17.07.2013 Views

tilbud lige nu ta' betal for 1 2 - Dyreværnet

tilbud lige nu ta' betal for 1 2 - Dyreværnet

tilbud lige nu ta' betal for 1 2 - Dyreværnet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DYRETS VÆRN<br />

Medlemsblad <strong>for</strong> DYREVÆRNET - Foreningen til Værn <strong>for</strong> Værgeløse Dyr<br />

<strong>Dyreværnet</strong><br />

– <strong>nu</strong> med hundepension!<br />

Vellykket Åbent Hus<br />

Drop <strong>for</strong>dommene om internater<br />

– se hundene på ”grunden”<br />

Mismor fandt hjem igen efter tre år<br />

Succesen kradser<br />

ISSN 0901-0912 · DEcEMbER 2012 · Nr. 576 · 82. årgang


MÅneDlig gaVe<br />

Du kan betænke dyrene<br />

med en månedlig gave.<br />

For kr. 125 om måneden<br />

er du med til at redde et<br />

dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og vælg<br />

bogholderiet eller gå ind<br />

på www.dyrevaernet.dk<br />

og tilmeld dig direkte.<br />

redaktion:<br />

Signe Sehested Lund (Ansvarsh.)<br />

signe@dyrevaernet.dk<br />

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S<br />

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk<br />

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller<br />

internatet@dyrevaernet.dk<br />

Adresse: <strong>Dyreværnet</strong>, Islevdalvej 85,<br />

2610 Rødovre<br />

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95<br />

Fax. 44 91 74 78<br />

Akutte dyreværnssager:<br />

Tlf. 20 33 27 74 (8-18)<br />

Bestyrelse:<br />

Sanne Rosbøg (<strong>for</strong>mand), Anders Berthelsen<br />

(næst<strong>for</strong>mand), Hanne Stajner<br />

(kasserer), Anja Johansen (sekretær),<br />

Rie K<strong>nu</strong>dsen, Jørgen Olsen og Pia Borsdal<br />

(medarbejderrepræsentant).<br />

Daglig ledelse:<br />

Direktør Signe Sehested Lund<br />

<strong>Dyreværnet</strong> er medlem af WSPA<br />

(World Society <strong>for</strong> the Protection of<br />

Animals)<br />

Forside: De hundredevis af killinger,<br />

som er blevet indleveret til <strong>Dyreværnet</strong><br />

i løbet af sommeren 2012, har kostet<br />

<strong>for</strong>eningen dyrt. Men gud, hvor var de<br />

dej<strong>lige</strong> allesammen. Og heldigvis har<br />

de fleste <strong>nu</strong> fundet nye hjem.<br />

Dyrets Værn udgives af<br />

<strong>Dyreværnet</strong><br />

Foreningen til<br />

Værn <strong>for</strong> Værgeløse Dyr<br />

vi har virkelig brug<br />

<strong>for</strong> din hjælp!<br />

Bliv sponsor og hjælp dyrene<br />

Der er mange måder at hjælpe dyrene på.<br />

En af de mange muligheder er at tegne et<br />

firmasponsorat. Herved får din virksomhed<br />

også gavn af din støtte til dyrene.<br />

Som sponsor er du sikret omtale på vores<br />

hjemmeside, et sponsorskilt på internatet<br />

og du bliver omtalt i vores medlemsblad<br />

»Dyrets Værn«, som udkommer fire<br />

gange om året.<br />

Hvis du har spørgsmål vedrørende sponsoraftale<br />

er du meget velkommen til at<br />

ringe på tlf. 44 94 66 95 eller sende os<br />

en mail på info@dyrevaernet.dk<br />

et sponsorat starter ved kr. 2.500,-<br />

Husk at et virksomhedssponsorat<br />

kan fratrækkes i regnskabet!<br />

Følgende virksomheder<br />

sponsorerer<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s internat<br />

At-Com, IT-løsninger Smørum<br />

Avignon<br />

Bad & Design, Rødovre<br />

BFB v/Bianca Wessel<br />

Brammers Me<strong>nu</strong>er, Kvistgård<br />

Dansk Autoklave & Vaske Teknik<br />

Dansk Hundecenter<br />

DBK-Byg, Søborg<br />

Den Blå Avis<br />

Den Rene bakke<br />

Dyredoktoren, Helsinge<br />

Dyrlæge Uffe Mølgård,Vanløse<br />

Fjerritslev Tryk<br />

Glumsø Bogtrykkeri A/S<br />

Happy Hound, Karise<br />

Hills Pet Nutrition<br />

HS Connect ApS<br />

Iduna A/S<br />

Isstrik.dk<br />

Justesen.dk<br />

Juvel Ejendomsservice<br />

Kenjan ApS<br />

Lokalglas<br />

Malerfirmaet Lene Andersson<br />

Maxi Zoo<br />

Mvent, Jyllinge<br />

Nivisol isoleringsfirma<br />

Odorico Studio, Lyngby<br />

PersonalePolitiken<br />

Royal Canin Danmark A/S<br />

Russify it, Århus<br />

Sitevision.dk<br />

SITTI, Herlev<br />

Sparekassen Holstebro<br />

Speciallæge Peter Vesti ApS<br />

Thansen.dk<br />

Unik Diamant ApS<br />

Vellings Frugt & Grønt, Rødovre<br />

Youneedus.dk<br />

DYREVÆRNET - Foreningen til Værn <strong>for</strong> Værgeløse Dyr - Islevdalvej 85 - 2610 Rødovre<br />

E-mail: info@dyrevaernet.dk - Tlf.: 44 94 66 95 (her besvares alle spørgsmål vedr. vores dyr - dagligt kl. 10-15) - Fax: 44 91 74 78


Det kan blive<br />

en kold jul<br />

Selvom det er sidst på året, er der mange<br />

dyr, der har brug <strong>for</strong> <strong>Dyreværnet</strong>s hjælp.<br />

Rigtig mange dyr endda. Killinger, der<br />

er født sidst på sommeren og <strong>lige</strong> <strong>nu</strong> er<br />

gamle nok til at flytte fra deres mor. Kaniner,<br />

der er smidt på gaden af deres menneske<br />

og fundet af en venlig sjæl. Hunde,<br />

hvis ejer er blevet arbejdsløs eller skilt og<br />

som der<strong>for</strong> må sige farvel til sin bedste<br />

ven. Der bliver bestemt ikke færre dyr, der<br />

har brug <strong>for</strong> <strong>for</strong>eningens hjælp. Desværre<br />

bliver der til gengæld færre og færre bidrag<br />

og penge at redde dyrene <strong>for</strong>.<br />

’I må sælge nogle flere hunde og katte’,<br />

lyder reaktionen ofte, når vi <strong>for</strong>tæller, at<br />

vi har store økonomiske ud<strong>for</strong>dringer. Og<br />

der er intet vi hellere vil end at finde nye,<br />

gode hjem til mange flere dyr. Men det<br />

koster penge at ’sælge’ dyr – det koster<br />

rigtig mange penge. Opholdet på internatet,<br />

foder, dyrlægebehandling og vaccinationer,<br />

pasning, pleje og aktivering, mens<br />

de bor hos <strong>Dyreværnet</strong> – alt det koster<br />

meget mere, end nye ejere <strong>betal</strong>er, når<br />

de får enten katten, hunden eller kaninen<br />

med hjem.<br />

Det skal bestemt heller ikke være en fed<br />

<strong>for</strong>retning at hjælpe dyr i nød. Der sidder<br />

ikke nogle private bagmænd, der vil blive<br />

rige på at <strong>for</strong>midle dyr. Men det hele skal<br />

kunne løbe rundt, hvis vi skal blive ved<br />

med at kunne hjælpe de mange værgeløse<br />

dyr til bedre liv. Og det skal vi. Det<br />

har vi gjort i 114 år, og det skal vi kunne<br />

<strong>for</strong>tsætte med.<br />

Men finanskrisen og de faldende indtægter<br />

hænger som en sort sky og en<br />

stadigt større trussel over vores internat.<br />

For der er desværre ikke så mange bidrag<br />

og andre indtægter, som der skal til, <strong>for</strong><br />

at hjælpe alle de familiedyr, der ikke kan<br />

klare sig selv. Som dyreværns<strong>for</strong>ening er<br />

Formanden har ordet<br />

det vores opgave at sikre at de får en god<br />

behandling i den periode, de er i vores varetægt.<br />

Lige <strong>nu</strong> er vi tvunget til – med blødende<br />

hjerter – at afvise nogle katte, kaniner<br />

og marsvin. Gør vi ikke det, kan vi måske<br />

en dag slet ikke redde et eneste dyr.<br />

Det er <strong>for</strong>færdeligt ikke at være i stand til<br />

at hjælpe de katte og kaniner, der har så<br />

hårdt brug <strong>for</strong> os. De dyr, hvis skæbne afhænger<br />

af os.<br />

Vi gør alt, hvad der står i vores magt –<br />

og lidt til – <strong>for</strong> igen at få indtægter nok til<br />

at kunne hjælpe alle de små sjæle, som<br />

behøver os. Men desværre bliver vi i den<br />

næste tid også nødt til at begrænse udgifterne<br />

alvorligt. Og beklageligvis er hjælpen<br />

til dyrene vores allerstørste udgift.<br />

Så kære medlemmer: Vi har mere end<br />

nogensinde brug <strong>for</strong> jeres hjælp. Brug<br />

<strong>for</strong> en ekstra julegave i år. Den allerbedste<br />

vil være at vide, at vi kan tage imod<br />

og hjælpe alle de dyr, der ellers må ligge<br />

alene et sted i kulden i julen – eller slet<br />

ikke når at opleve den.<br />

Vi ønsker en rigtig glædelig jul til alle<br />

medlemmer, sponsorer og trofaste støtter<br />

samt til deres kæledyr. Vi håber også<br />

at kunne give en varm, tryg og god jul til<br />

de dyr, der ikke har andre til at passe på<br />

dem.<br />

Mange varme julehilsener<br />

Sanne Rosbøg<br />

Formand, <strong>Dyreværnet</strong><br />

DYREVÆRNET<br />

DYREVÆRNET – Foreningen til Værn<br />

<strong>for</strong> Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.<br />

marts 1898 med det <strong>for</strong>mål at redde<br />

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling<br />

og aflivning. Siden 1910 har<br />

<strong>for</strong>eningen drevet internat <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong><br />

