17.07.2013 Views

tilbud lige nu ta' betal for 1 2 - Dyreværnet

tilbud lige nu ta' betal for 1 2 - Dyreværnet

tilbud lige nu ta' betal for 1 2 - Dyreværnet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DYRETS VÆRN

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr

Dyreværnet

nu med hundepension!

Vellykket Åbent Hus

Drop fordommene om internater

– se hundene på ”grunden”

Mismor fandt hjem igen efter tre år

Succesen kradser

ISSN 0901-0912 · DEcEMbER 2012 · Nr. 576 · 82. årgang


MÅneDlig gaVe

Du kan betænke dyrene

med en månedlig gave.

For kr. 125 om måneden

er du med til at redde et

dyrs liv.

ring 44 94 66 95 og vælg

bogholderiet eller gå ind

på www.dyrevaernet.dk

og tilmeld dig direkte.

redaktion:

Signe Sehested Lund (Ansvarsh.)

signe@dyrevaernet.dk

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller

internatet@dyrevaernet.dk

Adresse: Dyreværnet, Islevdalvej 85,

2610 Rødovre

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95

Fax. 44 91 74 78

Akutte dyreværnssager:

Tlf. 20 33 27 74 (8-18)

Bestyrelse:

Sanne Rosbøg (formand), Anders Berthelsen

(næstformand), Hanne Stajner

(kasserer), Anja Johansen (sekretær),

Rie Knudsen, Jørgen Olsen og Pia Borsdal

(medarbejderrepræsentant).

Daglig ledelse:

Direktør Signe Sehested Lund

Dyreværnet er medlem af WSPA

(World Society for the Protection of

Animals)

Forside: De hundredevis af killinger,

som er blevet indleveret til Dyreværnet

i løbet af sommeren 2012, har kostet

foreningen dyrt. Men gud, hvor var de

dejlige allesammen. Og heldigvis har

de fleste nu fundet nye hjem.

Dyrets Værn udgives af

Dyreværnet

Foreningen til

Værn for Værgeløse Dyr

vi har virkelig brug

for din hjælp!

Bliv sponsor og hjælp dyrene

Der er mange måder at hjælpe dyrene på.

En af de mange muligheder er at tegne et

firmasponsorat. Herved får din virksomhed

også gavn af din støtte til dyrene.

Som sponsor er du sikret omtale på vores

hjemmeside, et sponsorskilt på internatet

og du bliver omtalt i vores medlemsblad

»Dyrets Værn«, som udkommer fire

gange om året.

Hvis du har spørgsmål vedrørende sponsoraftale

er du meget velkommen til at

ringe på tlf. 44 94 66 95 eller sende os

en mail på info@dyrevaernet.dk

et sponsorat starter ved kr. 2.500,-

Husk at et virksomhedssponsorat

kan fratrækkes i regnskabet!

Følgende virksomheder

sponsorerer

Dyreværnets internat

At-Com, IT-løsninger Smørum

Avignon

Bad & Design, Rødovre

BFB v/Bianca Wessel

Brammers Menuer, Kvistgård

Dansk Autoklave & Vaske Teknik

Dansk Hundecenter

DBK-Byg, Søborg

Den Blå Avis

Den Rene bakke

Dyredoktoren, Helsinge

Dyrlæge Uffe Mølgård,Vanløse

Fjerritslev Tryk

Glumsø Bogtrykkeri A/S

Happy Hound, Karise

Hills Pet Nutrition

HS Connect ApS

Iduna A/S

Isstrik.dk

Justesen.dk

Juvel Ejendomsservice

Kenjan ApS

Lokalglas

Malerfirmaet Lene Andersson

Maxi Zoo

Mvent, Jyllinge

Nivisol isoleringsfirma

Odorico Studio, Lyngby

PersonalePolitiken

Royal Canin Danmark A/S

Russify it, Århus

Sitevision.dk

SITTI, Herlev

Sparekassen Holstebro

Speciallæge Peter Vesti ApS

Thansen.dk

Unik Diamant ApS

Vellings Frugt & Grønt, Rødovre

Youneedus.dk

DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr - Islevdalvej 85 - 2610 Rødovre

E-mail: info@dyrevaernet.dk - Tlf.: 44 94 66 95 (her besvares alle spørgsmål vedr. vores dyr - dagligt kl. 10-15) - Fax: 44 91 74 78


Det kan blive

en kold jul

Selvom det er sidst på året, er der mange

dyr, der har brug for Dyreværnets hjælp.

Rigtig mange dyr endda. Killinger, der

er født sidst på sommeren og lige nu er

gamle nok til at flytte fra deres mor. Kaniner,

der er smidt på gaden af deres menneske

og fundet af en venlig sjæl. Hunde,

hvis ejer er blevet arbejdsløs eller skilt og

som derfor må sige farvel til sin bedste

ven. Der bliver bestemt ikke færre dyr, der

har brug for foreningens hjælp. Desværre

bliver der til gengæld færre og færre bidrag

og penge at redde dyrene for.

’I må sælge nogle flere hunde og katte’,

lyder reaktionen ofte, når vi fortæller, at

vi har store økonomiske udfordringer. Og

der er intet vi hellere vil end at finde nye,

gode hjem til mange flere dyr. Men det

koster penge at ’sælge’ dyr – det koster

rigtig mange penge. Opholdet på internatet,

foder, dyrlægebehandling og vaccinationer,

pasning, pleje og aktivering, mens

de bor hos Dyreværnet – alt det koster

meget mere, end nye ejere betaler, når

de får enten katten, hunden eller kaninen

med hjem.

Det skal bestemt heller ikke være en fed

forretning at hjælpe dyr i nød. Der sidder

ikke nogle private bagmænd, der vil blive

rige på at formidle dyr. Men det hele skal

kunne løbe rundt, hvis vi skal blive ved

med at kunne hjælpe de mange værgeløse

dyr til bedre liv. Og det skal vi. Det

har vi gjort i 114 år, og det skal vi kunne

fortsætte med.

Men finanskrisen og de faldende indtægter

hænger som en sort sky og en

stadigt større trussel over vores internat.

For der er desværre ikke så mange bidrag

og andre indtægter, som der skal til, for

at hjælpe alle de familiedyr, der ikke kan

klare sig selv. Som dyreværnsforening er

Formanden har ordet

det vores opgave at sikre at de får en god

behandling i den periode, de er i vores varetægt.

Lige nu er vi tvunget til – med blødende

hjerter – at afvise nogle katte, kaniner

og marsvin. Gør vi ikke det, kan vi måske

en dag slet ikke redde et eneste dyr.

Det er forfærdeligt ikke at være i stand til

at hjælpe de katte og kaniner, der har så

hårdt brug for os. De dyr, hvis skæbne afhænger

af os.

