Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

capitalone.dk

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S - Capital One

Finansieringsstrategi

8

Prospekt Pantebrevsselskabet 2011 A/S

Pantebrevserhvervelserne finansieres ved Selskabets indskudskapital og kan også delvis finansieres

for lånte midler ved optagelse af lavtforrentede banklån i danske kroner.

Ved lånefinansiering (gearing) af en del af pantebrevsporteføljen udnyttes forskellen mellem finansieringsrenten

(den korte rente) og placeringsrenten (den lange rente/pantebrevsrenten). Derved

øges mulighederne for et højere afkast.

Idet danske pengeinstitutter pt. er tilbageholdende med eksponering i ejendomssektoren, forventes

et lån på 2 gange egenkapitalen. Finansieringsrente på den korte finansieringsrente i der i budgettet

regnet med en fast rente på 3,5 % pr. alle 5 år, hvilket er 0,5% over finansieringsrenten som det

forventes at kunne opnås det første år.

Risikofaktorer

De væsentligste risikofaktorer for investeringsselskaber som Pantebrevsselskabet 2011 ApS kan

tilskrives

• Markedsmæssige forhold som rente, rentestruktur og indfrielser

• Kreditforhold, ex at lånerne opfylder deres forpligtelser

• Vanskeligt forudsigelige hændelser og trends

Markedsmæssige forhold som rente, rentestruktur og indfrielser

Markedsmæssige forhold som ændringer i rentestrukturen, dvs. forskellen mellem den korte rente

og den lange rente (rentemarginalen) har indflydelse på selskabets indtjening.

Sker der ændringer på det korte danske rentemarked har det umiddelbar indflydelse på indtjeningen,

da selskabet lever af renteindtægter og ligeledes kan optage lån (geare) for at finansiere indkøb af

pantebreve. Stiger den korte rente, og dermed bankrenten, eksempelvis med 2% p.a. vil det budgetterede

årlige afkast ændres til 11,0 % p.a.

Derimod har ændringer i valutakurser ingen betydning, da vi udelukkende låner i DKK. En yderligere

faktor, der har indflydelse på indtjeningen er antallet af indfrielser af pantebreve før tid.

Kreditforhold, ex at lånerne opfylder deres forpligtelser

Investering i pantebreve vil altid ligesom anden investering, fx i obligationer og aktier være behæftet

med en vis risiko for tab. For pantebreve kan der ske tab som følge af, at debitorerne ikke er i stand

til at opfylde deres forpligtelser.

Similar magazines