steder i København/Frederiksberg. Internatet<br />

i Rødovre blev indviet i 1954.<br />

I dag kan internatet huse familiedyr af<br />

næsten enhver art.<br />

DYREVÆRNET samarbejder med Politi<br />

og Falck, som kan indlevere herreløse<br />

dyr til vores akutafdeling hele døgnet,<br />

og den løsning bliver brugt mere end<br />

600 gange årligt. Desuden modtager<br />

vi et stort antal dyr fra private, som<br />

af en eller anden grund ikke længere<br />

kan passe det pågældende dyr.<br />

DYREVÆRNET hjælper hvert år flere<br />

hundrede <strong>for</strong>svundne dyr tilbage<br />

til deres ejere og <strong>for</strong>midler omkring<br />

1500 dyr videre til nye omsorgsfulde<br />

hjem.<br />

DYREVÆRNET tager i et vist omfang<br />

imod dyr fra private mod en symbolsk<br />

<strong>betal</strong>ing. Hunde og katte skal være<br />

vaccineret og hunde, der er ældre<br />

end 4 måneder, skal desuden være<br />

chipmærket eller tatoveret. I modsat<br />

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar<br />

ved indleveringen.<br />

DYREVÆRNET overdrager først et dyr<br />

til en ny ejer, når <strong>for</strong>eningen har sikret<br />

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det<br />

sker på basis af et interview med en<br />

dyrepasser. Ved overdragelsen <strong>betal</strong>es<br />

et <strong>for</strong>midlingsgebyr, som oplyses på<br />

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95<br />

eller på e-mail<br />

internatet@dyrevaernet.dk.<br />

DYREVÆRNET er en velgørende <strong>for</strong>ening<br />

og godkendt af SKAT efter ligningslovens<br />

§ 8A til at modtage fradragsberettigede<br />

bidrag og afgiftsfrie<br />

testamentariske gaver. Foreningens<br />

økonomi er baseret på bidrag fra<br />

private, virksomheder, fonde, legater<br />

samt medlemskontingenter. Enhver<br />

støtte vi modtager, går ubeskåret til<br />

dyreværnsarbejdet.<br />

MEDLEMSKONTINGENTER 2012<br />

Enkeltmedlemmer .......... kr. 175,00<br />

Par ................................. kr. 250,00<br />

Sparekassen Holstebro<br />

9106-0001815873


4<br />

vægT<br />

Fordøjelse<br />

Opfylder de vigtigste ernæringsbehov<br />

<strong>for</strong> din hund og kat<br />

..... også i den søde juletid<br />

viTaliTeT<br />

Tænder og mund<br />

vægT<br />

Hud og pels<br />

Hill’s science plan vetessentials tilbyder en række ernæringsmæssigt<br />

avancerede fodertyper til raske hunde og katte:<br />

• Har en unik tandrensningseffekt, som renser tænderne <strong>for</strong> hver bid<br />

• Består af lækre og større foderpiller, som giver <strong>for</strong>bedret tyggenydelse og tilfredshed<br />

spørg om råd til optimal ernæring af hund<br />

og kat i dyreværnets butik allerede i dag<br />

- husk at du støtter <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

når du handler Hill’s i deres butik.<br />

Hud og pels<br />

www.hillspet.dk/vetessentials<br />

Tænder og mund<br />

Fordøjelse<br />

KLINISK<br />

urinveje<br />

DOKUMENTEREDE<br />

FORDELE<br />

0754 <strong>Dyreværnet</strong>_ann_A4.indd 1 05/11/12 08.37


Af Signe Sehested Lund<br />

Foto <strong>Dyreværnet</strong><br />

Nye<br />

åbningstider<br />

giver pote<br />

Dyrene nyder godt af de nye åbningstider,<br />

der blev indført den 1. august<br />

hos <strong>Dyreværnet</strong>. Som led i en ny strategi,<br />

holder internatet <strong>nu</strong> åbent tre<br />

hverdage frem til kl. 17.30 samt lørdage<br />

og søndage fra 12.30 – 16.30.<br />

Og det har vist sig at være et godt<br />

tiltag <strong>for</strong> de mange dyr, der leder efter<br />

nye familier.<br />

I september måned lykkedes det<br />

<strong>Dyreværnet</strong> at finde hjem til hele<br />

157 herreløse dyr og i oktober kunne<br />

111 hunde, katte, kaniner og smådyr<br />

pakke deres kufferter og flytte hjem<br />

Så mange dyr fik nye hjem:<br />

til deres nye familier. Og det er en<br />

fremgang i <strong>for</strong>hold til tid<strong>lige</strong>re.<br />

Vores adoptionskontor har især<br />

travlt i tidsrummet 16.00 – 17.30 de<br />

hverdage, hvor internatet er åbent.<br />

Lørdage og søndage er der end<strong>nu</strong><br />

flere besøgende end tid<strong>lige</strong>re, og<br />

mange vælger at komme <strong>for</strong>bi, blot<br />

<strong>for</strong> at se internatet og hilse på de<br />

mange poter. Og det er man inderligt<br />

velkommen til.<br />

Men der er desværre også en mørk<br />

bagside ved denne succes. Læs mere<br />

om denne på side 12 og 13.<br />

SeptemBer 2012<br />

32 hunde, 72 katte og 53 kaniner, hamstre, marsvin og andre smådyr.<br />

OktOBer 2012:<br />

34 hunde, 45 katte og 32 kaniner, hamstre, marsvin og andre smådyr.<br />

Mandag Lukket<br />

Tirsdag 12.30 – 17.30<br />

Onsdag 12.30 – 17.30<br />

Torsdag Lukket<br />

Fredag 12.30 – 17.30<br />

Lørdag 12.30 – 16.30<br />

Søndag 12.30 – 16.30<br />

Husk, at adoptionskontoret<br />

har telefontid alle hverdage<br />

mellem kl. 9.30 – 12.00.<br />

Administrationen træffes<br />

frem til kl. 15.30.<br />

I julen har <strong>Dyreværnet</strong> og<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s internat<br />

lukket den 24., 25, og 26.<br />

december samt den 31.<br />

december og 1. ja<strong>nu</strong>ar.<br />

Dog er der naturligvis<br />

dyrepassere på arbejde til<br />

at passe alle dyrene.<br />

5


6<br />

Jævnligt hører vi<br />

fra hundeejere,<br />

der ikke længere<br />

kan have deres<br />

hund, at de hellere<br />

vil lade den aflive<br />

end at lade den<br />

bo på et internat,<br />

indtil den får et<br />

nyt hjem. Fordommene<br />

er mange, og<br />

en del hundeejere<br />

har tilsyneladende<br />

aldrig besøgt <strong>Dyreværnet</strong>.<br />

Der kan ikke være tvivl om, at hvis<br />

hunden selv kunne vælge, om den<br />

ville aflives eller bo i 14 dage på <strong>Dyreværnet</strong><br />

(dét er det gennemsnit<strong>lige</strong><br />

tidsrum, en hund opholder sig på internatet),<br />

så ville den vælge det sidste.<br />

Og især hvis den vidste, hvordan<br />

det ville være at bo på <strong>for</strong>eningens<br />

internat.<br />

Vi er helt klar over, at det er en hård<br />

tid <strong>for</strong> hundene, <strong>for</strong>di de svigtes, når<br />

de ikke længere har deres ejere, og<br />

indtil de er faldet til hos deres nye familie.<br />

Men vi gør alt, hvad vi kan <strong>for</strong><br />

at give hundene – og selvfølgelig alle<br />

de andre dyr – et godt ophold.<br />

Hundene kommer hver dag ud at<br />

Et hundeliv p<br />

gå lange ture, de bliver trænet og aktiveret<br />

efter deres behov, og de bliver<br />

<strong>nu</strong>sset af alle vores dedikerede frivil<strong>lige</strong>,<br />