Vi gør alt, hvad der står i vores magt –

og lidt til – for igen at få indtægter nok til

at kunne hjælpe alle de små sjæle, som

behøver os. Men desværre bliver vi i den

næste tid også nødt til at begrænse udgifterne

alvorligt. Og beklageligvis er hjælpen

til dyrene vores allerstørste udgift.

Så kære medlemmer: Vi har mere end

nogensinde brug for jeres hjælp. Brug

for en ekstra julegave i år. Den allerbedste

vil være at vide, at vi kan tage imod

og hjælpe alle de dyr, der ellers må ligge

alene et sted i kulden i julen – eller slet

ikke når at opleve den.

Vi ønsker en rigtig glædelig jul til alle

medlemmer, sponsorer og trofaste støtter

samt til deres kæledyr. Vi håber også

at kunne give en varm, tryg og god jul til

de dyr, der ikke har andre til at passe på

dem.

Mange varme julehilsener

Sanne Rosbøg

Formand, Dyreværnet

DYREVÆRNET

DYREVÆRNET – Foreningen til Værn

for Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.

marts 1898 med det formål at redde

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling

og aflivning. Siden 1910 har

foreningen drevet internat forskellige

steder i København/Frederiksberg. Internatet

i Rødovre blev indviet i 1954.

I dag kan internatet huse familiedyr af

næsten enhver art.

DYREVÆRNET samarbejder med Politi

og Falck, som kan indlevere herreløse

dyr til vores akutafdeling hele døgnet,

og den løsning bliver brugt mere end

600 gange årligt. Desuden modtager

vi et stort antal dyr fra private, som

af en eller anden grund ikke længere

kan passe det pågældende dyr.

DYREVÆRNET hjælper hvert år flere

hundrede forsvundne dyr tilbage

til deres ejere og formidler omkring

1500 dyr videre til nye omsorgsfulde

hjem.

DYREVÆRNET tager i et vist omfang

imod dyr fra private mod en symbolsk

betaling. Hunde og katte skal være

vaccineret og hunde, der er ældre

end 4 måneder, skal desuden være

chipmærket eller tatoveret. I modsat

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar

ved indleveringen.

DYREVÆRNET overdrager først et dyr

til en ny ejer, når foreningen har sikret

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det

sker på basis af et interview med en

dyrepasser. Ved overdragelsen betales

et formidlingsgebyr, som oplyses på

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95

eller på e-mail

internatet@dyrevaernet.dk.

DYREVÆRNET er en velgørende forening

og godkendt af SKAT efter ligningslovens

§ 8A til at modtage fradragsberettigede

bidrag og afgiftsfrie

testamentariske gaver. Foreningens

økonomi er baseret på bidrag fra

private, virksomheder, fonde, legater

samt medlemskontingenter. Enhver

støtte vi modtager, går ubeskåret til

dyreværnsarbejdet.

MEDLEMSKONTINGENTER 2012

Enkeltmedlemmer .......... kr. 175,00

Par ................................. kr. 250,00

Sparekassen Holstebro

9106-0001815873


4

vægT

Fordøjelse

Opfylder de vigtigste ernæringsbehov

for din hund og kat

..... også i den søde juletid

viTaliTeT

Tænder og mund

vægT

Hud og pels

Hill’s science plan vetessentials tilbyder en række ernæringsmæssigt

avancerede fodertyper til raske hunde og katte:

• Har en unik tandrensningseffekt, som renser tænderne for hver bid

• Består af lækre og større foderpiller, som giver forbedret tyggenydelse og tilfredshed

spørg om råd til optimal ernæring af hund

og kat i dyreværnets butik allerede i dag

- husk at du støtter Dyreværnet,

når du handler Hill’s i deres butik.

Hud og pels

www.hillspet.dk/vetessentials

Tænder og mund

Fordøjelse

KLINISK

urinveje

DOKUMENTEREDE

FORDELE

0754 Dyreværnet_ann_A4.indd 1 05/11/12 08.37


Af Signe Sehested Lund

Foto Dyreværnet

Nye

åbningstider

giver pote

Dyrene nyder godt af de nye åbningstider,

der blev indført den 1. august

hos Dyreværnet. Som led i en ny strategi,

holder internatet nu åbent tre

hverdage frem til kl. 17.30 samt lørdage

og søndage fra 12.30 – 16.30.

Og det har vist sig at være et godt

tiltag for de mange dyr, der leder efter

nye familier.

I september måned lykkedes det

Dyreværnet at finde hjem til hele

157 herreløse dyr og i oktober kunne

111 hunde, katte, kaniner og smådyr

pakke deres kufferter og flytte hjem

Så mange dyr fik nye hjem:

til deres nye familier. Og det er en

fremgang i forhold til tidligere.

Vores adoptionskontor har især

travlt i tidsrummet 16.00 – 17.30 de

hverdage, hvor internatet er åbent.

Lørdage og søndage er der endnu

flere besøgende end tidligere, og

mange vælger at komme forbi, blot

for at se internatet og hilse på de

mange poter. Og det er man inderligt

velkommen til.

Men der er desværre også en mørk

bagside ved denne succes. Læs mere

om denne på side 12 og 13.

SeptemBer 2012

32 hunde, 72 katte og 53 kaniner, hamstre, marsvin og andre smådyr.

OktOBer 2012:

34 hunde, 45 katte og 32 kaniner, hamstre, marsvin og andre smådyr.

Mandag Lukket

Tirsdag 12.30 – 17.30

Onsdag 12.30 – 17.30

Torsdag Lukket

Fredag 12.30 – 17.30

Lørdag 12.30 – 16.30

Søndag 12.30 – 16.30

Husk, at adoptionskontoret

har telefontid alle hverdage

mellem kl. 9.30 – 12.00.

Administrationen træffes

frem til kl. 15.30.

I julen har Dyreværnet og

Dyreværnets internat

lukket den 24., 25, og 26.

december samt den 31.

december og 1. januar.

Dog er der naturligvis

dyrepassere på arbejde til

at passe alle dyrene.

5


6

Jævnligt hører vi

fra hundeejere,

der ikke længere

kan have deres

hund, at de hellere

vil lade den aflive

end at lade den

bo på et internat,

indtil den får et

nyt hjem. Fordommene

er mange, og

en del hundeejere

har tilsyneladende

aldrig besøgt Dyreværnet.

Der kan ikke være tvivl om, at hvis

hunden selv kunne vælge, om den

ville aflives eller bo i 14 dage på Dyreværnet

(dét er det gennemsnitlige

tidsrum, en hund opholder sig på internatet),

så ville den vælge det sidste.

Og især hvis den vidste, hvordan

det ville være at bo på foreningens

internat.

Vi er helt klar over, at det er en hård

tid for hundene, fordi de svigtes, når

de ikke længere har deres ejere, og

indtil de er faldet til hos deres nye familie.

Men vi gør alt, hvad vi kan for

at give hundene – og selvfølgelig alle

de andre dyr – et godt ophold.

