Decimalklasser. Alf. (PDF)

maarsletegnsarkiv.dk

Decimalklasser. Alf. (PDF)

SLA SYSTEMATIK 2004 - Alfabetisk 14.06.2004

2. Verdenskrigs historie uden for Danmark 91.93

21. århundredes historie uden for Danmark 91.95

Adventisme 28.93

Afholdsbevægelse 15.8

Alkoholiker- og narkomanforsorg 38.8

Almen elektronik, elektricitetsværker 62.31

Almene udstillinger 06.9

Amatørteater 77.18

Andelsboligforeninger 33.9565

Anden fjerkræavl, enkelte dyrearter 63.659

Anden kampsport 79.625

Anden pelsdyravl, enkelte dyrearter 63.689

Anden scenisk kunst i almindelighed 77.5

Andre beklædningsfag 68.89

Andre håndværk 68.9

Andre levnedsmidler 66.89

Andre spil 79.49

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer 66.7

Anlæg af flyvepladser 69.63

Anlæg af veje, lufthavne, jernbaner m.v. i alm. 69.6

Antenner 62.392

Antikvitetshandel 76.068

Antropologi og etnologi 59

Apoteker 61.555

Arbejder- og fagbevægelse i almindelighed 33.12

Arbejdsforhold i almindelighed 33.11

Arbejdsgiverforeninger 33.17

Arbejdskonflikter 33.115

Arbejdsløshedsforsikring 38.17

Arbejdsmiljø 61.44

Arkitektur og bygningsfredning i almindelighed 71

Arkitektvirksomhed 71.06

Arkivvæsen 02.9

Asfaltindustri 66.57

Astronomi og astrofysik 52

Atletik 79.61

Badeanstalter 61.32

Badminton 79.78

Bageri og konditori 66.813

Ballet 77.4

Banker og sparekasser 33.22

Baptisme 28.62

Barber- og frisørhåndværk 61.34

Barnepleje 61.39

Bebyggelsesgeografi og byplanlægning 71.9564

Befæstningsanlæg 62.65

Begravelse 61.48

1


Beklædning i almindelighed 68.8

Belysning 62.15

Beskæftigelse 33.113

Besættelsestiden i almindelighed 96.71

Besættelsestiden, befrielsen, efterspil og retsopgør 96.715

Besættelsestiden, dagligliv 96.712

Besættelsestiden, illegal virksomhed 96.713

Besættelsestiden, tyskerne i Danmark 96.714

Betonarbejde 69.32

Bibler, prædikener og salmer 24

Bibliografi 01

Biblioteksvæsen 02.4

Biler 62.722

Biografer 77.67

Biografiske samlinger 99.1

Biologi i almindelighed 56

Blikkenslagerhåndværk 69.47

Bogbinderi 00.3

Boghandel og bogforlag 00.4

Bogtryk 00.1

Bogvæsen og boghåndværk i almindelighed 00

Boksning 79.621

Boldspil i almindelighed 79.7

Boligforeninger og boligselskaber 33.9562

Boligforhold i almindelighed 33.95

Boligindretning 64.5

Borddækning 64.2

Bordtennis 79.72

Borgeren og staten 32.3

Brandvæsen 69.89

Broer og viadukter 69.7

Bronzealder 1800 - 500 f. Kr. 91.153

Brugsforeningsvæsen 33.43

Brydning 79.623

Bryggeri 66.84

Brændstofindustri og -handel i almindelighed 66.5

Bueskydning 79.95

Buntmagerhåndværk 68.86

Byfester 39.58

Bygningssnedkerhåndværk 69.38

Bygningsvirksomhed i almindelighed 69

Byhygiejne 69.83

Børn og unge i almindelighed 37.2

Børne- og Ungdomsforsorg i almindelighed 38.5

Børnepasning 37.21

Cement 66.28

Cirkus 79.13

Civilforsvar 62.66

Cykling 79.66

2


Dagligliv 39.4

Dam og andre brætspil 79.44

Danmarks historie 1536-1660 96.2

Danmarks historie 1660-1814 96.3

Danmarks historie 1900-1940 96.7

Danmarks historie 1914-1918 96.703

Danmarks historie efter 1945 96.72

Danmarks historie i almindelighed 96

Danmarks historie i det 19. århundrede 96.4

Danmarks historie i det 21. århundrede 96.8

Danmarks historie indtil 1536 96.1

Danmarks kommunistiske Parti 32.267

Danmarks politiske system i almindelighed 32.26