der kommer dag efter dag. Og<br />

tre gange om ugen køres hundene<br />

på ’grunden’. Det er noget, de kan<br />

bruge, når de kommer ud på de store<br />

folde, hvor de sættes sammen i hold<br />

og leger og løber og fjoller. Se bare på<br />

disse billeder, hvordan det ser ud, når<br />

vi drager af sted med dyreambulancen<br />

fuld af <strong>for</strong>ventningsfulde hunde. Når<br />

de har været med en gang, kender<br />

de nemlig turen og ved bestemt godt,<br />

hvor vi kører hen, og hvad der venter.<br />

Sværere kan det være at få dem med<br />

hjem igen efter et par timers leg og<br />

hundesjov.<br />

nye halsbånd gav ro<strong>lige</strong>re<br />

og gladere hunde<br />

Når vi som dyreværns<strong>for</strong>ening og internat<br />

har en politik om at give alle<br />

dyr en chance, er det også vores ansvar<br />

at sørge <strong>for</strong>, at de har det bedst<br />

muligt både under deres ophold hos<br />

<strong>Dyreværnet</strong> og i deres nye liv. Når vi<br />

sommetider får dyr ind, der er bange<br />

eller stressede, gør vi alt <strong>for</strong> at finde<br />

en løsning, så de hurtigt bliver mere<br />

trygge. En af de løsninger er Adaptilhalsbånd,<br />

som vi efter aftale med<br />

producenten igennem efteråret har<br />

fået lov at teste på vores hunde, samtidig<br />

med at vi har trænet intenst med<br />

dem <strong>for</strong> at gøre dem trygge. Det kom<br />

der opsigtsvækkende resultater ud af.<br />

Tre af de hunde, der var mest interessante<br />

at vurdere før og efter, de fik<br />

halsbåndene på, var Dorma, Kenzo<br />

og Bob.<br />

Dorma,<br />

blanding, steriliseret tæve, 6 år:<br />

Dorma var meget sky over <strong>for</strong> mennesker,<br />

da hun kom ind. Vi ved ikke<br />

hvor<strong>for</strong>, men sandsynligvis skyldes det<br />

hendes omtumlede liv med skiftende<br />

familier og flere internatophold.<br />

Dorma kom ind som en meget usikker<br />

hund. Hun trykkede sig og var<br />

meget bange <strong>for</strong> biler, fremmede ting<br />

og især <strong>for</strong> mennesker. Der sås kun<br />

små fremskridt de første tre uger, hun<br />

boede på internatet, og hun gemte<br />

sig helst bag de andre hunde. Efter<br />

hun fik Adaptilhalsbånd på, skete der<br />

mærkbare fremskridt med de mennesker,<br />

hun omgikkes til dagligt. Hun<br />

blev mere og mere glad <strong>for</strong> at gå ture<br />

sammen med en anden hund - og til<br />

sidst kunne hun også gå tur alene –<br />

med logrende hale. Dorma har <strong>nu</strong> fået<br />

et nyt, dejligt hjem med andre hunde,<br />

hvor hun er faldet til på ganske kort<br />

tid. Se den fine hilsen fra Dorma, som<br />

<strong>nu</strong> hedder Norma længere fremme i<br />

Dyrets Værn.<br />

kenzo, rottweilerblanding,<br />

intakt hanhund, 1,5 år:<br />

Kenzo var en<br />

hittehund, så vi<br />

kan kun gætte<br />

på, hvad han<br />

har oplevet,<br />

men han stressede<br />

meget i<br />

buret og gøede<br />

og k<strong>nu</strong>rrene,<br />

når nogen gik<br />

<strong>for</strong>bi. Kenzo var meget usikker på<br />

især mænd og viste det desværre<br />

ved at gøre udfald. Da Kenzo fik et


å internatet Af<br />

Adaptilhalsbånd på, kunne vi mærke<br />

en <strong>for</strong>skel. Der var ingen mærkbar<br />

ændring med Adaptil i buret, men<br />

der var en noget bedre reaktion på<br />

fremmede uden <strong>for</strong> buret. Flere viste<br />

interesse <strong>for</strong> Kenzo, og han endte<br />

med at få et godt hjem hos en mand,<br />

hvor han <strong>nu</strong> er faldet meget fint til og<br />

er helt tryg ved ejeren.<br />

Bob, myndeblanding,<br />

kastreret hanhund, 4 år:<br />

Bob var en<br />

meget, meget<br />

sky hund, der<br />

var så bange<br />

<strong>for</strong> fremmede<br />

mennesker, at<br />

han ikke var<br />

til at komme i<br />

nærheden af.<br />

Kun få mennesker<br />

kunne langsomt nærme sig<br />

ham, og de var længe om at vinde<br />

hans tillid. Han har som hvalp været<br />

på internat i udlandet, siden har<br />

han levet i en have og aldrig været<br />

præget på ting eller fremmede mennesker.<br />

Vi kunne hurtigt se en tydelig<br />

effekt, da Bob fik Adaptilhalsbånd<br />

på, og han blev meget hurtigt mere<br />

rolig, når mennesker rørte ham eller<br />

tog kontakt. Bob fik et nyt halsbånd<br />

på, da han kom i nyt hjem, og her<br />

er han faldet til og blevet tryg ved<br />

sin nye familie og de nye hunde på<br />

ganske få uger.<br />

Hvad er Adaptil?<br />

ADAPTIL indeholder den diegivende tævehunds bero<strong>lige</strong>nde feromon<br />

(D.A.P.®), der skaber tryghed <strong>for</strong> hvalpene, når de sættes i nye situationer<br />

og færdes i ukendte omgivelser. Undersøgelser har vist, at en syntetisk<br />

analog af dette feromon skaber tryghed og velvære <strong>for</strong> både hvalpe<br />

og voksne hunde.<br />

ADAPTIL anbefales der<strong>for</strong> til at <strong>for</strong>ebygge og reducere stressrelateret<br />

adfærd hos hvalpe og voksne hunde. ADAPTIL har også vist sig at kunne<br />

gøre hvalpe og voksne hunde mere modtage<strong>lige</strong> over <strong>for</strong> adfærdsterapi<br />

og træning.<br />

Sanne Rosbøg<br />

Foto <strong>Dyreværnet</strong><br />

7


8<br />

Facebook og frivil<strong>lige</strong><br />

De kom som sendt fra himlen, de tre frivil<strong>lige</strong><br />

karolina Bertram, Debbie Spillane og nanna<br />

Gjerding, der meldte sig, da <strong>for</strong>eningen efterlyste<br />

frivil<strong>lige</strong>, som ville hjælpe med at<br />

opdatere <strong>Dyreværnet</strong>s Facebook side. Da de<br />

tre piger gik i gang i august havde <strong>Dyreværnet</strong><br />

1.200 ”Synes godt om”-tilkendegivelser. I<br />

dag, fire måneder senere, er fanskaren øget<br />

til flere end 9.000.<br />

redder dyr<br />

På <strong>Dyreværnet</strong>s Facebook side kan interesserede læse om de<br />

mange dyr, der søger nye familier, men også allerede bortadopterede<br />

dyr kan med glæde følges. De utal<strong>lige</strong> adoptivfamilier,<br />

der har overtaget dyr fra internatet, er fantastiske til<br />

at sende hilsner med både billeder og tekst fra de nye hjem,<br />

og de glade budskaber bliver spredt til tusindvis af dyreelskere<br />

via <strong>Dyreværnet</strong>s Facebookgruppe. Det vælter ind med positive<br />

tilkendegivelser, og når der bliver efterlyst plejefamilier til killinger,<br />

katte og hunde, melder utal<strong>lige</strong> sig på banen.<br />

Karolina, Debbie og Nanna lægger et enormt stykke arbejde i<br />

hele tiden at sørge <strong>for</strong>, at der bliver sat fokus på <strong>Dyreværnet</strong>s<br />

arbejde via Facebook. Hver eneste dag og aften poster de tre<br />

piger budskaber <strong>for</strong> og om <strong>for</strong>eningens arbejde, og deres entusiasme<br />

er med til at sikre nye hjem til masser af <strong>for</strong>eningens dyr.<br />

Dagligt hører vi fra besøgende på internatet, at de kommer <strong>for</strong><br />

at besøge <strong>lige</strong> den hund eller kat, som de har læst om på Facebook.<br />

Så Facebook og frivil<strong>lige</strong> kan i den grad sørge <strong>for</strong>, at flere<br />

dyr bliver reddet. Det kan <strong>Dyreværnet</strong> skrive under på.<br />

Har du lyst til at læse mere, så gå ind på Facebook, find<br />

<strong>Dyreværnet</strong> og kvitter med et ”Synes godt om”.