Hundene kommer hver dag ud at

Et hundeliv p

gå lange ture, de bliver trænet og aktiveret

efter deres behov, og de bliver

nusset af alle vores dedikerede frivillige,

der kommer dag efter dag. Og

tre gange om ugen køres hundene

på ’grunden’. Det er noget, de kan

bruge, når de kommer ud på de store

folde, hvor de sættes sammen i hold

og leger og løber og fjoller. Se bare på

disse billeder, hvordan det ser ud, når

vi drager af sted med dyreambulancen

fuld af forventningsfulde hunde. Når

de har været med en gang, kender

de nemlig turen og ved bestemt godt,

hvor vi kører hen, og hvad der venter.

Sværere kan det være at få dem med

hjem igen efter et par timers leg og

hundesjov.

nye halsbånd gav roligere

og gladere hunde

Når vi som dyreværnsforening og internat

har en politik om at give alle

dyr en chance, er det også vores ansvar

at sørge for, at de har det bedst

muligt både under deres ophold hos

Dyreværnet og i deres nye liv. Når vi

sommetider får dyr ind, der er bange

eller stressede, gør vi alt for at finde

en løsning, så de hurtigt bliver mere

trygge. En af de løsninger er Adaptilhalsbånd,

som vi efter aftale med

producenten igennem efteråret har

fået lov at teste på vores hunde, samtidig

med at vi har trænet intenst med

dem for at gøre dem trygge. Det kom

der opsigtsvækkende resultater ud af.

Tre af de hunde, der var mest interessante

at vurdere før og efter, de fik

halsbåndene på, var Dorma, Kenzo

og Bob.

Dorma,

blanding, steriliseret tæve, 6 år:

Dorma var meget sky over for mennesker,

da hun kom ind. Vi ved ikke

hvorfor, men sandsynligvis skyldes det

hendes omtumlede liv med skiftende

familier og flere internatophold.

Dorma kom ind som en meget usikker

hund. Hun trykkede sig og var

meget bange for biler, fremmede ting

og især for mennesker. Der sås kun

små fremskridt de første tre uger, hun

boede på internatet, og hun gemte

sig helst bag de andre hunde. Efter

hun fik Adaptilhalsbånd på, skete der

mærkbare fremskridt med de mennesker,

hun omgikkes til dagligt. Hun

blev mere og mere glad for at gå ture

sammen med en anden hund - og til

sidst kunne hun også gå tur alene –

med logrende hale. Dorma har nu fået

et nyt, dejligt hjem med andre hunde,

hvor hun er faldet til på ganske kort

tid. Se den fine hilsen fra Dorma, som

nu hedder Norma længere fremme i

Dyrets Værn.

kenzo, rottweilerblanding,

intakt hanhund, 1,5 år:

Kenzo var en

hittehund, så vi

kan kun gætte

på, hvad han

har oplevet,

men han stressede

meget i

buret og gøede

og knurrene,

når nogen gik

forbi. Kenzo var meget usikker på

især mænd og viste det desværre

ved at gøre udfald. Da Kenzo fik et


å internatet Af

Adaptilhalsbånd på, kunne vi mærke

en forskel. Der var ingen mærkbar

ændring med Adaptil i buret, men

der var en noget bedre reaktion på

fremmede uden for buret. Flere viste

interesse for Kenzo, og han endte

med at få et godt hjem hos en mand,

hvor han nu er faldet meget fint til og

er helt tryg ved ejeren.

Bob, myndeblanding,

kastreret hanhund, 4 år:

Bob var en

meget, meget

sky hund, der

var så bange

for fremmede

mennesker, at

han ikke var

til at komme i

nærheden af.

Kun få mennesker

kunne langsomt nærme sig

ham, og de var længe om at vinde

hans tillid. Han har som hvalp været

på internat i udlandet, siden har

han levet i en have og aldrig været

præget på ting eller fremmede mennesker.

Vi kunne hurtigt se en tydelig

effekt, da Bob fik Adaptilhalsbånd

på, og han blev meget hurtigt mere

rolig, når mennesker rørte ham eller

tog kontakt. Bob fik et nyt halsbånd

på, da han kom i nyt hjem, og her

er han faldet til og blevet tryg ved

sin nye familie og de nye hunde på

ganske få uger.

Hvad er Adaptil?

ADAPTIL indeholder den diegivende tævehunds beroligende feromon

(D.A.P.®), der skaber tryghed for hvalpene, når de sættes i nye situationer

og færdes i ukendte omgivelser. Undersøgelser har vist, at en syntetisk

analog af dette feromon skaber tryghed og velvære for både hvalpe

og voksne hunde.

ADAPTIL anbefales derfor til at forebygge og reducere stressrelateret

adfærd hos hvalpe og voksne hunde. ADAPTIL har også vist sig at kunne

gøre hvalpe og voksne hunde mere modtagelige over for adfærdsterapi

og træning.

Sanne Rosbøg

Foto Dyreværnet

7


8

Facebook og frivillige

De kom som sendt fra himlen, de tre frivillige

karolina Bertram, Debbie Spillane og nanna

Gjerding, der meldte sig, da foreningen efterlyste

frivillige, som ville hjælpe med at

opdatere Dyreværnets Facebook side. Da de

tre piger gik i gang i august havde Dyreværnet

1.200 ”Synes godt om”-tilkendegivelser. I

dag, fire måneder senere, er fanskaren øget

til flere end 9.000.

redder dyr

Dyreværnets Facebook side kan interesserede læse om de

mange dyr, der søger nye familier, men også allerede bortadopterede

dyr kan med glæde følges. De utallige adoptivfamilier,

der har overtaget dyr fra internatet, er fantastiske til

at sende hilsner med både billeder og tekst fra de nye hjem,

og de glade budskaber bliver spredt til tusindvis af dyreelskere

via Dyreværnets Facebookgruppe. Det vælter ind med positive

tilkendegivelser, og når der bliver efterlyst plejefamilier til killinger,

katte og hunde, melder utallige sig på banen.

Karolina, Debbie og Nanna lægger et enormt stykke arbejde i

hele tiden at sørge for, at der bliver sat fokus på Dyreværnets

arbejde via Facebook. Hver eneste dag og aften poster de tre

piger budskaber for og om foreningens arbejde, og deres entusiasme

er med til at sikre nye hjem til masser af foreningens dyr.

Dagligt hører vi fra besøgende på internatet, at de kommer for

at besøge lige den hund eller kat, som de har læst om på Facebook.

Så Facebook og frivillige kan i den grad sørge for, at flere

dyr bliver reddet. Det kan Dyreværnet skrive under på.

Har du lyst til at læse mere, så gå ind på Facebook, find

Dyreværnet og kvitter med et ”Synes godt om”.


Kære Dyreværnet! TAK, fordi I har reddet mig

og givet mig et nyt og bedre liv!

