Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

capitalone.dk

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

(Bilag 2)

16

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S

AFTALE OM FORVALTNING AF FORMUEPORTEFØLJEN OG PANTEBREVSAD-

MINISTRATION

Mellem

Pantebrevsselskabet 2011 A/S under stiftelse

C/o Capital One ApS

Marievej 2, 1. tv.

2900 Hellerup

CVR-nr. følger

(i det følgende kaldet Selskabet)

og

Capital One Aps

Marievej 2, 1. tv.

21900 Hellerup

CVR-nr. 33360037

(i det følgende kaldet Forvalter)

er der dags dato indgået følgende aftale:

§ 1

Selskabet indgår en aftale om varetagelse af forvaltning og administration af formueporteføljen med

Forvalter.

Forvalter erklærer sig indforstået med at handle inden for rammerne af Selskabets vedtægter og

lovgivning, og er i sin administration forpligtet til at følge de af Selskabet til enhver tid givne anvisninger.

Enhver forretning foretaget af Forvalter i medfør af denne aftale vil blive indgået på Selskabets

vegne og for Selskabet regning.

Similar magazines