Kære <strong>Dyreværnet</strong>! TAK, <strong>for</strong>di I har reddet mig<br />

og givet mig et nyt og bedre liv!<br />

Baby<br />

LÆS OM DYREVÆRNETS ARBEJDE, OG SE DE MANGE DYR,<br />

SOM LEDER EFTER NYE HJEM. GÅ IND PÅ WWW.DYREVAERNET.DK<br />

OFFICIELE SPONSORER:<br />

MagasinBoxen<br />

youneed:us<br />

vns<br />

www.magasinboxen.dk www.youneedus.dk www.vns.dk<br />

1.500 DYR BLIVER HVERT ÅR<br />

REDDET AF DYREVÆRNET. HJÆLP OS,<br />

SÅ VI KAN FORTSÆTTE VORES ARBEJDE.<br />

HVER EN KRONE TÆLLER ...!<br />

www.dyrevaernet.dk<br />

DELTAG I DYREVÆRNETS JULEKALENDER<br />

FRA DEN 1. TIL DEN 24. DECEMBER<br />

OG VIND PRÆMIER<br />

HVER DAG.<br />

DU SER MED DET SAMME, OM DU HAR VUNDET!<br />

VÆR MED TIL AT SÆTTE<br />

FOKUS PÅ DYR I NØD<br />

SCAN QR-KODEN OG DELTAG<br />

i <strong>Dyreværnet</strong>s julekalender<br />

SÅDAN SCANNER DU<br />

QR-KODEN: Hent en QR-<br />

scanner-app i App Store<br />

eller Android Market, aktiver<br />

og scan QR-koden med dit<br />

kamera i app’en.<br />

Der er præmier<br />

hver dag!<br />

HUSK! Del julekalenderen<br />

på Facebook.<br />

Så er du med til at øge fokus på<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s arbejde.


Historier og breve fra bortadopterede dyr<br />

Spas med Jas<br />

Hej <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

Her er dej<strong>lige</strong> Jas, der nyder en stille stund<br />

med vores kat Missen. Det går bare helt<br />

fantastisk. Jas har også været nede i hundeparken<br />

og har løbet rundt og leget med<br />

mange andre hunde uden problemer.<br />

Det har været legende let at få ham kørt<br />

ind i vores liv og dagligdag, da han er faldet så hurtigt til. Han<br />

elsker at flade ud i sofaen og sover med i sengen om natten. Han<br />

er en supersød og glad lille fyr, og vi er SÅ glade og taknemme<strong>lige</strong><br />

<strong>for</strong> ham.<br />

Tusind tak.<br />

Hilsen familien Hansen<br />

bedårende balou<br />

Kære alle jer hos <strong>Dyreværnet</strong>, der er så gode<br />

til at <strong>for</strong>midle de kære dyr videre. Vi her fra<br />

Svebølle siger tusind tak <strong>for</strong> lille Balou. Han har<br />

godt nok hygget sig i haven i dag, og leget med<br />

vores barnebarn Gustav. Han sidder så pænt,<br />

når han skal have en godbid, og han har fundet<br />

døren ud til haven. Flere gange har han allerede<br />

selv sagt til, når han gerne vil ud. Vi kan vist<br />

roligt sige, at han er faldet rigtig godt til.<br />

Igen tusind tak!<br />

Mange hilsener fra Lotte Sehested<br />

Ivan<br />

den Store<br />

Kære <strong>Dyreværnet</strong>!!<br />

Vi hentede Grævlingen hos jer<br />

<strong>for</strong> 14 dage siden. Nu hedder<br />

han altså Ivan, og bor sammen<br />

med 4 dej<strong>lige</strong> damer: Anni, Lars,<br />

Mona og Erik. Som I kan se er<br />

han faldet godt til her og nyder<br />

livet i fulde drag. Vi er helt vilde<br />

med ham.<br />

Kærlig hilsen Peter og Lisbeth<br />

Mig og charlie<br />

Dorma hedder Norma<br />

Hej <strong>Dyreværnet</strong><br />

I august 2010 adopterede jeg en kanin, der hed Charlie hos jer. Han<br />

var allerede voksen og havde haft en grim oplevelse med at blive<br />

efterladt alene i en lejlighed. I starten var han lidt nervøs og skulle<br />

<strong>lige</strong> se os an.<br />

Her, to år senere, lever han i bedste velgående og er et elsket medlem<br />

af familien. Han er meget kælen og er blevet end<strong>nu</strong> mere pjusket,<br />

end da vi først fik ham. Jeg vil bare benytte lejligheden til at<br />

takke <strong>Dyreværnet</strong> <strong>for</strong>, at I passede på ham, indtil vi fandt ham. Jeg<br />

vil også takke <strong>for</strong> jeres store dag<strong>lige</strong> arbejde <strong>for</strong> andre dyr, der har<br />

haft det svært og er blevet efterladt. Fortsæt det gode arbejde.<br />

Hilsen Alexandra Jakobsen<br />

En lille hilsen herfra <strong>for</strong> at <strong>for</strong>tælle, at Dorma, (<strong>nu</strong> kaldet<br />

Norma), har det godt og har fundet sig godt tilrette herhjemme<br />

med sine nye venner. Hun er bare rigtig dejlig.<br />

I sandhed en stille, blid og <strong>for</strong>sigtig hund over<strong>for</strong> os mennesker.<br />

Men vi er ved at blive helt fine venner. Hun er en rigtig<br />

inde-hygge-sofa-hund. Det er skønt at se hende sammen<br />

med sin hunde-gruppe.<br />

Jeg er meget glad <strong>for</strong>, at I har overdraget Norma til mig og hver eneste dag glæder jeg mig over at se<br />

hende glad og at hun trives. Hav det rigtig godt.<br />

Kærlig hilsen fra os alle<br />

Smuksak<br />

Kære alle sammen hos <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

Da vi kom hjem med Smuksak, undersøgte hun nysgerrigt hele lejligheden,<br />

inden vi alle tre indtog sofaen. Nicolaj og jeg så en film,<br />

mens hun lå og puttede på armlænets tæppe ved siden af mit hoved.<br />

Jeg fik ikke set særlig meget af filmen, da jeg havde travlt med<br />

at kigge på hendes smukke ansigt. Dagene går med leg og hygge<br />

og hun har bare helt styr på kattebakke, mad og vand. Dygtig lille<br />

pige! Hun er simpelthen den sødeste puttegris. Det er lidt svært at<br />

falde i søvn når hun spinder mig ind i øret og ’masserer’ mit hoved<br />

med sine poter, men hvor er det hyggeligt! Hun er simpelthen den<br />

skønneste lille killing! Tusind tak <strong>for</strong> det fantastiske arbejde I gør!<br />

Kh Nicolaj og Julie


Max Magelig<br />

Hej<br />

Her en lille hilsen fra det fynske. Jeg må desværre<br />

beklage dybt, men Max er ikke nået<br />

længere end til at ligge på sofaen. Han trives<br />

og vi er super glade <strong>for</strong> ham. Det er som om<br />

han altid har været her. Han er selvudnævnt<br />

Konge af Holebækgård. Vi begynder på noget<br />

hvalpemotivation <strong>lige</strong> om lidt i Svendborg.<br />

Mange hilsner<br />

Bettina og familie<br />

Ti år med Victor<br />

Hej alle på dyreværnet!<br />

Aki på åbne vidder<br />

For ca. ti år siden hentede<br />

min far vores dej<strong>lige</strong><br />

Victor hos jer. Victor<br />

har været min bedste<br />

ven <strong>lige</strong> siden, og er det<br />

stadig. Med tiden har<br />

han både fået en lillebror<br />

(Chipper) og en adoptivsøster<br />

fra Bangkok<br />

(Kewpie). Han har fulgt<br />

mig i tykt og tyndt, og<br />

været der <strong>for</strong> mig gennem<br />

opture så vel som<br />

nedture. Der<strong>for</strong> tænkte<br />

jeg <strong>nu</strong>, at jeg bare rigtig<br />

gerne ville sige TAK til<br />

jer, <strong>for</strong> (<strong>for</strong> ti år siden) at<br />

gøre det muligt <strong>for</strong> vores<br />

Victor at få en chance til.<br />

Han har haft det bedste hundeliv man kan tænke sig, og det er jeres<br />

<strong>for</strong>tjeneste. End<strong>nu</strong> en gang tak!<br />

Med venlig hilsen Diana<br />

Aki virker som om han er faldet rigtigt godt til. Han nyder livet<br />

på landet, de åbne vidder og naboens får er et yndet objekt at<br />

gø meget af. Ellers er han blevet meget rolig og gør kun, hvis<br />

der kommer fremmede eller hvis vores lille cairn terrier starter. Aki<br />

sover hele natten igennem, så alt i alt må det siges at være gået<br />

ud over al <strong>for</strong>ventning. Han er meget imødekommende og kærlig<br />

og vinder alles hjerter. Dog mangler der <strong>lige</strong>, at katten også synes,<br />