Baby

LÆS OM DYREVÆRNETS ARBEJDE, OG SE DE MANGE DYR,

SOM LEDER EFTER NYE HJEM. GÅ IND PÅ WWW.DYREVAERNET.DK

OFFICIELE SPONSORER:

MagasinBoxen

youneed:us

vns

www.magasinboxen.dk www.youneedus.dk www.vns.dk

1.500 DYR BLIVER HVERT ÅR

REDDET AF DYREVÆRNET. HJÆLP OS,

SÅ VI KAN FORTSÆTTE VORES ARBEJDE.

HVER EN KRONE TÆLLER ...!

www.dyrevaernet.dk

DELTAG I DYREVÆRNETS JULEKALENDER

FRA DEN 1. TIL DEN 24. DECEMBER

OG VIND PRÆMIER

HVER DAG.

DU SER MED DET SAMME, OM DU HAR VUNDET!

VÆR MED TIL AT SÆTTE

FOKUS PÅ DYR I NØD

SCAN QR-KODEN OG DELTAG

i Dyreværnets julekalender

SÅDAN SCANNER DU

QR-KODEN: Hent en QR-

scanner-app i App Store

eller Android Market, aktiver

og scan QR-koden med dit

kamera i app’en.

Der er præmier

hver dag!

HUSK! Del julekalenderen

på Facebook.

Så er du med til at øge fokus på

Dyreværnets arbejde.


Historier og breve fra bortadopterede dyr

Spas med Jas

Hej Dyreværnet,

Her er dejlige Jas, der nyder en stille stund

med vores kat Missen. Det går bare helt

fantastisk. Jas har også været nede i hundeparken

og har løbet rundt og leget med

mange andre hunde uden problemer.

Det har været legende let at få ham kørt

ind i vores liv og dagligdag, da han er faldet så hurtigt til. Han

elsker at flade ud i sofaen og sover med i sengen om natten. Han

er en supersød og glad lille fyr, og vi er SÅ glade og taknemmelige

for ham.

Tusind tak.

Hilsen familien Hansen

bedårende balou

Kære alle jer hos Dyreværnet, der er så gode

til at formidle de kære dyr videre. Vi her fra

Svebølle siger tusind tak for lille Balou. Han har

godt nok hygget sig i haven i dag, og leget med

vores barnebarn Gustav. Han sidder så pænt,

når han skal have en godbid, og han har fundet

døren ud til haven. Flere gange har han allerede

selv sagt til, når han gerne vil ud. Vi kan vist

roligt sige, at han er faldet rigtig godt til.

Igen tusind tak!

Mange hilsener fra Lotte Sehested

Ivan

den Store

Kære Dyreværnet!!

Vi hentede Grævlingen hos jer

for 14 dage siden. Nu hedder

han altså Ivan, og bor sammen

med 4 dejlige damer: Anni, Lars,

Mona og Erik. Som I kan se er

han faldet godt til her og nyder

livet i fulde drag. Vi er helt vilde

med ham.

Kærlig hilsen Peter og Lisbeth

Mig og charlie

Dorma hedder Norma

Hej Dyreværnet

I august 2010 adopterede jeg en kanin, der hed Charlie hos jer. Han

var allerede voksen og havde haft en grim oplevelse med at blive

efterladt alene i en lejlighed. I starten var han lidt nervøs og skulle

lige se os an.

Her, to år senere, lever han i bedste velgående og er et elsket medlem

af familien. Han er meget kælen og er blevet endnu mere pjusket,

end da vi først fik ham. Jeg vil bare benytte lejligheden til at

takke Dyreværnet for, at I passede på ham, indtil vi fandt ham. Jeg

vil også takke for jeres store daglige arbejde for andre dyr, der har

haft det svært og er blevet efterladt. Fortsæt det gode arbejde.

Hilsen Alexandra Jakobsen

En lille hilsen herfra for at fortælle, at Dorma, (nu kaldet

Norma), har det godt og har fundet sig godt tilrette herhjemme

med sine nye venner. Hun er bare rigtig dejlig.

I sandhed en stille, blid og forsigtig hund overfor os mennesker.

Men vi er ved at blive helt fine venner. Hun er en rigtig

inde-hygge-sofa-hund. Det er skønt at se hende sammen

med sin hunde-gruppe.

Jeg er meget glad for, at I har overdraget Norma til mig og hver eneste dag glæder jeg mig over at se

hende glad og at hun trives. Hav det rigtig godt.

Kærlig hilsen fra os alle

Smuksak

Kære alle sammen hos Dyreværnet,

Da vi kom hjem med Smuksak, undersøgte hun nysgerrigt hele lejligheden,

inden vi alle tre indtog sofaen. Nicolaj og jeg så en film,

mens hun lå og puttede på armlænets tæppe ved siden af mit hoved.

Jeg fik ikke set særlig meget af filmen, da jeg havde travlt med

at kigge på hendes smukke ansigt. Dagene går med leg og hygge

og hun har bare helt styr på kattebakke, mad og vand. Dygtig lille

pige! Hun er simpelthen den sødeste puttegris. Det er lidt svært at

falde i søvn når hun spinder mig ind i øret og ’masserer’ mit hoved

med sine poter, men hvor er det hyggeligt! Hun er simpelthen den

skønneste lille killing! Tusind tak for det fantastiske arbejde I gør!

Kh Nicolaj og Julie


Max Magelig

Hej

Her en lille hilsen fra det fynske. Jeg må desværre

beklage dybt, men Max er ikke nået

længere end til at ligge på sofaen. Han trives

og vi er super glade for ham. Det er som om

han altid har været her. Han er selvudnævnt

Konge af Holebækgård. Vi begynder på noget

hvalpemotivation lige om lidt i Svendborg.

Mange hilsner

Bettina og familie

Ti år med Victor

Hej alle på dyreværnet!

Aki på åbne vidder

For ca. ti år siden hentede

min far vores dejlige

Victor hos jer. Victor

har været min bedste

ven lige siden, og er det

stadig. Med tiden har

han både fået en lillebror

(Chipper) og en adoptivsøster

fra Bangkok

(Kewpie). Han har fulgt

mig i tykt og tyndt, og

været der for mig gennem

opture så vel som

nedture. Derfor tænkte

jeg nu, at jeg bare rigtig

gerne ville sige TAK til

jer, for (for ti år siden) at

gøre det muligt for vores

Victor at få en chance til.

Han har haft det bedste hundeliv man kan tænke sig, og det er jeres

fortjeneste. Endnu en gang tak!

Med venlig hilsen Diana

Aki virker som om han er faldet rigtigt godt til. Han nyder livet

på landet, de åbne vidder og naboens får er et yndet objekt at

gø meget af. Ellers er han blevet meget rolig og gør kun, hvis

der kommer fremmede eller hvis vores lille cairn terrier starter. Aki

sover hele natten igennem, så alt i alt må det siges at være gået

ud over al forventning. Han er meget imødekommende og kærlig

og vinder alles hjerter. Dog mangler der lige, at katten også synes,

han er sød, men det kommer sikkert nok med tiden. Tak til alle hos

Dyreværnet.

