VEDTÆGTER

for

Pantebrevsselskabet 2011 A/S

”Selskabet”

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S

Formål

§ 1.

Selskabets formål er at investere i tinglyste pantebreve i ejendomme beliggende i Danmark for op til

3 gange indskudskapitalen, hvilke erhvervelser finansieres ved aktieselskabets indskudskapital samt

lånte midler.

Kapitalforhold

§ 2.

Kapitalen udgør kr. 10 mio.

Hver aktie udgør nominelt DKK 100.000 (skriver kroner ethundredetusinde- 00/100).

Aktiekapitalen indbetales kontant.

Ingen aktiehaver er forpligtet til at lade sit indskud indløse helt eller delvis.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget indtil 1.7.2016 til ad en eller flere gange at udvide grundkapitalen

ved kontant tegning af yderlige aktiekapital indtil DKK. 26,5 mio. Tegningskursen svarende til

den af selskabets administrator senest opgjorte indre værdi tillagt 2 kurspoint. Selskabet er endvidere

berettiget indtil 1.7.2016 til enhver tid at opkøbe egne aktier til en maksimal svarende til den af

selskabets administrator senest opgjorte indre værdi fratrukket 2 kurs point. Selskabet må til enhver

tid maksimalt have en beholdning af egne aktier svarende til 10 % af selskabets til enhver tid værende

aktiekapital. Samtlige aktier har samme rettigheder.

Aktiebeviser

§ 3.

Der udstedes ikke aktiebeviser. Selskabets ledelse opretter og vedligeholder en fortegnelse over

Selskabets aktionær i forbindelse med tegning af aktier og indbetaling af det kontante beløb.

13

Similar magazines