Partner Revision - revisorelev.dk

revisorelev.dk

Partner Revision - revisorelev.dk

Fremtidsmuligheder

DINE DRØMME – DINE MULIGHEDER

Som elev hos Partner Revision bliver du fra første dag en del af

teamet. Med det rette engagement og potentiale kan du ende

som partner og sidde med ved bordet, hvor beslutningerne

tages.

Du får en god grunduddannelse gennem et professionelt og

struktureret uddannelsesforløb. Vi sørger for, at alle rammer og

muligheder for din udvikling er til stede. Du skal bare udfylde

dem. Så kan du få adgang til at føre det helt til vejs ende og

blive statsautoriseret revisor.

Uddannelsen

VEJEN TIL SUCCES

Vejen til uddannet revisor kan synes lang. Det tager minimum

ni år, hvis du vil være statsautoriseret. Men det skal du

ikke lade dig afskrække af. For hos Partner Revision er det

ikke ni år på skolebænken. Du får fra første dag kontakt med

kunderne. Du kommer ud og oplever det virkelige liv – og får

hurtigt dine egne opgaver og kunder. Og ikke mindst får du løn

under uddannelsen og har som statsautoriseret revisor udsigt

til en løn som ifølge Danmarks Statistik overstiger både kirurgers

og advokaters.

FORLØBET

For at starte som revisorelev skal du som udgangspunkt have

bestået enten HHX eller HA. Din praktiske uddannelse som

revisor vil være afbrudt at en række skoleophold, som udgør

den teoretiske del af revisorelevuddannelsen. Her lærer du

blandt andet om bogføring, årsrapporter, revision, skat, moms

og afgifter.

Sideløbende med din praktiske uddannelse forventer vi, at

du gennemfører HD inden for Regnskab og Økonomistyring.

Første del af HD-studiet har særligt fokus på nationaløkonomi,

erhvervsret, erhvervsøkonomi og statistik, mens 2. del er mere

målrettet mod hverdagen med fag som internt og eksternt

regnskab og budgettering. Efter HD-studiet kan du kalde dig

revisor HD/R.

Vil du videre, kan du fortsætte med cand.merc.aud.-studiet.

Et uddannelsesforløb du kan vælge at gennemføre som

deltidsstudie, der delvist foregår i arbejdstiden. Når du har

gennemført tre års cand.merc.aud.-uddannelse, kan du kalde

dig revisor CMA.

Partner Revision har et godt ry i lokalområdet og branchen. Vi

satser naturligvis på dig - og håber, at du i mange år vil være

en del af vores team af dygtige og engagerede medarbejdere.

Og der er også plads til dig, selv om du ikke bliver statsautoriseret

revisor.

Skulle du få lyst til andre udfordringer, kan en uddannelse

som revisor også være springbræt til en karriere andre steder i

erhvervslivet – således sidder mange af vores tidligere medarbejdere

i dag som regnskabschefer og direktører rundt om i

lokale virksomheder.

IT

På IT-området er Partner Revision også med i front. Alle opgaver

løses med en høj grad af IT-anvendelse. Vi har taget konsekvensen

og har etableret ’det mobile kontor’. Det indebærer, at alle

medarbejdere har adgang til deres arbejdsplads, når blot de er

i kontakt med internettet. Via din mobiltelefon vil du naturligvis

også hele tiden være synkroniseret med din aftalekalender.

Herefter skal du klargøre dig til eksamen til statsautoriseret

revisor. Det gør du ved deltagelse i SR-akademi – et to-årigt

forløb, hvor du med praktisk fokus forbereder dig til skriftlig

og mundtlig eksamen. Igennem RevisorGruppen Danmark

tilbyder vi eksamenstræning i form at skriftlige og mundtlige

prøveeksamener.

Lige så vigtigt er det, at du gennem praktiske opgaveløsninger

for vores kunder vil opnå erfaring inden for de spørgsmål, som

du vil kunne møde til revisoreksamen. Hos Partner Revision

risikerer du ikke at ende som en blandt mange på en stor revisionsopgave

eller med en ensidig uddannelse i en specialafdeling.

Når du har bestået eksamen til statsautoriseret revisor, kan

vi ikke lokke med fine titler som director eller manager – til

gengæld kan du forvente at blive tilbudt partnerskab og få

plads ved bordet, hvor beslutningerne bliver taget. Ja faktisk

begynder indslusningen til partnerskabet allerede med, at du

bliver tilbudt en aktiepost i Partner Revision, når du har bestået

cand.merc.aud. og har bevist, at du har partner-potentiale.

Similar magazines