Hilsen Aki og Familien fra Holbæk

Perle

Til Dyreværnets

internat.

birdie

bestemmer

Hejsa Dyreværnet,

Her er et billede af smukke Birdie,

som er faldet godt til hos

os. Hun er blevet en rigtig fræk

undulat og brokker sig voldsomt,

når det ikke går, som hun

gerne ville have det. En bestemt

lille dame, og det gør ikke noget.

Vi er så glade for hende.

Hilsen Per og Annita

For 14 dage siden hentede

vi vores lille Perle

hos jer og nu synes vi

lige, at I skulle have en

hilsen fra hende.

Da hun kom hjem til

os, var hun naturligvis meget forsigtig. Vores hund, Molly, blev med

det samme meget begejstret for hende og syntes, at de da skulle

lege. Det var Perle nu ikke helt indforstået med i starten. Derfor

sørgede vi for, at hun fik lige så meget ro, som hun behøvede. De

første 3-4 dage sov hun stort set det meste af tiden, men så begyndte

hun ellers at vågne mere op og blive nysgerrig. For hver dag

der er gået, er hun faldet mere og mere til. Efter en uge begyndte

hun at gøre tegn til at ville ud. Vi startede med at vise hende haven

og husets omgivelser på små ture i sele. Derefter tog vi chancen,

og lod hende komme alene ud. Det går rigtig fint. Hun har sågar

fanget en stor mus.

Alt i alt er vi klar over, at vi har fået alletiders søde mis. Meget køn,

kælen, tillidsfuld og lidt forsigtig.

Vi var meget imponerede over at se Internatet og mærke jeres

entusiasme og kærlighed til dyrene. Godt at der findes sådanne

steder.

Mange hilsener

Anne og Jens Reimer, Ganløse


Succesen kradser

Af Signe Sehested Lund

Foto Jesper Egholm og Istock

Det er paradoksalt. Men det er immervæk sandt. Jo flere dyr

Dyreværnet redder – jo flere midler har vi behov for at skaffe.

Udgifter til pasning, pleje, aktivering og dyrlæge er markante,

og selvom Dyreværnets formål er at redde så mange dyr som

muligt, har det tæret hårdt på foreningens midler.

Sommeren 2012 har været de

mest omkostningstunge og

travleste katte- og killinge måneder

hos Dyreværnet i mands

minde.

Hundredvis af killinger fundet

i haver, affaldscontainere, kælderskakter,

i papkasser på tankstationer

og på campingpladser,

er blevet indbragt til Dyrevær-

net af bekymrede findere, der

ikke vidste, hvad de skulle stille

op med de små kræ. Mange af

de øvrige dyreværnsforeninger

i Københavnsområdet har haft

lukket ned for indlevering af

både killinger og voksne katte

sommeren over. Men Dyreværnet

har ikke.

Vi er en dyreværnsforening,

og derfor har vi hjulpet de dyr,

der har haft behov for hjælp.

Men det er en næsten uoverskuelig

økonomisk udfordring

at tage sig af så mange dyr. Ved

hjælpe af ekstra personale og

foreningens mange utrættelige

frivillige er der blevet flasket killinger

op til den store guldmedalje.

Alle killinger og katte er

blevet neutraliseret, vaccineret,

revaccineret og tilset af vores

dyrlæge op til flere gange. De

er blevet øretatoveret, har fået

parasitbehandlinger og masser

af knus og kram.

Foreningens no kill-politik

indebærer, at samtlige dyr der

kommer i vores hænder skal

have en chance.

Og det har de fået. I august

måned boede op til 204 dyr,

som skulle passes alle ugens

syv dage, på internatet på Islevdalvej.

Som bestyrelsesformand,

Sanne Rosbøg, skriver i sin leder,

har de mange dyr på internatet

gjort sit blodige indhug

i foreningen økonomi. Derfor

har vi desværre siden starten

af oktober måtte afvise både

hittekatte og hitte-smådyr. Vi

har ikke midlerne længere til at

hjælpe alle de dyr, der i bund

og grund har behov for det.

Jeg håber inderligt at I, vores

kære, trofaste støtter og medlemmer,

vil huske os i julen.

Hver en krone tæller i arbejdet

med at redde værgeløse dyr.

Samtidig vil jeg gerne benytte

dette årets sidste medlemsblad

til at sende en stor tak. En stor

tak til de hundredvis af engagerede

frivillige, der dag ud og dag

ind kommer og hjælper med at

passe internatets beboere. Jeg

vil gerne sende en ligeså stor

tak til de mange sponsorer, der

trods vanskelige tider i deres

eget fag, fortsat støtter op om

foreningens arbejde. Mange

er faldet fra, men der er også

kommet nye til.

Uden bidrag fra fonde og legater

ville foreningen heller ikke

kunne fortsætte sit arbejde. Tusinde

tak for hver eneste donation

vi har modtaget.

En stor og varm tak skal også

lyde til de mange månedlige

bidragsydere, der året igennem

giver et tiltrængt beløb til foreningen.

Til alle de adoptivfamilier, der

har valgt at få deres nye familiemedlem

fra foreningen sender

jeg de varmeste taknemlige

tanker. Der er masser af dyr til

salg i det danske land, men at I

har valgt at adoptere et dyr fra

foreningen hjælper dobbelt. I

redder et dyr og giver det en

ny chance… og I er med til at

sikre, at foreningen får midler

ind til at fortsætte sit arbejde.

På alle dyrenes vegne vil jeg

ønske jer alle en fortrinlig jul og

et fantastisk nytår. Jeg håber, at

I husker os i julen og i 2013. Vi

vil i hvert fald huske jeres hjælp.

Og det ved jeg, at både hunde,

katte, kaniner, hamstre, marsvin,

fugle og andre små væsner

også vil.

De bedste hilsner fra

Signe Sehested Lund

Direktør

Dyreværnet


– sådan kan du hjælpe

• Støt Dyreværnet ved at indbetale et beløb via det

girokort, der er indlagt i Dyrets Værn.

• Gå ind på www.dyrevaernet.dk og vælg ”Støt dyrene”.

Her har du mulighed for online at tegne medlemskab,

melde dig ind som månedlig gavegiver eller donere et

engangsbeløb.

• Giv et familiemedlem et medlemskab af Dyreværnet i

julegave. Send en mail til medlem@dyrevaernet.dk, så

modtager du et fint gavebevis og seneste nummer af

medlemsbladet, som du kan pakke fint ind og lægge

under juletræet.

• Få din hund passet i Dyreværnets hundepension. Så

støtter du alle de andre dyr, der ikke har en ejer. For

det du betaler, går ubeskåret til at hjælpe de hjemløse

hunde, katte og smådyr, der bor på internatet.

Læs mere om hundepensionen på side 18 og 19.