Dans i almindelighed 79.2

Demografi og statistik 31.2

Den Europæiske Union 32.79

Detailhandel 65.57

Dialekter 89.66

Dukketeatre 77.2

Dykkerarbejde og bjergning 69.59

Dykkersport 79.643

Dyrebeskyttelse 15.9

Dyrskuer 63.606

EDB 19.61

Efterkrigstidens historie uden for Danmark 91.94

Eksport- og engroshandel 65.55

Elektronik i almindelighed 62.3

Emaljeindustri 66.22

Energiteknik 62.01

Eng- og mosekultur 63.15

Enkelte almene handelsfirmaer 65.08

Enkelte folkekirkelige retninger, ikke IM 27.66

Enkelte grundskoler, gymnasier og HF 37.5

Enkelte tyske lokaliteter 44.4

Erhvervsfiskeri, -handel og –eksport 63.9

Erhvervsjagt 63.95

Erhvervsvejledning 37.09

Etik i almindelighed 15

Eventyr, historier, sagn og viser 39.1

Fagforeninger 33.129

Farmakologi og terapi i almindelighed 61.5

Farve- og lakindustri 66.6

Fauna 58.2

Festtraditioner 39.5

Filateli 65.89

Film i almindelighed 77.6

Filosofi 10

Finmekanik i almindelighed 68.1

Fisk 58.6

3


Fiskeindustri 66.853

Fiskeredskaber og -udstyr 63.908

Fiskeriforeninger og -auktioner 63.906

Fiskeriundersøgelser 63.907

Fjerkræavl i almindelighed 63.65

Flora 57.2

Flygtninge og flygtningehjælp 32.74

Flyvesport 79.88

Flyvevåben 35.55

Flådevæsen 35.54

Fodbold 79.71

Foderstoffer 66.815

Folkedans 79.29

Folkekirken i almindelighed 26

Folkeminder og folketradition i almindelighed 39

Folkeoplysning og kulturformidling i almindelighed 37.8

Folkeskolen i almindelighed, ikke enkelte skoler 37.363

Folketingsvalg 32.8

Folketro 39.3

Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme 61.46

Forbrydelser 34.31

Forhistorisk tid i almindelighed 91.15

Forlis og søredningsvæsen 65.98

Forlystelser og fritid 79

Forsamlingshuse og kulturcentre 37.86

Forsikring i almindelighed 38.1

Forsorg for børnefamilier 38.55

Forsorg for ældre i almindelighed 38.6

Fotografi og fotografhåndværk 75.7

Fragtbefordring 65.808

Fredsbevægelse 15.7

Frelsens Hær 28.72

Friluftsliv og camping 79.69

Fritids- og Ungdomsforeninger og klubber 37.2062

Frivillige militære korps 35.57

Frugt og grønsagskonservering 66.86

Fugle 58.8

Fyrvæsen 65.95

Fysik 53

Fysioterapi 61.58

Fysisk planlægning i almindelighed 71.9

Fægtning 79.63

Fængsel 34.35

Færdselssikkerhed og -ulykker 65.821

Fåre- og gedeavl 63.63

Gartneri og havebrug i almindelighed 63.5

Gas og koks 66.54

Geologi og geofysik i almindelighed 55

Gips og kunststen 66.27

Glarmesterhåndværk 69.45

4


Glasindustri 66.21

Golf 79.76

Grafik i almindelighed 75

Grundejerforeninger 33.9563

Grundforbedring og landvinding 63.13

Grundloven 34.21

Græs og grøntfoder 63.36

Guld-, sølv- og metalsmedekunst 76.3

Gummiindustri 67.8

Gymnasiale udd., ikke enkelte skoler 37.366

Gymnastik 79.5

Gynækologi og fødselsvæsen 61.68

Gødskning 63.17

Haller og stadionanlæg 79.608

Handel og afsætning i almindelighed 65.5

Handel og samfærdsel i almindelighed 65

Handelsforeninger 65.06

Handelskalendere og vejvisere 65.0164

Handelsuddannelse, ikke gymnasial 65.07

Handskemagerhåndværk 68.85

Hattemagerhåndværk 68.83

Hav- og dambrug 63.91

Hav- og ferskvandsbiologi 56.13

Havnebygning 69.57

Havnevæsen 65.94

Hedeopdyrkning 63.16

Heraldik, flag, by- og egnsvåben 90.87

Hesteavl 63.61

Historisk uddannelse og forskning 90.7

Historiske foreninger 90.6

Historiske hjælpevidenskaber i almindelighed 90.8