han er sød, men det kommer sikkert nok med tiden. Tak til alle hos<br />

<strong>Dyreværnet</strong>.<br />

Hilsen Aki og Familien fra Holbæk<br />

Perle<br />

Til <strong>Dyreværnet</strong>s<br />

internat.<br />

birdie<br />

bestemmer<br />

Hejsa <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

Her er et billede af smukke Birdie,<br />

som er faldet godt til hos<br />

os. Hun er blevet en rigtig fræk<br />

undulat og brokker sig voldsomt,<br />

når det ikke går, som hun<br />

gerne ville have det. En bestemt<br />

lille dame, og det gør ikke noget.<br />

Vi er så glade <strong>for</strong> hende.<br />

Hilsen Per og Annita<br />

For 14 dage siden hentede<br />

vi vores lille Perle<br />

hos jer og <strong>nu</strong> synes vi<br />

<strong>lige</strong>, at I skulle have en<br />

hilsen fra hende.<br />

Da hun kom hjem til<br />

os, var hun naturligvis meget <strong>for</strong>sigtig. Vores hund, Molly, blev med<br />

det samme meget begejstret <strong>for</strong> hende og syntes, at de da skulle<br />

lege. Det var Perle <strong>nu</strong> ikke helt ind<strong>for</strong>stået med i starten. Der<strong>for</strong><br />

sørgede vi <strong>for</strong>, at hun fik <strong>lige</strong> så meget ro, som hun behøvede. De<br />

første 3-4 dage sov hun stort set det meste af tiden, men så begyndte<br />

hun ellers at vågne mere op og blive nysgerrig. For hver dag<br />

der er gået, er hun faldet mere og mere til. Efter en uge begyndte<br />

hun at gøre tegn til at ville ud. Vi startede med at vise hende haven<br />

og husets omgivelser på små ture i sele. Derefter tog vi chancen,<br />

og lod hende komme alene ud. Det går rigtig fint. Hun har sågar<br />

fanget en stor mus.<br />

Alt i alt er vi klar over, at vi har fået alletiders søde mis. Meget køn,<br />

kælen, tillidsfuld og lidt <strong>for</strong>sigtig.<br />

Vi var meget imponerede over at se Internatet og mærke jeres<br />

entusiasme og kærlighed til dyrene. Godt at der findes sådanne<br />

steder.<br />

Mange hilsener<br />

Anne og Jens Reimer, Ganløse


Succesen kradser<br />

Af Signe Sehested Lund<br />

Foto Jesper Egholm og Istock<br />

Det er paradoksalt. Men det er immervæk sandt. Jo flere dyr<br />

<strong>Dyreværnet</strong> redder – jo flere midler har vi behov <strong>for</strong> at skaffe.<br />

Udgifter til pasning, pleje, aktivering og dyrlæge er markante,<br />

og selvom <strong>Dyreværnet</strong>s <strong>for</strong>mål er at redde så mange dyr som<br />

muligt, har det tæret hårdt på <strong>for</strong>eningens midler.<br />

Sommeren 2012 har været de<br />

mest omkostningstunge og<br />

travleste katte- og killinge måneder<br />

hos <strong>Dyreværnet</strong> i mands<br />

minde.<br />

Hundredvis af killinger fundet<br />

i haver, affaldscontainere, kælderskakter,<br />

i papkasser på tankstationer<br />

og på campingpladser,<br />

er blevet indbragt til Dyrevær-<br />

net af bekymrede findere, der<br />

ikke vidste, hvad de skulle stille<br />

op med de små kræ. Mange af<br />

de øvrige dyreværns<strong>for</strong>eninger<br />

i Københavnsområdet har haft<br />

lukket ned <strong>for</strong> indlevering af<br />

både killinger og voksne katte<br />

sommeren over. Men <strong>Dyreværnet</strong><br />

har ikke.<br />

Vi er en dyreværns<strong>for</strong>ening,<br />

og der<strong>for</strong> har vi hjulpet de dyr,<br />

der har haft behov <strong>for</strong> hjælp.<br />

Men det er en næsten uoverskuelig<br />

økonomisk ud<strong>for</strong>dring<br />

at tage sig af så mange dyr. Ved<br />

hjælpe af ekstra personale og<br />

<strong>for</strong>eningens mange utrætte<strong>lige</strong><br />

frivil<strong>lige</strong> er der blevet flasket killinger<br />

op til den store guldmedalje.<br />

Alle killinger og katte er<br />

blevet neutraliseret, vaccineret,<br />

revaccineret og tilset af vores<br />

dyrlæge op til flere gange. De<br />

er blevet øretatoveret, har fået<br />

parasitbehandlinger og masser<br />

af k<strong>nu</strong>s og kram.<br />

Foreningens no kill-politik<br />

indebærer, at samt<strong>lige</strong> dyr der<br />

kommer i vores hænder skal<br />

have en chance.<br />

Og det har de fået. I august<br />

måned boede op til 204 dyr,<br />

som skulle passes alle ugens<br />

syv dage, på internatet på Islevdalvej.<br />

Som bestyrelses<strong>for</strong>mand,<br />

Sanne Rosbøg, skriver i sin leder,<br />

har de mange dyr på internatet<br />

gjort sit blodige indhug<br />

i <strong>for</strong>eningen økonomi. Der<strong>for</strong><br />

har vi desværre siden starten<br />

af oktober måtte afvise både<br />

hittekatte og hitte-smådyr. Vi<br />

har ikke midlerne længere til at<br />

hjælpe alle de dyr, der i bund<br />

og grund har behov <strong>for</strong> det.<br />

Jeg håber inderligt at I, vores<br />

kære, trofaste støtter og medlemmer,<br />

vil huske os i julen.<br />

Hver en krone tæller i arbejdet<br />

med at redde værgeløse dyr.<br />

Samtidig vil jeg gerne benytte<br />

dette årets sidste medlemsblad<br />

til at sende en stor tak. En stor<br />

tak til de hundredvis af engagerede<br />

frivil<strong>lige</strong>, der dag ud og dag<br />

ind kommer og hjælper med at<br />

passe internatets beboere. Jeg<br />

vil gerne sende en <strong>lige</strong>så stor<br />

tak til de mange sponsorer, der<br />

trods vanske<strong>lige</strong> tider i deres<br />

eget fag, <strong>for</strong>tsat støtter op om<br />

<strong>for</strong>eningens arbejde. Mange<br />

er faldet fra, men der er også<br />

kommet nye til.<br />

Uden bidrag fra fonde og legater<br />

ville <strong>for</strong>eningen heller ikke<br />

kunne <strong>for</strong>tsætte sit arbejde. Tusinde<br />

tak <strong>for</strong> hver eneste donation<br />

vi har modtaget.<br />

En stor og varm tak skal også<br />

lyde til de mange måned<strong>lige</strong><br />

bidragsydere, der året igennem<br />

giver et tiltrængt beløb til <strong>for</strong>eningen.<br />

Til alle de adoptivfamilier, der<br />

har valgt at få deres nye familiemedlem<br />

fra <strong>for</strong>eningen sender<br />

jeg de varmeste taknem<strong>lige</strong><br />

tanker. Der er masser af dyr til<br />

salg i det danske land, men at I<br />

har valgt at adoptere et dyr fra<br />

<strong>for</strong>eningen hjælper dobbelt. I<br />

redder et dyr og giver det en<br />

ny chance… og I er med til at<br />

sikre, at <strong>for</strong>eningen får midler<br />

ind til at <strong>for</strong>tsætte sit arbejde.<br />

På alle dyrenes vegne vil jeg<br />

ønske jer alle en <strong>for</strong>trinlig jul og<br />

et fantastisk nytår. Jeg håber, at<br />

I husker os i julen og i 2013. Vi<br />

vil i hvert fald huske jeres hjælp.<br />

Og det ved jeg, at både hunde,<br />

katte, kaniner, hamstre, marsvin,<br />

fugle og andre små væsner<br />

også vil.<br />

De bedste hilsner fra<br />

Signe Sehested Lund<br />

Direktør<br />

<strong>Dyreværnet</strong>


– sådan kan du hjælpe<br />

• Støt <strong>Dyreværnet</strong> ved at ind<strong>betal</strong>e et beløb via det<br />

girokort, der er indlagt i Dyrets Værn.<br />

• Gå ind på www.dyrevaernet.dk og vælg ”Støt dyrene”.<br />

Her har du mulighed <strong>for</strong> online at tegne medlemskab,<br />

melde dig ind som månedlig gavegiver eller donere et<br />

engangsbeløb.<br />

• Giv et familiemedlem et medlemskab af <strong>Dyreværnet</strong> i<br />

julegave. Send en mail til medlem@dyrevaernet.dk, så<br />

modtager du et fint gavebevis og seneste <strong>nu</strong>mmer af<br />

medlemsbladet, som du kan pakke fint ind og lægge<br />

under juletræet.<br />

• Få din hund passet i <strong>Dyreværnet</strong>s hundepension. Så<br />

støtter du alle de andre dyr, der ikke har en ejer. For<br />

det du <strong>betal</strong>er, går ubeskåret til at hjælpe de hjemløse<br />

hunde, katte og smådyr, der bor på internatet.<br />

Læs mere om hundepensionen på side 18 og 19.<br />

• Bliv sponsor <strong>for</strong> <strong>Dyreværnet</strong>. Så får du synliggjort din<br />

virksomhed på internatet og hjælper dyr i nød på én<br />

og samme tid. Læs mere om sponsorater på side 2 i<br />

Dyrets Værn.