• Bliv sponsor for Dyreværnet. Så får du synliggjort din

virksomhed på internatet og hjælper dyr i nød på én

og samme tid. Læs mere om sponsorater på side 2 i

Dyrets Værn.


14

Mismor fandt hjem

igen efter tre år

Det var svært at holde tårerne tilbage, da Anja genfandt sin elskede kat efter tre år.

- Det er hende! Når man trykker

hende helt bagerst lige over

halen, bliver hun sur, udbrød en

glædestålende Anja fra Helsingør,

da hun fik fremvist den kat,

som hun mente, var hendes.

Den ældre miavende misser var blevet

indleveret til Dyreværnet den

11. juli som hittekat. Hun var blevet

fundet i en haveforening i Rødovre.

Øretatoveringen var ikke læsbar og

som det sker med alle hittedyr, der

indkommer på internatet, bliver de

navngivet. Og denne kat blev døbt

Fie.

Fie blev fremlyst på foreningens

hjemmeside www.dyrefinder.dk,

men ingen meldt sig som ejer, og

hun blev sat til formidling.

Torsdag den 16. august besluttede

Anja Carlsen sig for at kigge nærmere

Dyreværnets hjemmeside.

Hun sidder i Helsingør og er på udkig

efter en hund. Instinktivt klikker hun

på kattene for at se, hvilke der er sat

til adoption. Og Anja bliver glædeligt

overrasket! For her genkender hun

Mismor, som i en alder af ti år løb

væk fra Anja i 2009. Og selvom der

var tvivl i Anjas sind om, hvorvidt det

nu var Mismor hun ville møde på Dyreværnet,

blev den hurtigt fejet bort,

da hun først fik hilst på sin kat.

Der var stor gensynsglæde fra

begge parter, og i dag er Mismor og

Anja endelig blevet genforenet.


Tak for fødekasse, fodbolde

og utallige andre gaver

I de sidste to udgaver af Dyrets Værn

har Dyreværnet efterlyst alt fra en

fødekasse og fodbolde til knas og

kradsetræer til vores mange dyr. Og

det er væltet ind med herlige ting og

sager til både katte, hunde, fugle og

smådyr.

Hundesengen.dk har foræret os en

fantastisk fødekasse, (bill.) som vi kan

bruge næste gang der kommer en

drægtig tæve ind på internatet. Vi fik

et opkald fra Jimmy Johansen (bill.) fra

Boldklubben Rødovre, der donerede

alle klubbens aflagte bolde, så hundene

havde lidt ekstra at lege med.

Vores regnskabschef, Morten Sand-

Dyreværnets løbegård har længe trængt til at

blive renoveret. Den var belagt med stabilgrus,

som var hårdt for hundene at løbe på. Ved hjælp

af midler fra Kulturstyrelsen, som udlodder Tips

og Lottomidler samt fonde og legater er det lykkedes

foreningen at skaffe midler til den nye hundeløbegård.

Den er nu belagt med armeringsplast,

hvori der er lagt muld og sået græs. Nu venter vi

bare på, at det bliver forår, så græsset for alvor

begynder at gro og de mange dejlige hunde kan

boltre sig til fulde.

dahl hentede boldene i egen bil, der

blev proppet godt og grundigt. Og

det er oven i købet en stationcar.

Lone kørte helt fra Helsingør med

kradsebrædt til kattene (bill.), og der

er blevet afleveret sækkevis af tæpper,

dyner, betræk og håndklæder til

de mange hunde. Transportkasser til

katte, fuglebure, sække med foder,

poser med godbidder… ja, alt hvad vi

ønskede os, har vi fået.

Tusinde tak til jer alle for det. Nu kan

vi klare os lidt igen.

Potedask fra

Alle dyrene hos Dyreværnet

Ny løbegård til hundene

15


16

Sikken voldsom træ

Af: Annelise Bech

Fotos: Dyreværnet

… sprudlende sensommerstemning da internatet åbnede portene for årets

store åbent hus arrangement på en lun og solbeskinnet septembersøndag. Fra

uønsket til elsket var temaet, som dannede rammen for et væld af aktiviteter,

der alle havde til formål at udbrede kendskabet og

støtten til Dyreværnets arbejde med at sikre omsorg

og kærlighed for familiedyr.

Mere end 550 gæster lagde vejen

forbi internatet, da Dyreværnet holdt

Åbent Hus den 19. september 2012.

Dette var det største antal besøgende

i nyere tid. Direktørens kyndige markedsføringsindsats

og formandens

jernhårde styring af vejrgudernes humør

bidrog uden tvivl til dette.

Der var både nye og kendte ansigter

blandt gæsterne, som hørte

foredrag, snakkede med dyrlæger,

foder-eksperter, gjorde fund på ’loppestanden’,

drak friskbrygget kaffe

og spiste hjemmebagt kage og pølser

fra de rødglødende griller.

Internatets stalde blev nærmest

invaderet af interesserede gæster,

der flokkedes om dyrene og stillede

mange interesserede spørgsmål om

dyr og dagligdag på internatet, som

personalet kyndigt besvarede med

deres sædvanlige smilende engagement.

Der var fra arrangørernes side blevet

lagt et stort stykke arbejde i at

sikre et spændende og vellykket arrangement

– og tak til alle som i forbindelse

med afvikling af dagen gav

en hjælpende hånd. Derfor var det

også med stor glæde og tilfredshed,


ngsel og…

at vi kunne konstatere, at indsatsen

havde givet pote. Der var mange

rosende ord fra de besøgende, TV2

Lorry sendte et lille indslag om aftenen

og økonomisk kunne vi sætte

godt 15.000 kr. ind på foreningens

altid belastede bankkonto.

Det koster penge at hjælpe værgeløse

dyr; det kræver en vedholdende,

ihærdig arbejdsindsats – og masser

af kærlighed, engagement, støtte

og opbakning. Dagen var et fornemt

eksempel på alt dette, både blandt

foreningens medlemmer og derude

blandt alle dem, der ikke havde hørt

om Dyreværnet før.

Billederne fra arrangement giver

dig mulighed for at (gen)opleve

stemningen på dagen.

Årshunden Fie kom også et

smut forbi til Åbent Hus. Og

hun var slet ikke til at genkende.

Hun var smukkere

end nogensinde, pelsen var

blank, tænderne rene og det

rolige sind beviste, at Fie nu

har fået det liv, hun altid har

fortjent. tillykke til Fie og

hendes fantastiske nye ejere.

17


18

Nu kan du få passet din

Dagligt modtager Dyreværnet opkald

fra ulykkelige hundeejere, der ikke kan

finde pasning til deres logrende familiemedlem,

når det er tid til at drage på

ferie. Derfor har vi åbnet op for hundepension,

så de mange vuffere kan

komme på hundehotel, mens de tobenede

drager på en velfortjent tur til ind-

eller udlandet.