Hjem og husholdning i almindelighed 64

Hjorte og andre større drøvtyggere 63.629

Hospitalsvæsen 61.9

Hotel og restaurationsvæsen 64.9

Hunde 63.67

Husbygning 69.2

Husdyrbrug i almindelighed 63.6

Husflid og sløjd 68.07

Husholdningsskoler 64.07

Husmoderforeninger 64.06

Hval- og sælfangst 63.94

Hvirveldyr 58.5

Hvirvelløse dyr 58.4

Hygiejne og sundhed i almindelighed 61.3

Hærvæsen 35.52

Højere uddannelse 37.6

Højskoler og ungdomshøjskoler 37.41

Hønseavl 63.651

Håndarbejde 64.6

5


Håndbold, langbold m.m. 79.75

Håndværker- og tekniske uddannelser 60.7

Håndværkerforeninger, -udstillinger m.v. 68.06

Håndværksforhold i almindelighed 68

Idræt i almindelighed 79.6

Ind- og udvandring 32.61

Indkomstens fordeling 33.3

Indre Mission 26.9

Indskoling og børnehaveklasser 37.362

Industriel hygiejne 69.87

Industrimesser og udstillinger 60.6

Industriplanter 63.37

Insektavl 63.8

International politik i almindelighed 32.7

Internationale foreninger 32.77

Internationalt socialt hjælpearbejde 32.73

Internationalt økonomisk samarbejde 33.26

Ishockey 79.675

Islam 29.7

Jagt, skydning og sportsfiskeri i alm. 79.9

Jehovas Vidner 28.94

Jern- og stålbearbejdende industri 67.2

Jernalder 500 f. Kr. - 1000 e. Kr. 91.155

Jernbanebygning 69.64

Jernbanetrafik i almindelighed 65.84

Jordarbejder 69.1

Jordens bearbejdning 63.12

Juletraditioner 39.55

Jødedom 29.6

Kalk- og mørtelindustri 66.26

Kanalbygning og vandløbsregulering 69.51

Kaninavl 63.681

Kartofler 63.35

Katolsk apostolske kirke 28.66

Katte 63.66

Kemi 54

Kemikaliefremstilling 66.1

Kemisk industri og handel i alm. 66

Keramik-, glas- og mosaikkunst i alm. 76.2

Kirkeforfatning, menighedsråd, præstegårde 26.2

Kirkegårdsvæsen 63.513

Kirkehistorie i almindelighed 27.6

Kirkehistorie i Middelalderen 27.61

Kirkelige foreninger og institutioner 26.6

Kirkelige handlinger 26.5

Kirker og klostre 71.864

Klima 55.8

Kloakker, afløb og spildevand 69.85

6


Kollektiv persontrafik 65.822

Kolonihaver 63.58

Kommuners og amters forvaltning 36.2

Kommunevalg 32.4

Kompressorer 62.17

Konservative Folkeparti 32.263

Kontorindretning 65.4

Kooperation i almindelighed 33.4

Korn og andre frøplanter 63.33

Kort 40.164

Kortspil 79.47

Kreditforeninger 33.23

Kricket 79.77

Krigen 1864 96.6

Kristne kirker og sekter i alm. 28

Kristne munke- og klosterordener 27.9

Kul 66.53

Kulturplanters sygdomme 63.2

Kunst i almindelighed 70

Kunst, uddannelse og forskning 70.7

Kunstforeninger, -institutioner og org. i alm. 70.6

Kunsthandel og auktioner 70.68

Kunsthåndværk og -industri i alm. 76

Kunsthåndværks- og antikvitetsudstillinger 76.069

Kunstmuseer 70.864

Kunstudstillinger 70.69

Kurmetoder og naturhelbredelse 61.54

Kvindebevægelse 32.5

Kvægavl 63.62

Kystsikring 69.54

Kælkning 79.677

Køleteknik 62.18

Landbrugets driftsbygninger 63.19

Landbrugets foreninger 63.06

Landbrugets økonomi, strukturforhold og handel 63.01

Landbrugsforhold i almindelighed 63

Landbrugsmaskiner og redskaber 63.18

Landbrugsteknik i almindelighed 63.1

Landbrugsuddannelse 63.07

Landmåling og matrikelvæsen 40.2

Landskabsformernes geologi 55.3

Legater og stiftelser 38.3

Lege og legetøj 79.3

Lejerforeninger 33.9564

Lervareindustri 66.23

Levnedsmiddelindustri i almindelighed 66.8

Levnedsmiddelkontrol 61.45