14<br />

Mismor fandt hjem<br />

igen efter tre år<br />

Det var svært at holde tårerne tilbage, da Anja genfandt sin elskede kat efter tre år.<br />

- Det er hende! Når man trykker<br />

hende helt bagerst <strong>lige</strong> over<br />

halen, bliver hun sur, udbrød en<br />

glædestålende Anja fra Helsingør,<br />

da hun fik fremvist den kat,<br />

som hun mente, var hendes.<br />

Den ældre miavende misser var blevet<br />

indleveret til <strong>Dyreværnet</strong> den<br />

11. juli som hittekat. Hun var blevet<br />

fundet i en have<strong>for</strong>ening i Rødovre.<br />

Øretatoveringen var ikke læsbar og<br />

som det sker med alle hittedyr, der<br />

indkommer på internatet, bliver de<br />

navngivet. Og denne kat blev døbt<br />

Fie.<br />

Fie blev fremlyst på <strong>for</strong>eningens<br />

hjemmeside www.dyrefinder.dk,<br />

men ingen meldt sig som ejer, og<br />

hun blev sat til <strong>for</strong>midling.<br />

Torsdag den 16. august besluttede<br />

Anja Carlsen sig <strong>for</strong> at kigge nærmere<br />

på <strong>Dyreværnet</strong>s hjemmeside.<br />

Hun sidder i Helsingør og er på udkig<br />

efter en hund. Instinktivt klikker hun<br />

på kattene <strong>for</strong> at se, hvilke der er sat<br />

til adoption. Og Anja bliver glædeligt<br />

overrasket! For her genkender hun<br />

Mismor, som i en alder af ti år løb<br />

væk fra Anja i 2009. Og selvom der<br />

var tvivl i Anjas sind om, hvorvidt det<br />

<strong>nu</strong> var Mismor hun ville møde på <strong>Dyreværnet</strong>,<br />

blev den hurtigt fejet bort,<br />

da hun først fik hilst på sin kat.<br />

Der var stor gensynsglæde fra<br />

begge parter, og i dag er Mismor og<br />

Anja endelig blevet gen<strong>for</strong>enet.


Tak <strong>for</strong> fødekasse, fodbolde<br />

og utal<strong>lige</strong> andre gaver<br />

I de sidste to udgaver af Dyrets Værn<br />

har <strong>Dyreværnet</strong> efterlyst alt fra en<br />

fødekasse og fodbolde til knas og<br />

kradsetræer til vores mange dyr. Og<br />

det er væltet ind med her<strong>lige</strong> ting og<br />

sager til både katte, hunde, fugle og<br />

smådyr.<br />

Hundesengen.dk har <strong>for</strong>æret os en<br />

fantastisk fødekasse, (bill.) som vi kan<br />

bruge næste gang der kommer en<br />

drægtig tæve ind på internatet. Vi fik<br />

et opkald fra Jimmy Johansen (bill.) fra<br />

Boldklubben Rødovre, der donerede<br />

alle klubbens aflagte bolde, så hundene<br />

havde lidt ekstra at lege med.<br />

Vores regnskabschef, Morten Sand-<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s løbegård har længe trængt til at<br />

blive renoveret. Den var belagt med stabilgrus,<br />

som var hårdt <strong>for</strong> hundene at løbe på. Ved hjælp<br />

af midler fra Kulturstyrelsen, som udlodder Tips<br />

og Lottomidler samt fonde og legater er det lykkedes<br />

<strong>for</strong>eningen at skaffe midler til den nye hundeløbegård.<br />

Den er <strong>nu</strong> belagt med armeringsplast,<br />

hvori der er lagt muld og sået græs. Nu venter vi<br />

bare på, at det bliver <strong>for</strong>år, så græsset <strong>for</strong> alvor<br />

begynder at gro og de mange dej<strong>lige</strong> hunde kan<br />

boltre sig til fulde.<br />

dahl hentede boldene i egen bil, der<br />

blev proppet godt og grundigt. Og<br />

det er oven i købet en stationcar.<br />

Lone kørte helt fra Helsingør med<br />

kradsebrædt til kattene (bill.), og der<br />

er blevet afleveret sækkevis af tæpper,<br />

dyner, betræk og håndklæder til<br />

de mange hunde. Transportkasser til<br />

katte, fuglebure, sække med foder,<br />

poser med godbidder… ja, alt hvad vi<br />

ønskede os, har vi fået.<br />

Tusinde tak til jer alle <strong>for</strong> det. Nu kan<br />

vi klare os lidt igen.<br />

Potedask fra<br />

Alle dyrene hos <strong>Dyreværnet</strong><br />

Ny løbegård til hundene<br />

15


16<br />

Sikken voldsom træ<br />

Af: Annelise Bech<br />

Fotos: <strong>Dyreværnet</strong><br />

… sprudlende sensommerstemning da internatet åbnede portene <strong>for</strong> årets<br />

store åbent hus arrangement på en lun og solbeskinnet septembersøndag. Fra<br />

uønsket til elsket var temaet, som dannede rammen <strong>for</strong> et væld af aktiviteter,<br />

der alle havde til <strong>for</strong>mål at udbrede kendskabet og<br />

støtten til <strong>Dyreværnet</strong>s arbejde med at sikre omsorg<br />

og kærlighed <strong>for</strong> familiedyr.<br />

Mere end 550 gæster lagde vejen<br />

<strong>for</strong>bi internatet, da <strong>Dyreværnet</strong> holdt<br />

Åbent Hus den 19. september 2012.<br />

Dette var det største antal besøgende<br />

i nyere tid. Direktørens kyndige markedsføringsindsats<br />

og <strong>for</strong>mandens<br />

jernhårde styring af vejrgudernes humør<br />

bidrog uden tvivl til dette.<br />

Der var både nye og kendte ansigter<br />

blandt gæsterne, som hørte<br />

<strong>for</strong>edrag, snakkede med dyrlæger,<br />

foder-eksperter, gjorde fund på ’loppestanden’,<br />

drak friskbrygget kaffe<br />

og spiste hjemmebagt kage og pølser<br />

fra de rødglødende griller.<br />

Internatets stalde blev nærmest<br />

invaderet af interesserede gæster,<br />

der flokkedes om dyrene og stillede<br />

mange interesserede spørgsmål om<br />

dyr og dagligdag på internatet, som<br />

personalet kyndigt besvarede med<br />

deres sædvan<strong>lige</strong> smilende engagement.<br />

Der var fra arrangørernes side blevet<br />

lagt et stort stykke arbejde i at<br />

sikre et spændende og vellykket arrangement<br />

– og tak til alle som i <strong>for</strong>bindelse<br />

med afvikling af dagen gav<br />

en hjælpende hånd. Der<strong>for</strong> var det<br />

også med stor glæde og tilfredshed,


ngsel og…<br />

at vi kunne konstatere, at indsatsen<br />

havde givet pote. Der var mange<br />

rosende ord fra de besøgende, TV2<br />

Lorry sendte et lille indslag om aftenen<br />

og økonomisk kunne vi sætte<br />

godt 15.000 kr. ind på <strong>for</strong>eningens<br />

altid belastede bankkonto.<br />

Det koster penge at hjælpe værgeløse<br />

dyr; det kræver en vedholdende,<br />

ihærdig arbejdsindsats – og masser<br />

af kærlighed, engagement, støtte<br />

og opbakning. Dagen var et <strong>for</strong>nemt<br />

eksempel på alt dette, både blandt<br />

<strong>for</strong>eningens medlemmer og derude<br />

blandt alle dem, der ikke havde hørt<br />

om <strong>Dyreværnet</strong> før.<br />

Billederne fra arrangement giver<br />

dig mulighed <strong>for</strong> at (gen)opleve<br />

stemningen på dagen.<br />

Årshunden Fie kom også et<br />

smut <strong>for</strong>bi til Åbent Hus. Og<br />

hun var slet ikke til at genkende.<br />

Hun var smukkere<br />

end nogensinde, pelsen var<br />

blank, tænderne rene og det<br />

ro<strong>lige</strong> sind beviste, at Fie <strong>nu</strong><br />

har fået det liv, hun altid har<br />

<strong>for</strong>tjent. tillykke til Fie og<br />

hendes fantastiske nye ejere.<br />

17


18<br />

Nu kan du få passet din<br />

Dagligt modtager <strong>Dyreværnet</strong> opkald<br />

fra ulykke<strong>lige</strong> hundeejere, der ikke kan<br />

finde pasning til deres logrende familiemedlem,<br />

når det er tid til at drage på<br />

ferie. Der<strong>for</strong> har vi åbnet op <strong>for</strong> hundepension,<br />

så de mange vuffere kan<br />

komme på hundehotel, mens de tobenede<br />

drager på en vel<strong>for</strong>tjent tur til ind-<br />

eller udlandet.<br />

Hos os er det uddannede dyrepassere,<br />

der sikrer, at hundene får den bedste<br />

pleje under deres ophold hos <strong>Dyreværnet</strong>.<br />

Der venter opvarmede bokse, tre<br />

dag<strong>lige</strong> lufteture, kæl og klap og to dag<strong>lige</strong><br />