Hos os er det uddannede dyrepassere,

der sikrer, at hundene får den bedste

pleje under deres ophold hos Dyreværnet.

Der venter opvarmede bokse, tre

daglige lufteture, kæl og klap og to daglige

fodringer. Alle ”værelser” bliver rengjort

dagligt og størrelsen på vores værelser

lever op til de gældende lovkrav.

Vælger du at få passet din hund hos

Dyreværnet, vil dagen se nogenlunde

således ud for den våde snude:

Dagsprogram:

Morgenmad

Første gåtur med tobenede

Lang gåtur med tobenede

Aftensmad

Sidste gåtur med tobenede

Dyreværnets vagt lukker hundene ud

i deres udendørs bokse

Godnat. Dyreværnets vagt sørger for,

at alle hundene kommer godt op i

kurvene


hund hos Dyreværnet

- Vælger du at få din hund i pension hos Dyreværnet

støtter du foreningens arbejde for at

hjælpe hitte- og herreløse dyr.

- ALLE indtægter fra hundepensionen går ubeskåret

til at hjælpe de ca. 1.500 herreløse dyr,

som Dyreværnet hvert år skaffer nye hjem til.

- Det er uddannede dyrepassere, der sørger for,

at din hund bliver passet på bedste vis.

- Tre gåture dagligt, kæl, klem og mad får hundene,

når de tjekker ind på Dyreværnets hundepension.

- Dyreværnet er døgnbemandet med boende

vagt på adressen, som sikrer, at din hund aldrig

er uden opsyn. Desuden er Dyreværnet sikret

med kameraovervågning.

- Dyreværnet har en fast samarbejdsaftale med

Centrum Dyrehospital. Så bliver din hund sløj

under opholdet, er hjælpen lige ved hånden.

For booking af

Dyreværnets pension

ring på telefonnummer

52 10 14 20

Hvorfor vælge Dyreværnet som din hundepension?

priser for Dyreværnets hundepension

1 hund: 220 kr. inkl. mad og tre gåture pr. dag

2 hunde: 400 kr. inkl. mad og tre gåture pr. dag

3 hunde: 500 kr. inkl. mad og tre gåture pr. dag

Flere end 3 hunde: 500 kr. for de første tre

hunde, herefter 100 kr. pr. hund pr. dag inkl.

mad og tre gåture pr. dag.

Flere end 3 hunde af labradorstørrelse kræver

bestilling af to værelser.

Hundepension for en hund d. 24., 25., og 26.

december: 500 kr. inkl. mad og tre gåture pr.

dag.

Hundepension for en hund d. 31. december og

1. januar: 500 kr. inkl. mad og 3 gåture pr. dag.

Stort bånd med telefonnummer til hundepensionen.

19


20

Calm- rolig i forandring

Forandringer

Nogle hunde og katte er nervøse, urolige og ændrer adfærd ved

forandringer i hverdagen:

√ hunde og kattepension

√ fester & gæster

√ flere kæledyr i huset

√ små børn eller ny baby i familien

√ tordenvejr

Nogle fysiske tegn på stress, kan være:

• Tab af appetit

• Gemmer sig

• Sover oftere

• Overdreven soignering/slikken

• Urenlig eller tisser forkerte steder

• Ændringer i vokalisering (gøen, miaven)

• Destruktiv adfærd

• Hyperaktiv og urolig

Fordelen

Ved at bruge tørfoder sikres det, at hunden eller katten får

den korrekte mængde gennem foderet. Calm hjælper med at

håndtere stressede situationer.

Find balancen gennem det rigtige foder

Calm indeholder KUN NATURLIGE ekstrakter fra mælk, som har

en beroligende effekt. Calm er et nyskabende produkt fra

Royal Canin, indeholdende alfa-casozepin.

Calm kan virke allerede efter 10 dages fodring og kan bruges

både som forebyggelse og som behandling. Fortsæt fodring i 2

til 3 måneder eller hvis nødvendigt hele dyrets levetid.

Få råd af din dyrlæge eller veterinærsygeplejersken.

Royal Canin er sponsor

for Dyreværnet

TILBUD LIGE NU

√ Påbegynd fodring 10 dage

før periode med forandring

√ Afhjælper hårboller hos katte

√ Til hunde under 15 kg

√ Støtter ved adfærdsterapi

√ Støtter fordøjelsen

√ Støtter huden

TA’

BETAL FOR 1

2Så længe lager haves

Forhandles kun hos din dyrlæge igennem dyreklinikken eller på dyrehospitaler


Dyreværnet får mange opkald om tilskadekomne pindsvin, som vi desværre ikke kan hjælpe.

Men det kan Pindsvinevennerne. Derfor har vi lovet dem at bringe denne opfordring videre.

Gem deres nummer. Så har du det ved hånden, hvis du finder et pindsvin i nød.

Det vrimler med

moderløse unger

Pindsvinebestanden er i så stor nedgang, at den

er på listen over truede dyrearter. Sørgeligt nok

kunne vi redde mange pindsvin, hvis flere mennesker

lavede flere palle boliger til dem.

Når en pindsvinehun må nøjes med en bunke

kvas som rede for sine unger, forstyrres hun

ofte af mennesker, som fjerner sådanne kvasbunker.

Hunde forstyrrer også moderen, som så

flygter og ungerne efterlades.

Når de små grislinge prøver at finde hende, ved

at kravle frem fra kvasbunken, angribes de af

spyfluer og fugle, som æder dem. Spyfluerne

lægger spy på dem og pindsvinet ædes levende

op, og dør først efter seks til otte døgn.

HJæLp OS

meD At SkAFFe FLere

FrIvILLIGe pLeJere!

tAk!!

Vi er afhængige af bidrag

fra private, for at kunne

hjælpe det danske pindsvin

og andre små dyr i

den danske natur

Det er sørgeligt at vi mister så mange, fordi vi

ikke som englænderne værner om dem, vores

små nyttedyr. Pindsvin kan blive 15 år, men herhjemme

bliver de sjældent mere end to til tre år.

Hjælp os med at bevare dem!

Husk at du altid skal tage pindsvin ind, hvis de

ligger ude om dagen, eller sidder fast i fodboldnet

og hegn.

Ring efter hjælp på

telefonnummer 32 53 90 09

uanset tidspunkt på døgnet!!

Formand Kirsten Fournais

Pindsvinevennerne I Danmark

www.pindsvin.dk

Den danske Bank.

Konto nr. 9570 906 9755

Akut telefon. 32 53 90 09

Det vrimler med moderløse unger

21


Frivillige og faste medarbejdere. Alle gør en kæmpe indsats for at hjælpe de tusindvis af dyr,

der året igennem bor på Dyreværnets Internat. Hvis vi skulle vise billeder af dem alle, kunne

vi fylde hele bladet. Det kan vi desværre ikke.

Her er et udpluk af de utrættelige mennesker, der dag ud og dag ind gør en forskel.

