Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

capitalone.dk

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

§ 5

18

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S

Vederlaget afregnes kvartalsvis bagud første gang den 30. september 2011 på basis af den samlede

pantebrevshovedstol pr. 30. september 2011.

§ 6

Denne aftale er uopsigelig fra begge parters side indtil 31. december 2015, og kan herefter opsiges

med 24 måneders varsel til hver den 31. december.

§ 7

Selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale kan ikke overdrages.

Forvalter er dog berettiget til at outsource administrationen, jfr. § 2, helt eller delvist. Forvalter er

forpligtet til at underrette Selskabet om sådanne dispositioner. Forvalter er forpligtet til at indhente

Selskabets godkendelse af en sådan disposition.

Forvalters øvrige rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale kan ikke overdrages.

§ 8

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved voldgift af Det Danske Voldgiftsinstitut i

overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark”.

Voldgiftsretten sættes i København.

Hellerup, den / - 2011

For Selskabet For Forvalter

Pantebrevsselskabet 2011 A/S Capital One ApS

_________________________________________ ______________________

Bestyrelsen Steen Zurbuchen

Similar magazines