Litteratur og sprog i almindelighed 80

Livets fester 39.51

Loger m.v. 36.8

7


Lokale love og anordninger 34.6

Lokalhistorisk forskning 40.71

Lokomotiver og vogne 62.74

Lufttrafik 65.83

Lutherske kirker 28.3

Læder- fjer- og hårindustri 67.5

Læder og papirkunst 76.8

Lærerseminarier 37.18

Lærerstanden 37.39

Madlavning 64.1

Maler- og tegnekunst 74

Malerhåndværk 69.43

Margarine og spisefedt 66.87

Maskinlære, varmeteknik og elektronik i alm. 62

Maskinteknik i almindelighed 62.2

Matematik 51

Materiallære og –prøvning 60.2

Medicin og hygiejne i almindelighed 61

Medicinalvæsen, læger og lægevæsen 61.41

Medicinske behandlingsformer 61.56

Mejerivæsen 63.7

Mekaniske industrier i almindelighed 67

Mellemkrigstidens historie uden for Danmark 91.92

Menighedspleje 26.7

Menneskets anatomi 61.1

Metallurgi og metallære 66.3

Metodisme 28.63

Militær teknik i almindelighed 62.6

Militære foreninger 35.506

Militærvæsen i almindelighed 35.5

Mineralogi, petrografi 55.2

Mineralolie 66.56

Mission 25

Mormonisme 28.91

Mosser og bregner 57.5

Motoriserede køretøjer i øvrigt 62.726

Motorsport 79.86

Murerhåndværk 69.31

Museer 06.6

Musik i almindelighed 78

Musikforeninger, orkestre, kor m.v. 78.06

Musikhistorie og stilarter 78.9

Musikinstrumenter 78.21

Musikskoler 78.07

Møbelkunst 76.6

Mølleri 66.812

Mål og vægt 65.7

Naturen og mennesket 50.1

Naturvidenskab i almindelighed 50

8


Nordisk samarbejde 95.06

Numismatik 90.88

Nydelsesmidler 66.88

Offentlig forsorg 38.4

Okkultisme 14

Omgangsformer 39.6

Opdragelse og uddannelse i almindelighed 37

Opera 77.3

Optikerhåndværk 68.11

Ordsprog, rim og remser 39.2

Padder og krybdyr 58.7

Palæontologi 55.5

Papirindustri 67.6

Parkvæsen 63.519

Pattedyr 58.9

Pelsdyravl i almindelighed 63.68

Penge- og kreditvæsen i almindelighed 33.2

Personalhistorie 99.4

Personnavneforskning 89.689

Pinsebevægelsen 28.65

Planteavl i almindelighed 63.3

Plastindustri og kunststoffer 66.9

Politivæsen 35.6

Postvæsen 65.86

Pottemageri 76.236

Pressevæsen 07

Privatbiblioteker 00.8

Privatret 34.5

Privatskolen, ikke enkelte skoler 37.3637

Psykologi 13

Radikale Venstre 32.262

Radio 37.83

Radio- og fjernsynsteknik 62.39

Radio og TV i almindelighed 37.82

Redningsvæsen 61.49

Regnskabsføring 65.2

Reklame 65.6

Rekreative områder 71.966

Religionsforhold i almindelighed 20

Renovationsvæsen 69.86

Retsforbundet 32.265

Retspleje 34.7

Retsvæsen i almindelighed 34

Revyer 77.56

Ridning 79.65

Rodfrugter og andre foderplanter 63.34

Romersk katolske kirke 28.2

Runer 91.18

9


Råstofudvinding 69.9

Sadelmagerhåndværk 68.7

Sagførere 34.06

Samfundsforhold i almindelighed 30

Sange med lokalt indhold 78.6

Segl 90.85

Sejlsport, motorsport og flyvesport i alm. 79.8

Sekter i almindelighed 28.9

Selskabelige foreninger 36.9

Silikatindustri i almindelighed 66.2

Skakspil 79.43

Skat i almindelighed 33.8

Skibsværfter 62.81

Skiløb 79.672

Skolebiblioteksvæsen 02.6

Skolehygiejne 37.16

Skomagerhåndværk 68.6

Skove og plantager 63.4

Skrifter af blandet indhold 04.6

Skrædderhåndv., konfektionsind. og tøjhandel 68.81

Skulptur 73

Skæring i metal m.v. 76.7

Skøjteløb 79.673

Skønlitteratur med lokalt emne i almindelighed 86

Skønlitteratur på dialekt 86.7

Slagteri og kødindustri 66.852

Slesvig og Holstens historie 1864-1919 96.95