fodringer. Alle ”værelser” bliver rengjort<br />

dagligt og størrelsen på vores værelser<br />

lever op til de gældende lovkrav.<br />

Vælger du at få passet din hund hos<br />

<strong>Dyreværnet</strong>, vil dagen se nogenlunde<br />

således ud <strong>for</strong> den våde s<strong>nu</strong>de:<br />

Dagsprogram:<br />

Morgenmad<br />

Første gåtur med tobenede<br />

Lang gåtur med tobenede<br />

Aftensmad<br />

Sidste gåtur med tobenede<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s vagt lukker hundene ud<br />

i deres udendørs bokse<br />

Godnat. <strong>Dyreværnet</strong>s vagt sørger <strong>for</strong>,<br />

at alle hundene kommer godt op i<br />

kurvene


hund hos <strong>Dyreværnet</strong><br />

- Vælger du at få din hund i pension hos <strong>Dyreværnet</strong><br />

støtter du <strong>for</strong>eningens arbejde <strong>for</strong> at<br />

hjælpe hitte- og herreløse dyr.<br />

- ALLE indtægter fra hundepensionen går ubeskåret<br />

til at hjælpe de ca. 1.500 herreløse dyr,<br />

som <strong>Dyreværnet</strong> hvert år skaffer nye hjem til.<br />

- Det er uddannede dyrepassere, der sørger <strong>for</strong>,<br />

at din hund bliver passet på bedste vis.<br />

- Tre gåture dagligt, kæl, klem og mad får hundene,<br />

når de tjekker ind på <strong>Dyreværnet</strong>s hundepension.<br />

- <strong>Dyreværnet</strong> er døgnbemandet med boende<br />

vagt på adressen, som sikrer, at din hund aldrig<br />

er uden opsyn. Desuden er <strong>Dyreværnet</strong> sikret<br />

med kameraovervågning.<br />

- <strong>Dyreværnet</strong> har en fast samarbejdsaftale med<br />

Centrum Dyrehospital. Så bliver din hund sløj<br />

under opholdet, er hjælpen <strong>lige</strong> ved hånden.<br />

For booking af<br />

<strong>Dyreværnet</strong>s pension<br />

ring på telefon<strong>nu</strong>mmer<br />

52 10 14 20<br />

Hvor<strong>for</strong> vælge <strong>Dyreværnet</strong> som din hundepension?<br />

priser <strong>for</strong> <strong>Dyreværnet</strong>s hundepension<br />

1 hund: 220 kr. inkl. mad og tre gåture pr. dag<br />

2 hunde: 400 kr. inkl. mad og tre gåture pr. dag<br />

3 hunde: 500 kr. inkl. mad og tre gåture pr. dag<br />

Flere end 3 hunde: 500 kr. <strong>for</strong> de første tre<br />

hunde, herefter 100 kr. pr. hund pr. dag inkl.<br />

mad og tre gåture pr. dag.<br />

Flere end 3 hunde af labradorstørrelse kræver<br />

bestilling af to værelser.<br />

Hundepension <strong>for</strong> en hund d. 24., 25., og 26.<br />

december: 500 kr. inkl. mad og tre gåture pr.<br />

dag.<br />

Hundepension <strong>for</strong> en hund d. 31. december og<br />

1. ja<strong>nu</strong>ar: 500 kr. inkl. mad og 3 gåture pr. dag.<br />

Stort bånd med telefon<strong>nu</strong>mmer til hundepensionen.<br />

19


20<br />

Calm- rolig i <strong>for</strong>andring<br />

Forandringer<br />

Nogle hunde og katte er nervøse, uro<strong>lige</strong> og ændrer adfærd ved<br />

<strong>for</strong>andringer i hverdagen:<br />

√ hunde og kattepension<br />

√ fester & gæster<br />

√ flere kæledyr i huset<br />

√ små børn eller ny baby i familien<br />

√ tordenvejr<br />

Nogle fysiske tegn på stress, kan være:<br />

• Tab af appetit<br />

• Gemmer sig<br />

• Sover oftere<br />

• Overdreven soignering/slikken<br />

• Urenlig eller tisser <strong>for</strong>kerte steder<br />

• Ændringer i vokalisering (gøen, miaven)<br />

• Destruktiv adfærd<br />

• Hyperaktiv og urolig<br />

Fordelen<br />

Ved at bruge tørfoder sikres det, at hunden eller katten får<br />

den korrekte mængde gennem foderet. Calm hjælper med at<br />

håndtere stressede situationer.<br />

Find balancen gennem det rigtige foder<br />

Calm indeholder KUN NATURLIGE ekstrakter fra mælk, som har<br />

en bero<strong>lige</strong>nde effekt. Calm er et nyskabende produkt fra<br />

Royal Canin, indeholdende alfa-casozepin.<br />

Calm kan virke allerede efter 10 dages fodring og kan bruges<br />

både som <strong>for</strong>ebyggelse og som behandling. Fortsæt fodring i 2<br />

til 3 måneder eller hvis nødvendigt hele dyrets levetid.<br />

Få råd af din dyrlæge eller veterinærsygeplejersken.<br />

Royal Canin er sponsor<br />

<strong>for</strong> <strong>Dyreværnet</strong><br />

TILBUD LIGE NU<br />

√ Påbegynd fodring 10 dage<br />

før periode med <strong>for</strong>andring<br />

√ Afhjælper hårboller hos katte<br />

√ Til hunde under 15 kg<br />

√ Støtter ved adfærdsterapi<br />

√ Støtter <strong>for</strong>døjelsen<br />

√ Støtter huden<br />

TA’<br />

BETAL FOR 1<br />

2Så længe lager haves<br />

Forhandles kun hos din dyrlæge igennem dyreklinikken eller på dyrehospitaler


<strong>Dyreværnet</strong> får mange opkald om tilskadekomne pindsvin, som vi desværre ikke kan hjælpe.<br />

Men det kan Pindsvinevennerne. Der<strong>for</strong> har vi lovet dem at bringe denne op<strong>for</strong>dring videre.<br />

Gem deres <strong>nu</strong>mmer. Så har du det ved hånden, hvis du finder et pindsvin i nød.<br />

Det vrimler med<br />

moderløse unger<br />

Pindsvinebestanden er i så stor nedgang, at den<br />

er på listen over truede dyrearter. Sørgeligt nok<br />

kunne vi redde mange pindsvin, hvis flere mennesker<br />

lavede flere palle bo<strong>lige</strong>r til dem.<br />

Når en pindsvinehun må nøjes med en bunke<br />

kvas som rede <strong>for</strong> sine unger, <strong>for</strong>styrres hun<br />

ofte af mennesker, som fjerner sådanne kvasbunker.<br />

Hunde <strong>for</strong>styrrer også moderen, som så<br />

flygter og ungerne efterlades.<br />

Når de små grislinge prøver at finde hende, ved<br />

at kravle frem fra kvasbunken, angribes de af<br />

spyfluer og fugle, som æder dem. Spyfluerne<br />

lægger spy på dem og pindsvinet ædes levende<br />

op, og dør først efter seks til otte døgn.<br />

HJæLp OS<br />

meD At SkAFFe FLere<br />

FrIvILLIGe pLeJere!<br />

tAk!!<br />

Vi er afhængige af bidrag<br />

fra private, <strong>for</strong> at kunne<br />

hjælpe det danske pindsvin<br />

og andre små dyr i<br />

den danske natur<br />

Det er sørgeligt at vi mister så mange, <strong>for</strong>di vi<br />

ikke som englænderne værner om dem, vores<br />

små nyttedyr. Pindsvin kan blive 15 år, men herhjemme<br />

bliver de sjældent mere end to til tre år.<br />

Hjælp os med at bevare dem!<br />

Husk at du altid skal tage pindsvin ind, hvis de<br />

ligger ude om dagen, eller sidder fast i fodboldnet<br />

og hegn.<br />

Ring efter hjælp på<br />

telefon<strong>nu</strong>mmer 32 53 90 09<br />

uanset tidspunkt på døgnet!!<br />

Formand Kirsten Fournais<br />

Pindsvinevennerne I Danmark<br />

www.pindsvin.dk<br />

Den danske Bank.<br />

Konto nr. 9570 906 9755<br />

Akut telefon. 32 53 90 09<br />

Det vrimler med moderløse unger<br />

21


Frivil<strong>lige</strong> og faste medarbejdere. Alle gør en kæmpe indsats <strong>for</strong> at hjælpe de tusindvis af dyr,<br />

der året igennem bor på <strong>Dyreværnet</strong>s Internat. Hvis vi skulle vise billeder af dem alle, kunne<br />

vi fylde hele bladet. Det kan vi desværre ikke.<br />

Her er et udpluk af de utrætte<strong>lige</strong> mennesker, der dag ud og dag ind gør en <strong>for</strong>skel.<br />

Selvom man ikke er nævnt, er man ikke glemt. <strong>Dyreværnet</strong> takker alle medarbejdere og frivil<strong>lige</strong><br />