Selvom man ikke er nævnt, er man ikke glemt. Dyreværnet takker alle medarbejdere og frivillige

for deres store velvilje og hjælp, og ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende

nytår.

Mie, Charlotte og Maiken er Dyreværnets faste hunde-

og stald hold. De sørger for både aktivering, rengøring,

fodring, medicinering og aktivering af de mange hunde,

der bor på internatet. Maiken er også på vores adoptionskontor,

så mange af vores trofaste besøgende kan

sikkert genkende hende.

Det er meget sjældent, at man ser Rikke sidde ned. Derfor

har vi valgt dette billede, som er fra vores Åbent Hus arrangement.

Rikke tager sig af alle de katte, kaniner og smådyr,

der bor på Dyreværnets internat. Heldigvis er hun både hurtig

og ferm, for det kan være noget af en opgave i de perioder,

hvor kattestalden og pavillonerne bugner af killinger.

Jytte og Brian er også frivillige.

Hvad skulle vi gøre

uden dem? De nyder en

hurtig kop kaffe om morgenen

i kantinen og dernæst

står den på raske og

lange gåture med flere af

de hunde, der har ophold

på internatet. Der er derfor

ikke noget at sige til, at der

lyder en glad bjæffen fra

de våde snuder, når Jytte

og Brian åbner porten til

internatet fra den tidlige

morgenstund.


Garven, der er frivillig, er i den grad til at regne med. Om

det øser ned, er snestorm eller 30 graders varme, så møder

Garven op i stort set hver en ledig stund, for at være

sammen med de hunde, der bor på internatet. Garven er

med på det hold, som kører hundene på ”grunden” flere

gange om ugen (læs mere om ”grunden” på side 6 og 7).

Ena er en af foreningens trofaste frivillige. Ena har sin

gang på internatet flere gange om ugen, hvor hun forkæler

de mange katte, der venter på nye hjem. Men Ena

er også en fabelagtig killinge-plejemor, og selv i sin sommerferie

har hun haft små missere, som havde behov for

ekstra pleje, boende hjemme hos sig selv.

Der findes ingen som Jannie. Altid glad. Altid smilende. Og

altid med masser af overskud. Jannie elsker dyr. Og vi tror

især, at det er hundene, der har kapret hendes hjerte. Jannie

er aldrig bleg for lige at lufte en ekstra hund, når hun som

frivillig svinger forbi Dyreværnets internat. Det gør hun heldigvis

tit og det er både to- og firbenede rigtig glade for.

Lissi er frivillig, glad for katte, for Dyreværnet… og for

tal. Det nyder Dyreværnets administration godt af. For

Lissi holder styr på, hvor mange og hvilke dyr, der får

nye hjem. Hver eneste aften afstemmer Lissi de daglige

dyrerapporter og får det hele til at gå op. Det er en uvurderlig

hjælp for både regnskabschefen og direktøren.


Udgiver: DYREVÆRNET, Islevdalvej 85, 2610 Rødovre

Lige inden deadline:

testamentarisk gave til Dyreværnet

- en gave for livet…

Der er mange gode grunde til at oprette testamente og dermed sikre,

at den sidste vilje bliver, som man ønsker, og for mange giver det ro i sjælen.

Magasinpost SMP

ID-nr. 42760

Dyreværnet og Nordsjællands Politi fjerner

18 misrøgtede hvalpe fra ejer

Søndag den 11. november tikkede

en grim anmeldelse om

misrøgt af i alt 22 hunde ind

via Dyreværnets hjemmeside.

Dyreværnet skred til handling

og fik i samarbejde med

nordsjællands politi fjernet i

alt 18 hvalpe fra deres ejer.

Ifølge anmeldelsen boede de

våde snuder i en garage, hvor

de levede i deres egen afføring.

De små kræ kom sjældent udendørs,

var fyldt med lopper og

andet utøj og deres ernæringstilstand

var markant ringe. Tirsdag

aften blev de installeret på Dyre-

værnets internat i Rødovre, hvor

både mad, drikke og kærlighed

ventede dem.

Tre til fem om dagen. Det er

antallet af anmeldelser om misrøgt

af katte, hunde, kaniner og

andre smådyr, som Dyreværnet

modtager fra fortvivlede danskere.

Hver dag. Året rundt. Og

sagerne med store hundehold,

der lever under kummerlige kår,

er stigende. Tirsdag aften blev

dette endnu engang bevist, da

Nordsjællands Politi og Dyreværnet

kunne fylde foreningens dyreambulance

med hele 72 poter.

18 hvalpe blev fjernet med eje-

rens tilladelse. Den ene af hvalpene

var fyldt med betændelse

i lysken og måtte straks køres

på dyrehospital. Senere på dagen

vendte Dyreværnet tilbage

og i tæt samarbejde med Nordsjællands

Politi lykkedes det at

få overdraget de resterende 17

hvalpe på adressen til foreningen.

Politiet gav tilladelse til, at

ejer fik lov at beholde tre voksne

hunde samt en hvalp under forudsætning

af, at Dyreværnet

kunne fjerne de 18 resterende

hvalpe.

Hos Dyreværnet er en betydelig del af vores indtægter baseret på testamentariske gaver,

og derfor er det bestemt ikke uvæsentlig for os, når vi modtager en arv. Vi ved, at der er tale om en gave, der er givet med

hjertet og en gave for livet. Vælger du at huske dyrene, kan du være sikker på, at vi vil huske dig.

I dag er der mange, der vælger at betænke et velgørende formål. Har du Dyreværnet i tankerne, anbefaler vi,

at du kontakter os for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle mere om internatet og høre om dine eventuelle

ønsker og forventninger. Vi har stor respekt for de midler, vi bliver betroet.

Vi beder ikke om hele din formue, og du skal vide, at også lidt gør en meget stor forskel for dyrene.

Dyreværnet anbefaler alle, der ønsker at oprette et testamente, at få hjælp af en advokat.

Foreningen har derfor et samarbejde med advokat Mogens Klausen, som er tidligere bestyrelsesformand i foreningen,

og som dedikeret arbejder for bedre dyrevelfærd i Danmark.

Advokat mogens klausen yder gratis og uforpligtende rådgivning,

hvis du overvejer at betænke Dyreværnet i dit testamente.

kontakt Advokat mogens klausen,

toftebækvej 2, 2800 kgs. Lyngby

eller på tlf. 45 88 05 55, mokl@advodan.dk

Dyreværnet er fritaget for at betale boafgift, så hvis du vælger at betænke os i dit testamente,

går pengene ubeskåret til at sikre bedre dyrevelfærd i Danmark.

Lille Alf var den mest forkomne

af de 18 hvalpe. Han havde høj

feber og en stor byld i lysken. Han

blev omgående lagt i drop og allerede

dagen efter kunne Centrum

Dyrehospital operere ham. Ved

redaktionens slutning var sidste nyt

om Alf, at han havde det meget

meget bedre.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!