Slesvig og Holstens historie fra 1920- 96.97

Slesvig og Holstens historie i almindelighed 96.9

Slesvig og Holstens historie indtil 1864 96.93

Slesvig og Holstens topografi 46.9

Slægtsforskning 99.7

Slægtshistorie, enkelte slægter 99.9

Smedehåndværk 68.2

Snedkerhåndværk og møbelindustri 68.5

Socialdemokratiet 32.261

Sociale grupper 30.16

Socialetik, patriotiske og nationale foreninger 15.5

Socialistisk Folkeparti 32.266

Specialundervisning 37.7

Spejdere 37.2065

Spil i almindelighed 79.4

Sporeplanter 57.4

Sportsfiskeri 79.97

Sportsjagt 79.92

Sportsskydning 79.93

Sprog i almindelighed 89

Sprængstoffer og fyrværkeri 66.4

Stats- og forvaltningsret i almindelighed 34.2

Statsforvaltning i almindelighed 35

10


Stednavneforskning 89.684

Stenalder -1800 f. Kr. 91.151

Strafferet i almindelighed 34.3

Stuedyr 64.4

Styrke- og kampsport i almindelighed 79.62

Sukker og sukkervarer 66.82

Sundhedsvæsen i almindelighed 61.4

Svineavl 63.64

Svømning i almindelighed 79.64

Sygdomslære og sygdomme i almindelighed 61.6

Sygekasser 38.18

Sygepleje i almindelighed 61.7

Sygeplejeuddannelse 61.8 Tandlægevæsen 61.707

Særforsorg 38.7

Særlige baner 65.842

Særlige handelsformer 65.59

Søfart i almindelighed 65.9

Søfartsuddannelse 65.907

Søndagsskoler 26.8

Sørøvervæsen 65.99

Teatre i almindelighed 77

Teglværker 66.25

Teknik og industri i almindelighed 60

Teknisk hygiejne i almindelighed 69.8

Tekstilfabrikation 67.7

Tekstilkunst 76.4

Telekommunikation 65.87

Teleteknik og datatransmission 62.38

Tennis 79.73

Terrænsport 79.68

Tipning og lotteri 79.18

Tjære 66.55

Toldvæsen 33.86

Topografi 46.4

Trafik og transport i almindelighed 65.8

Trafikmidler uden motor 62.71

Traktorer 62.723

Transformatorstationer 62.313

Transportanordninger 62.78

Transportmidler i luften 62.9

Transportmidler på landjorden i alm. 62.7

Transportmidler på vandet i almindelighed 62.8

Treårskrigen 96.5

Trossamfund ikke kristne religioner 29.9

Træer og andre frøplanter 57.6

Træindustri 67.4

Træskærerkunst 76.5

Turisme 40.8

TV og video 37.84

Tømrerhåndværk 69.35

11


Tørv og brunkul 66.52

Uddannelsessystemet i almindelighed 37.3

Udryddelse af smittebærende dyr 61.47

Undervisning i almindelighed 37.1

Ungdoms- og efterskolen, ikke enkelte skoler 37.365

Ungdomsuddannelser, ikke enkelte skoler 37.364

Urmagerhåndværk 68.13

Vandbygning i almindelighed 69.5

Vandforsyning 69.84

Vanding og afvanding 63.14

Varekundskab 65.1

Varmeanlæg 62.12

Varmeteknik 62.11

Vask og rengøring 64.8

Vejbygning og -vedligeholdelse 69.61

Vejtrafik i almindelighed 65.82

Velgørenhed 38.2

Venstre 32.264

Ventilationsanlæg 62.13

Verdenskrigen 1914-1918 uden for Danmark 91.91

Veterinærmedicin 63.69

Videnskab og forskning i almindelighed 19

Vin og spiritus 66.83

Vindkraft og vindmotorer 62.28

Vintersport i almindelighed 79.67

Virksomhedsledelse 60.1

Voksenundervisning i almindelighed 37.4

Vægtløftning 79.628

Vækkelsesbevægelser i almindelighed 28.7

Ældreboliger og plejehjem 38.63

Økonomi i almindelighed 33

Økonomisk sikring af alderdommen 38.61

Økonomiske forhold 33.194

Øvrige foranstaltninger for ældre 38.65

Øvrige kristne kirker 28.68

Øvrige politiske partier 32.269

Øvrige sekter 28.99

Øvrigt kunsthåndværk 76.9

Årets fester 39.54

12

More magazines by this user
Similar magazines