<strong>for</strong> deres store velvilje og hjælp, og ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende<br />

nytår.<br />

Mie, Charlotte og Maiken er <strong>Dyreværnet</strong>s faste hunde-<br />

og stald hold. De sørger <strong>for</strong> både aktivering, rengøring,<br />

fodring, medicinering og aktivering af de mange hunde,<br />

der bor på internatet. Maiken er også på vores adoptionskontor,<br />

så mange af vores trofaste besøgende kan<br />

sikkert genkende hende.<br />

Det er meget sjældent, at man ser Rikke sidde ned. Der<strong>for</strong><br />

har vi valgt dette billede, som er fra vores Åbent Hus arrangement.<br />

Rikke tager sig af alle de katte, kaniner og smådyr,<br />

der bor på <strong>Dyreværnet</strong>s internat. Heldigvis er hun både hurtig<br />

og ferm, <strong>for</strong> det kan være noget af en opgave i de perioder,<br />

hvor kattestalden og pavillonerne bugner af killinger.<br />

Jytte og Brian er også frivil<strong>lige</strong>.<br />

Hvad skulle vi gøre<br />

uden dem? De nyder en<br />

hurtig kop kaffe om morgenen<br />

i kantinen og dernæst<br />

står den på raske og<br />

lange gåture med flere af<br />

de hunde, der har ophold<br />

på internatet. Der er der<strong>for</strong><br />

ikke noget at sige til, at der<br />

lyder en glad bjæffen fra<br />

de våde s<strong>nu</strong>der, når Jytte<br />

og Brian åbner porten til<br />

internatet fra den tid<strong>lige</strong><br />

morgenstund.


Garven, der er frivillig, er i den grad til at regne med. Om<br />

det øser ned, er snestorm eller 30 graders varme, så møder<br />

Garven op i stort set hver en ledig stund, <strong>for</strong> at være<br />

sammen med de hunde, der bor på internatet. Garven er<br />

med på det hold, som kører hundene på ”grunden” flere<br />

gange om ugen (læs mere om ”grunden” på side 6 og 7).<br />

Ena er en af <strong>for</strong>eningens trofaste frivil<strong>lige</strong>. Ena har sin<br />

gang på internatet flere gange om ugen, hvor hun <strong>for</strong>kæler<br />

de mange katte, der venter på nye hjem. Men Ena<br />

er også en fabelagtig killinge-plejemor, og selv i sin sommerferie<br />

har hun haft små missere, som havde behov <strong>for</strong><br />

ekstra pleje, boende hjemme hos sig selv.<br />

Der findes ingen som Jannie. Altid glad. Altid smilende. Og<br />

altid med masser af overskud. Jannie elsker dyr. Og vi tror<br />

især, at det er hundene, der har kapret hendes hjerte. Jannie<br />

er aldrig bleg <strong>for</strong> <strong>lige</strong> at lufte en ekstra hund, når hun som<br />

frivillig svinger <strong>for</strong>bi <strong>Dyreværnet</strong>s internat. Det gør hun heldigvis<br />

tit og det er både to- og firbenede rigtig glade <strong>for</strong>.<br />

Lissi er frivillig, glad <strong>for</strong> katte, <strong>for</strong> <strong>Dyreværnet</strong>… og <strong>for</strong><br />

tal. Det nyder <strong>Dyreværnet</strong>s administration godt af. For<br />

Lissi holder styr på, hvor mange og hvilke dyr, der får<br />

nye hjem. Hver eneste aften afstemmer Lissi de dag<strong>lige</strong><br />

dyrerapporter og får det hele til at gå op. Det er en uvurderlig<br />

hjælp <strong>for</strong> både regnskabschefen og direktøren.


Udgiver: DYREVÆRNET, Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

Lige inden deadline:<br />

testamentarisk gave til <strong>Dyreværnet</strong><br />

- en gave <strong>for</strong> livet…<br />

Der er mange gode grunde til at oprette testamente og dermed sikre,<br />

at den sidste vilje bliver, som man ønsker, og <strong>for</strong> mange giver det ro i sjælen.<br />

Magasinpost SMP<br />

ID-nr. 42760<br />

<strong>Dyreværnet</strong> og Nordsjællands Politi fjerner<br />

18 misrøgtede hvalpe fra ejer<br />

Søndag den 11. november tikkede<br />

en grim anmeldelse om<br />

misrøgt af i alt 22 hunde ind<br />

via <strong>Dyreværnet</strong>s hjemmeside.<br />

<strong>Dyreværnet</strong> skred til handling<br />

og fik i samarbejde med<br />

nordsjællands politi fjernet i<br />

alt 18 hvalpe fra deres ejer.<br />

Ifølge anmeldelsen boede de<br />

våde s<strong>nu</strong>der i en garage, hvor<br />

de levede i deres egen afføring.<br />

De små kræ kom sjældent udendørs,<br />

var fyldt med lopper og<br />

andet utøj og deres ernæringstilstand<br />

var markant ringe. Tirsdag<br />

aften blev de installeret på Dyre-<br />

værnets internat i Rødovre, hvor<br />

både mad, drikke og kærlighed<br />

ventede dem.<br />

Tre til fem om dagen. Det er<br />

antallet af anmeldelser om misrøgt<br />

af katte, hunde, kaniner og<br />

andre smådyr, som <strong>Dyreværnet</strong><br />

modtager fra <strong>for</strong>tvivlede danskere.<br />

Hver dag. Året rundt. Og<br />

sagerne med store hundehold,<br />

der lever under kummer<strong>lige</strong> kår,<br />

er stigende. Tirsdag aften blev<br />

dette end<strong>nu</strong> engang bevist, da<br />

Nordsjællands Politi og <strong>Dyreværnet</strong><br />

kunne fylde <strong>for</strong>eningens dyreambulance<br />

med hele 72 poter.<br />

18 hvalpe blev fjernet med eje-<br />

rens tilladelse. Den ene af hvalpene<br />

var fyldt med betændelse<br />

i lysken og måtte straks køres<br />

på dyrehospital. Senere på dagen<br />

vendte <strong>Dyreværnet</strong> tilbage<br />

og i tæt samarbejde med Nordsjællands<br />

Politi lykkedes det at<br />

få overdraget de resterende 17<br />

hvalpe på adressen til <strong>for</strong>eningen.<br />

Politiet gav tilladelse til, at<br />

ejer fik lov at beholde tre voksne<br />

hunde samt en hvalp under <strong>for</strong>udsætning<br />

af, at <strong>Dyreværnet</strong><br />

kunne fjerne de 18 resterende<br />

hvalpe.<br />

Hos <strong>Dyreværnet</strong> er en betydelig del af vores indtægter baseret på testamentariske gaver,<br />

og der<strong>for</strong> er det bestemt ikke uvæsentlig <strong>for</strong> os, når vi modtager en arv. Vi ved, at der er tale om en gave, der er givet med<br />

hjertet og en gave <strong>for</strong> livet. Vælger du at huske dyrene, kan du være sikker på, at vi vil huske dig.<br />

I dag er der mange, der vælger at betænke et velgørende <strong>for</strong>mål. Har du <strong>Dyreværnet</strong> i tankerne, anbefaler vi,<br />

at du kontakter os <strong>for</strong> at aftale et u<strong>for</strong>pligtende møde, hvor vi kan <strong>for</strong>tælle mere om internatet og høre om dine eventuelle<br />

ønsker og <strong>for</strong>ventninger. Vi har stor respekt <strong>for</strong> de midler, vi bliver betroet.<br />

Vi beder ikke om hele din <strong>for</strong>mue, og du skal vide, at også lidt gør en meget stor <strong>for</strong>skel <strong>for</strong> dyrene.<br />

<strong>Dyreværnet</strong> anbefaler alle, der ønsker at oprette et testamente, at få hjælp af en advokat.<br />

Foreningen har der<strong>for</strong> et samarbejde med advokat Mogens Klausen, som er tid<strong>lige</strong>re bestyrelses<strong>for</strong>mand i <strong>for</strong>eningen,<br />

og som dedikeret arbejder <strong>for</strong> bedre dyrevelfærd i Danmark.<br />

Advokat mogens klausen yder gratis og u<strong>for</strong>pligtende rådgivning,<br />

hvis du overvejer at betænke <strong>Dyreværnet</strong> i dit testamente.<br />

kontakt Advokat mogens klausen,<br />

toftebækvej 2, 2800 kgs. Lyngby<br />

eller på tlf. 45 88 05 55, mokl@advodan.dk<br />

<strong>Dyreværnet</strong> er fritaget <strong>for</strong> at <strong>betal</strong>e boafgift, så hvis du vælger at betænke os i dit testamente,<br />

går pengene ubeskåret til at sikre bedre dyrevelfærd i Danmark.<br />

Lille Alf var den mest <strong>for</strong>komne<br />

af de 18 hvalpe. Han havde høj<br />

feber og en stor byld i lysken. Han<br />

blev omgående lagt i drop og allerede<br />

dagen efter kunne Centrum<br />

Dyrehospital operere ham. Ved<br />

redaktionens slutning var sidste nyt<br />

om Alf, at han havde det meget<br />

meget bedre.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!